INGEZONDEN BRIEF: De Lijstertunnel

Een goed idee van het CDA om na te denken over de toekomst. Veelal is het goed om voorzieningen, zoals voetbalvelden niet te ver weg te brengen van waar de mensen wonen en om die voorzieningen goed bereikbaar te maken. Je moet toch al ergens een grote rijksweg over en …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: Goedkoop is duurkoop

Met stijgende verbazing lees ik de laatste tijd de commentaren bij een artikel over de sluiting van een lokale ondernemer. Winkelpromenade Kerkbuurt. (© Foto RPAS Peter Donk / Sliedrecht24) Vanuit de luie stoel, zelfvoldaan achterover leunend, wordt geconcludeerd: ‘het is niks en het zal nooit meer wat worden.’ Nu is …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: Respect verloren

Zojuist ben ik het laatste beetje respect voor de Nederlandse Politie verloren. De hele dag loop ik buiten rond en het is haast bukken voor al het rondvliegende vuurwerk. Genoeg huilende bange kinderen, maar ook bange volwassenen lopen over straat. Groepjes met puberende straatjochies kunnen hun lol niet op, en …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: Voorkeursbehandeling

Wij hebben een fantastisch dorp met een goede leef- en werkomgeving. Het bedrijfsleven zorgt voor onze inkomsten en moet worden gekoesterd. Mark Jongeneel. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24) De gemeente moet alleen aanbesteden als het niet anders kan. Als niet behoeft te worden aanbesteed en / of niet in Sliedrecht …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: Russische roulette

Maandagavond was ik aanwezig bij een informatiebijeenkomst in het raadhuis over het plan voor een ruiterpad in het RKS.  De provinciale weg N482. Een deel van het gebied waar het om gaat. (© Foto RPAS Peter Donk / Sliedrecht24) Daarbij waren aanwezig de eigenaren van de bedrijfsmatig paardenhouderijen, zoals Stal …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: Ruiterpad

Het ruiterpad wat is gepland, is een zeer slecht plan. Een veilig (eis) ruiterpad is niet een ruiterpad over of langs een weg met een smalle berm, terwijl die zelfde weg ook intensief gebruikt wordt als sluiproute en als doorgaande route voor landbouw verkeer. Ik bedoel hier de Parallelweg en …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: Ons huis

Eigenlijk kan het zo niet meer: al die MP’s, die dicht opeen gepakt in hun oude bankjes in het Britse Lagerhuis, het land zitten te besturen. De gemiddelde Britse ambtenaar heeft een beter werkplek, denk ik. Het raadhuis aan het Dr. Langeveldplein is de laatste weken onderwerp van gesprek. Duidelijk …

Lees verder →

Ingezonden brief: Raadzaal

Ik wil namens onze fractie volstrekt duidelijk zijn: wat ons betreft keert de raadzaal weer terug in dit pand! Ton Spek aan het woord tijdens het uitspreken van deze tekst. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24) Over het voorstel Tijdelijke locatie Raadzaal is al heel wat te doen in …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: Flat Valkhof

De bewoners van de flat Valkhof zijn het zat ! De toegangsdeuren zijn bijna altijd kapot en staan soms dagen open, waardoor er ongenodigde ‘gasten’ binnenkomen. Flat Valkhof in de wijk Vogelbuurt-Noord. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24) De liften staan regelmatig blauw van de blow en wiet lucht. De lege …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: Media-informatie

Gericht per e-mail aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in Sliedrecht, c.c. griffier van gemeenteraad. We hebben besloten deze brief ook als ingezonden brief hier te plaatsen. Beste Fracties, Wij hebben een probleem met de manier waarop de gemeente Sliedrecht hun informatie over de gemeentepagina verspreidt. Het college heeft …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: Uitgesloten voor PFOA-bloedtest

Even een reactie op dit artikel rond de voorgenomen nieuwe PFOA-bloedproef. Voordat wij (bewoners)  de officiële brief of advertentie van onze gemeente konden lezen,  is de inhoud al bekend. De inwoners van Dordrecht die zorgen hebben over hun welzijn worden op een schandalige wijze genegeerd. Het blauwe gebied volgens een …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: Tobben met procedures

Het blijft in Sliedrecht tobben met procedures. Orchis uitvaartzorg wil een nieuw rouwcentrum bouwen in Sliedrecht. De grond is al van de gemeente aangekocht aan Valkweg 8 en de bouwtekeningen zijn al gereed. Alleen de vergunning moet nog door de gemeente afgegeven worden. Dit zal weinig problemen opleveren. De grond …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: Niet gehoord!

Verschillende bewoners van de Antony van Leeuwenhoekstraat voelen zich niet gehoord door zowel de gemeente Sliedrecht als woningcorporatie Tablis wonen. Met een waslijst aan klachten worden ze keer op keer met een kluitje het riet ingestuurd. Een straat met achterstallig onderhoud. Weggezakte stoepen, hobbels, bobbels en donkere brandgangen. Bewoners vrezen …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: Begrijpend lezen

Kunnen ze op het gemeentekantoor wel begrijpend lezen? De gemeente Sliedrecht kan een zienswijze indienen op de concept woonvisie Drechtsteden. Je moet dan eerst lezen wat er in die woonvisie staat alvorens je een concept zienswijze opstelt. Een beeld van de publieksbalie in het gemeentekantoor. (Foto Hans van der Aa …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: Rouwcentrum

Op dit moment ligt er een volledig ingediend plan om een nieuwbouw rouwcentrum te realiseren t.b.v. Orchis uitvaartzorg aan de Valkweg 8. Dit centrum krijgt een maximale capaciteit voor 168 rouwenden.   De Havikstraat met de flats. (Archieffoto Martin Dekker / Sliedrecht24)   Het komt klem tegen het schoolplein van …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: Second opinion

Op enkele punten na reageert onze staatssecretaris op een brief gericht aan haar adres van ongeruste bewoners uit ons woongebied, waarin wij verzochten meer onafhankelijk onderzoek te doen in deze zaak. Het RIVM blijft de voeten in het zand zetten en het lijkt er op dat andere bevindingen er niet …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: Betrouwbaarheid

Gelijk met het aanbieden van gratis bloedtests aan bezorgde bewoners in Sliedrecht, beloofde de Sliedrechtse gemeente een stoffen snuffelsysteem aan te leggen die alle gevaarlijke stoffen zouden kunnen identificeren. Met de e-noses wil de gemeente inzicht krijgen in de luchtkwaliteit en iedereen de gelegenheid geven om altijd en overal te kunnen …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: Chemours / DuPont

Wij zijn blij met alle onpartijdige onderzoeken die nu lopen. Het zijn allemaal onderdelen in de zoektocht naar de echte waarheid.  Al geruime tijd lopen wij rond met het verzoek om een aantal onderzoeken op te starten, dit tot in Den Haag toe. Het chemiebedrijf Chemours / DuPont in Dordrecht. …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: Hoezo onbetrouwbaar?

Er was eens een gemeente die netjes conform de wet een visie had opgesteld genaamd structuurvisie. Daarin vertelde die gemeente wat ze gingen doen en hoe ze dat uit gingen voeren. De polder achter Sliedrecht. (Foto Martin Dekker / Sliedrecht24) In de wet is vastgelegd dat wat ze in die …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: Zwemmen en kosten

Geachte Lezer, Dinsdag 27 juni 2017 stelt de heer Len van Rekom (VVD): “Wij moeten de hand in eigen boezem steken” als het gaat om onderhoud en de huidige prijs-produkt-kwaliteitsverhouding!  Het zwembad in bronbad De Lockhorst. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24) Advies: doe ook wat aan het parkeerterrein bij het …

Lees verder →

Bedankt!

Gisteren was de nationale buitenspeeldag van Jantje Beton. Met als doel kinderen buiten te laten spelen. Ruim 700 kinderen hebben genoten van de Nationale Buitenspeeldag op en rond het Dr. Langeveldplein. (Foto Sliedrecht24) Dat is in Sliedrecht in ieder geval goed gelukt.  Onder een heerlijk warm zonnetje hebben heel wat …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: De wethouder, deel 2

Hebben we in Sliedrecht een wethouder die zijn afspraken niet nakomt, liegt en informatie achter houdt? Er zou voor de zomer 2017 een definitief uitsluitsel komen of het recreatief knooppunt er komt of niet. De polder achter Sliedrecht. (Foto Martin Dekker / Sliedrecht24) Dit is een jaar geleden toegezegd. Wat …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: De wethouder

Deel 1: Hebben we in Sliedrecht een wethouder die zijn afspraken niet nakomt , liegt en informatie achterhoudt? De polder achter Sliedrecht. (Foto Martin Dekker / Sliedrecht24) Er zou voor de zomer van 2017 een definitief uitsluitsel komen, of het recreatief knooppunt er komt of niet. Dit is een jaar …

Lees verder →

Ingezonden brief: Armoede

Ik wil dit toch wel eens kwijt… Wij zijn een famiie met drie gezinsleden.  Twee volwassen en een dochter van 15. Het doet mij pijn dat we hard werken, maar leven in armoede. We werken ons helemaal krom.  De wekker gaat elke werkdag om 03.30 uur en een kwartier later ga ik naar …

Lees verder →

Ingezonden brief: Aanpakken nu!

Onze bestuurders reageren geschokt op het tweede RIVM rapport. Ik was in de veronderstelling dat zij direct met een gedegen plan zouden komen, wat uiteindelijk niet meer inhield dan “wij gaan hierover in overleg”.  Chemiebedrijf Chemours / DuPont. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24) Dit laatste is al jaren …

Lees verder →

INGEZONDEN BRIEF: Noodkreet

Geachte dames en heren, politici, leden van de gemeenteraad,  Als inwoner met gezin van de Sperwerstraat in Sliedrecht wil eigenlijk wel eens een boekje open doen over hoe het daadwerkelijke wonen is in de flat. De lift in de flat aan de Sperwerstraat. (Foto Sliedrecht24) Veel mensen denken dat het leuk …

Lees verder →

Ingezonden brief: Louis van Gaal

Natuurlijk denken we dat de wereld om ons heen compleet gek geworden is. Echter als lokale partij hebben we daar geen vat op, maar houden dat wel in de gaten. Het college wil de Tiendweg onderzoeken op de mogelijkheid voor autoverkeer. (Foto Sliedrecht24) Het verkeer in ons dorp is druk, maar …

Lees verder →

Ingezonden brief: De kater

De kater van het verkeers- en mobiliteitsplan 2017 – 2040. Er was dinsdagavond 28 maart 2017 veel publieke belangstelling voor de behandeling van het debatstuk. Helaas heeft de gemeente weer geen rekening gehouden met de hoge opkomst. Er is onvoldoende plaats geweest voor alle belanghebbenden in de raadzaal. De Tiendweg in …

Lees verder →

INGEZONDEN: Jeyantha en het leven in Litouwen

Labas! Hallo vanuit Litouwen! De komende 5 maanden zal ik dit prachtige, onconventionele land mijn thuis noemen. Hoewel ik absoluut over m’n oren verliefd ben op m’n durp Sliedrecht, is Vilnius niet vervelend voor de afwisseling. Ik ben voornamelijk in Litouwen voor school. Ik studeer in Nederland International Communication & …

Lees verder →

Ingezonden brief: Tiendweg

Ik vond het goed dat er maandagavond een bijeenkomst was, maar ik wist er niets vanaf. Toevallig hoorde ik het via een buurvrouw, die getipt was door mensen uit de Prof. v.d. Waalstraat. Wethouder Aldrik Dijkstra (SGP-ChristenUnie) van Verkeer hoorde de meningen van inwoners aan en ging maandagavond 6 maart 2017 …

Lees verder →

Ingezonden brief: De vaart erin?

De vaart erin en Sliedrecht groot in doen…   Sliedrecht gebruikt als slogan voor grote projecten ‘de vaart erin’. Maar zit daar nou echt de vaart in? Men neme voor het gemak even twee projecten. Het recreatief knooppunt en het Burgemeester Winklerplein de “westerlengte”.   Het plangebied Burgemeester Winklerplein. Linksboven …

Lees verder →