INGEZONDEN BRIEF: ‘Gemeenteraad zwemt in fuik, die men zelf heeft gemaakt’

De raad van de gemeente Sliedrecht. (Foto gemeente Sliedrecht)

Op 21 juni behandelde de gemeenteraad het Programma Ruimtelijke Vernieuwing 20220-2023. U weet wel : dat is het plan om in Sliedrecht ten noorden van de spoorlijn 1200 -1600 woningen te gaan bouwen en binnen bestaand Sliedrecht 1000.

Ik was met vakantie, dus ik heb het “debat” teruggekeken op de website van de gemeente. Nou : wethouder Bijderwieden had een makkie. Nu is het bekend dat de overgrote meerderheid van de raad vóór deze plannen is, maar of hen dat nu ontslaat van de plicht om het college kritisch te volgen?

De enige tegenstander van het plan, PRO Sliedrecht, beperkte zich helaas tot procedurevragen, die alleen voor een insider te begrijpen zijn. Van de andere partijen had alleen de VVD, nota bene warm voorstander van de plannen, concrete waarschuwingen. Dat gebeurde door het nieuwe raadslid Martin van Rossum, die gerust een aanwinst voor de raad mag worden genoemd. Vlot en helder.

Ik som nog maar eens een keer op wat ik mis aan de reacties van de raad. Misschien kunnen ze daar nog wat van gebruiken als ze de zaak dinsdagavond 5 juli 2022 weer behandelen.

Een miljoenentekort door een enorm viaduct.
Door het plan van een enorm viaduct over de rijksweg, waarbij De Lockhorst is weggetekend, ontstaat een tekort van 15 tot 30 miljoen euro’s. De raad merkt er wel wat over op, maar niemand durft blijkbaar te zeggen dat dit gewoon onbetaalbaar is. Het Rijk en de Provincie gaan dit echt niet bijlappen. Bovendien was er geen enkel raadslid die vroeg hoe het probleem van de te slopen Lockhorst opgevangen moet worden. Het zwembad ergens anders bouwen? Kosten? Het zwembad alleen al kostte destijds 12 miljoen gulden.

Huurflats slopen en niet weten wat ervoor in de plaats komt.
Men wil 320 huurwoningen slopen ( de 5-hoog flats ) . Dat wil men ondermeer omdat men vindt dat er in Sliedrecht teveel sociale huurwoningen zijn. Daarmee wordt gesuggereerd dat dit een probleem is. Nog nooit is hard gemaakt waar dat op gebaseerd is. Het college geeft nu toe dat hierover nog met Tablis Wonen gesproken moet worden. Rijkelijk laat dus. Maar los daarvan : wat komt ervoor in de plaats ? Aantallen ? Soort woningen ? Daar is toch wel over nagedacht? Bovendien staat in de stukken geen woord over de betaalbaarheid en de concrete behoefte aan ouderenhuisvesting en woningen voor starters. Wanneer gebeurt er nu eens iets op dat gebied?

Bouwen op een modderige spons.
Sliedrecht Noord bestaat uit slappe veenweide grond . Het college wil de bodem daar niet uitgraven en ophogen, zoals gebruikelijk is. Maar er wordt alleen opgehoogd waar nodig. In de niet opgehoogde delen wil men eventueel drijf- en waterwoningen bouwen. Volgens mij nog nooit ergens vertoond. Watergangen in de polder moeten jaarlijks worden uitgebaggerd. Het zijn geen rivieren of beekjes! Is het niet handiger om met het Waterschap eerst te verkennen of er überhaupt daar gebouwd kan worden en wat daar dan de consequenties van zijn voor bouwrijpmaken, wateropgave enz. Dan heb ik het nog niet over het feit dat de grond daar vervuild is met PFAS!

Mist rondom De Stoep
Het college wil beginnen met bouw op de locaties Maaslaan, brandweerkazerne en korfbalvelden. Later wil men verder met de locatie De Valk, Vogelbuurt, Krommestoep en Professorenbuurt. Wat men daar wil gaan doen, komt in een startnotitie, dus daar moeten we nu nog naar raden. Op deze manier blijft de sloop van onder meer De Stoep in de lucht hangen terwijl b.v. duidelijk aan de voorzitter van Wilhelmus is toegezegd dat niet gesloopt gaat worden. Op deze manier blijft er een mistgordijn rondom deze locaties.

Een paar details
Voor de fjnproevers en de raad . Wat te denken van belangrijke details als de aangekondigde Grondnota (wanneer?), de Nota Verdichting (wat moet er verdicht worden?) , de genoemde ABF-woningmarktverkenning (kennen we die?) , de PPS constructie met een grote projectontwikkelaar (gaan we alles aan hen uitbesteden?) Hebben we niks geleerd van Baanhoek-West en het Burgemeester Winklerplein en de actualisatie van de nota parkeerbeleid (waarom is dat nodig?)

Conclusie
Als de raad hier niet haar controlerende taak uitvoert, dan kan men het college moeilijk kwalijk nemen dat men volop doorgaat! Zo zwemt de raad in een fuik, die men zelf heeft gemaakt. Of je nu voor en tegen de plannen bent? Stel de vragen die nodig zijn.

Johan Lavooi

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

5 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: ‘Gemeenteraad zwemt in fuik, die men zelf heeft gemaakt’”

 1. Wat verwachten we nu van de lokale politiek als de landelijke politiek al alles voorliegt, zullen de lagere ambtenaren dat ook gaan doen want met een een simpele SORRY komen ze toch wel weg.
  Of je als burgen nu door een hond of door een kat gebeten wordt bloeden doe je toch !
  En zo gaat het nu in Sliedrecht toen Dhr. Tanis in de gemeente raad zat was de portemonnee keurig op orde maar dat is sinds zijn vertrek alleen maar achteruit gegaan en komen de ambtenaren straks onze portemonnee leeg halen door de blunders die er nu gemaakt worden.

 2. Naschrift na raadsvergadering

  Er was een discussie over de punten en de komma’s van de tekst van het raadsvoorstel, maar de raad ging, behalve Pro Sliedrecht, niet op de inhoud van de voorstellen in.
  Die fractie vertelde duidelijk waarom men tegen de plannen is . Ook waarschuwde Timo Pauw dat van het voorbereidingskrediet van € 1,2 miljoen er inmiddels € 800.000,- is uitgegeven. En dat er nog veel onderzoek op stapel staat. Wethouder Spek zei dat het krediet “vooralsnog” voldoende is.
  Het college mag van de grote meerderheid van de gemeenteraad doorgaan.
  Ik ben langzaamaan wel benieuwd hoeveel inwoners deze zaak nu eigenlijk volgen.
  Het is een van de belangrijkste Sliedrechtse kwesties van deze tijd.
  Op de publieke tribune zaten slechts een paar ambtenaren, burgerraadsleden en de trouwe Peter Donk.
  Hoeveel mensen zouden het nu volgen via de website ?
  En op mijn commentaren op Sliedrecht 24 reageert ook een handjevol meestal trouwe supporters .
  Nu wordt er door de gemeente voor dit project een speciale inspraakclub in het leven geroepen, MAG geheten.
  Gaat die de kloof overbruggen ?

 3. Sliedrecht is vol zichtbaar OVERVOL ! al deze geldverslindende futuristische plannen die zeer moeizaam en tijdverslindend gaan worden (als ze al uit te voeren zijn..lees o.a.weerstand vanuit provincie) het zal ONS DORP ! alleen maar verder doen gaan verstikken ..investeer beter in meer groen , behoud van historie ,veilige en schonere leefomgeving lees Chemours problematiek en betere ontsluitingen !
  wat vinden de inwoners zelf ? wat leeft er kom met een referendum

 4. Kennis en inzicht.
  Een goede informatiepositie.
  Durf om kritisch te zijn als het gaat om belangen.
  En nog een aantal zaken die aanwezig dienen te zijn om de juiste vragen te stellen zodat we komen tot antwoorden die doorvragen rechtvaardigen.
  Zet ‘m op gekozenen.

 5. Duidelijke vragen Johan, nu de antwoorden nog.
  Respect dat je zo ‘scherp’ blijft.
  Dankjewel!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld