Van de redactie

Redactiestatuut
Website /  AVG en Journalistiek:

 • Website
  Sliedrecht24, ‘Nieuws uit het Baggerdorp’ is maandag 29 juni 2015 om 20.00 uur van start gegaan. Doel: een onafhankelijke, brede online lokale krant, waarin de link met Sliedrecht, bedrijven of inwoners van Sliedrecht onvoorwaardelijk in alle artikelen moet zijn terug te vinden. Sliedrecht24 is snel, accuraat en professioneel in berichtgeving. Kritisch in benadering, jaagt op primeurs, bijt zich in zaken, graaft, zoekt, onderzoekt en houdt van kort/snel nieuws, 24/7. Vaart vooral een eigen koers. De redactie is gek op tips! Sliedrecht XXIV (Sliedrecht 24) was ook de naam van een bodemzuiger, een toenmalig baggerschip. Laat de redactie nu ook nog gevestigd zijn niet ver van de afrit Sliedrecht-West, afslag 24.
De bodemzuiger Sliedrecht XXIV gefotografeerd kort na de doop op 20 mei 1968. (Foto Dredging Database)
De bodemzuiger Sliedrecht XXIV gefotografeerd op 20 mei 1968. (Foto Dredging Database)
 • Sociale media
  Berichtgeving wordt ook verspreid naast de website via Facebook, Twitter, Periscoop en Instagram. Verder beschikt Sliedrecht24 over een YouTube-kanaal en SoundCloud. Regelmatig worden video- en / of geluidsfragmenten of tweets bij artikelen geplaatst.
 • Reageren 
  Dat kan met een ingezonden brief of onder een artikel. Let op uw Nederlandse taal, want we corrigeren niet meer (sinds 1 juni 2018). Anonieme reacties worden niet geplaatst. De reactie moet voorzien zijn van de werkelijke voor en achternaam van de afzender, een juist e-mailadres om de persoon die reageert te kunnen bereiken (niet voor publicatie). Als je reageert, dan ga je akkoord met de privacywetgeving. Reacties die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden,  die kwetsend zijn, waarin personen worden aangevallen of mensen in functie worden niet geplaatst. Ook forumdiscussies (reageren op elkaar) is niet toegestaan. Alleen reacties op een artikel worden als deze voldoen aan de gestelde voorwaarden toegelaten. Verder is vloeken, schelden, discrimineren en beledigen niet toegestaan. Ook mogen in de reacties geen externe links worden geplaatst en worden teksten met een commercieel belang niet toegestaan. Het oproepen tot geweld of activisme, aanzetten tot geweld, protest met geweld of agressief aanvallend gedrag worden geweigerd. Alle berichten worden door de redactie gemodereerd en dat betekent dat ze iets later verschijnen, dan dat je deze stuurt. Ongepaste woorden worden (…) gezet.
 • Gebruik van onze foto’s en teksten
  Informatie of reacties op het Twitter- of Facebookaccount of op de website van Sliedrecht24 kunnen door de redactie ongevraagd worden gebruikt. Voor alle andere teksten, afbeeldingen en foto’s op en van Sliedrecht24 geldt copyright. Overnemen ervan is verboden, mits vooraf toestemming is overeengekomen. Ongevraagd (zonder overleg) en doelbewust auteursrecht schenden, staan wij niet toe. We waarschuwen 1x. Daarna geven wij het uit handen aan een jurist en volgt sowieso een factuur. Diefstal is namelijk verboden.
 • Niet geplaatst
  Verder worden posters, collages (soms bij commerciële artikelen bij hoge uitzondering), reclamebanners of flyers niet bij artikelen geplaatst. Deze vallen onder reclame-uitingen en dus onder adverteren. Graag bij jouw persbericht één rechten vrije foto aan ons meesturen.
 • Bronbescherming
  Regelmatig wordt de redactie van Sliedrecht24 anoniem getipt. Wij doen altijd aan bronbescherming. Dat betekent dat jouw informatie door de redactie wordt gebruikt, maar jij als de informatieverstrekker niet door ons bekend wordt gemaakt. Vragen daarna heeft dus geen zin!
 • Medewerker 
  Het is mogelijk als vrijwilliger mee te schrijven aan nieuws- en / of sportartikelen op Sliedrecht24 of foto’s te maken voor de website. Dat kan zijn om bijvoorbeeld meer ervaring op te doen in de journalistiek of als functionele vrijetijdsbesteding. Het beste kun je ons een e-mail sturen aan de redactie. Voorwaarden is o.a. dat je Sliedrecht goed kent en de Nederlandse taal beheerst.

Website-knop op Android en Iphone

 • 24-Icoontje
  Een (kostbare) app heeft Sliedrecht24 (nog) niet, maar het is mogelijk om zonder app direct vanaf het startscherm van een telefoon of tablet op de website te komen. Download daarom het 24-icoontje. Hoe kan je dat regelen?

  Android:
  1. Ga naar de Home pagina van de website.
  2. Klik Rechtsboven op de 3 puntjes
  3. Kies : Toevoegen aan Startscherm
   
  Als het gelukt is, staat er nu een icon op het startscherm van je telefoon. Als je daarop klikt komt je direct op de startpagina van de website.
   
  Apple iOS:
  1. Ga naar de home pagina van de website
  2. Klik het vierkant met de pijl omhoog
  3. Kies: Zet in beginscherm
  4. Kies: Voeg Toe

  Op het beginscherm staat nu een icon die direct linkt naar de startpagina van de website.

AVG en Journalistiek

  • beveiliging (artikel 32)
  • verwerkers (artikel 28)
  • archivering (opslagbeperking artikel 5 lid 1 sub e)
  • gegevensbescherming door standaardinstellingen (artikel 25)
   Sinds vrijdag 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Hoe zit dat met de journalistiek?

   De AVG verplicht lidstaten ertoe uitzonderingen of afwijkingen van de AVG vast te stellen voor de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden. De Nederlandse wetgever heeft dat gedaan in artikel 43 van de Uitvoeringswet AVG. Daarin is geen maximale persexceptie opgenomen, in de Eerste Kamer is daar kritiek op. 

   Op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden zijn onder andere de volgende hoofdstukken en artikelen van de AVG niet van toepassing:

   • Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming)
   • Artikel 10 (verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten)
   • Hoofdstuk III (rechten van betrokkenen)
   • Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten)
   • Artikel 33 t/m 43 (o.a. meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling (PIA)
   • Hoofdstuk V (doorgiften aan andere landen)
   • Hoofdstuk VI (toezichthoudende autoriteit)
   • Hoofdstuk VII (samenwerking tussen toezichthouders)

   Deze uitzonderingen gelden overigens niet alleen voor de verwerking voor journalistieke doeleinden, maar ook voor academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

   De rechten die personen hebben op grond van de AVG zijn dus voor een groot deel niet van toepassing. Als in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld zoals bijvoorbeeld een voor- en achternaam dan heeft die persoon:

   • geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen
   • geen recht op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken
   • geen recht op rectificatie
   • geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium
   • geen recht op bezwaar tegen de verwerking 
   • geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben

   De bepalingen over de toezichthoudende autoriteit zijn eveneens uitgezonderd. Dit betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet bevoegd is toezicht te houden en evenmin boetes kan opleggen bij eventuele overtredingen.

   Bijzondere persoonsgegevens
   Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens geldt dat deze alleen verwerkt mogen worden als dat noodzakelijk is voor het journalistieke doel. Voor deze gegevens geldt dus een noodzakelijkheidstoets. Bijzondere gegevens zijn gegevens over iemands ras, godsdienst, gezondheid, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap vakbond en strafrechtelijk verleden. 

   De overige bepalingen van de AVG zijn wel van toepassing op de journalistiek. Dat zijn onder andere de bepalingen die zien op:

  Archief
  De AVG bevat, kort gezegd, een verbod om persoonsgegevens langer te bewaren in een identificeerbare vorm dan noodzakelijk is. Deze bepaling is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden.

  In artikel 5 lid 1 sub e AVG is bepaald dat persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is. Persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang worden verwerkt, mits de door de AVG vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de vrijheden van betrokkene te beschermen.

  Deze verplichting tot opslagbeperking roept de nodige vragen op voor het journalistieke archief. Kan een online archief nog ongewijzigd in stand blijven? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2007 een Richtsnoer ‘Publicatie van persoonsgegevens op internet’ gepubliceerd. 

  Dit Richtsnoer bevat een uitzondering voor journalistieke publicaties. Die uitzondering is echter maar heel beperkt en laat de journalistiek veel minder ruimte dan dat door de Nederlandse en Europese rechter wordt gegeven op grond van de vrijheid van meningsuiting en informatie. Een oordeel op grond van de AVG en Richtsnoer kan veel nadeliger uitpakken voor de journalistiek dan op grond van de afweging tussen de grondrechten privacy (8 EVRM) en vrije meningsuiting (10 EVRM).

  Standaardinstellingen
  De bepaling in de AVG over gegevensbescherming door ontwerp- en standaardinstellingen (artikel 25) is eveneens van toepassing op de journalistiek. In dit artikel is onder andere bepaald dat er maatregelen moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens in beginsel niet zonder menselijke tussenkomst voor een onbeperkt aantal personen toegankelijk wordt gemaakt. Bij online journalistiek is dat wel het geval, denk aan de reactiemogelijkheid onder een artikel. Dat verschijnt automatisch, zonder menselijke tussenkomst, online. (Sliedrecht24 modereert reacties – red.) Gelet op de formulering van artikel 25 AVG, namelijk dat persoonsgegevens ‘in beginsel’ niet op deze manier toegankelijk mogen worden gemaakt,  is er volgens de Nederlandse wetgever voldoende ruimte voor uitzonderingen binnen de journalistieke context. 

  Bron AVG en Journalistiek: Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ

Embargo
Sliedrecht24 houdt zich altijd aan een embargo, mits dit door andere media of direct betrokkenen wordt gebroken. 

Contact / Adverteren:
Sliedrecht24 is een onderdeel van het mediabedrijf Peter Donk Productions. Voor informatie / reclame kan je bellen met tel. 06-14267858, stuur een e-mail naar: info[at]sliedrecht24.nl

Sliedrecht24 is / was:
– lid van Follow the Money (ondersteuning onderzoeksjournalistiek) 2019 / 2020
– adverteerder reclamebord bij Sliedrecht Sport (zie foto hieronder, periode 2019 / 2020
– aanwezig met stand bij DWF Nieuwjaarsduik Deluxe 2019 in bronbad De Lockhorst
– aanwezig met stand op zwemmarathon Door Water Fit / Pink Ribbon 2018
– aanwezig met stand op Late Summer Fair 2018
– mediapartner van zwem- en waterpolovereniging Door Water Fit seizoen 2018 / 2019
– maatschappelijk betrokken bij kinderactiviteitenweek KNOTS 2018
– adverteerder reclamebord bij Sliedrecht Sport (zie foto hieronder, periode 2018 / 2019
– adverteerder reclamebord bij v.v. Sliedrecht (zie foto hieronder) 2018 / 2019
– lid SKC Merwede Businessclub 2018 / 2019
– lid van Follow the Money (ondersteuning onderzoeksjournalistiek) 2018 / 2019
– adverteerder reclamebord bij SKC Merwede/Multiplaat (zie foto hieronder) april 2018/ april 2021
– lid Businessclub v.v. Sliedrecht 2018
– adverteerder reclamebord bij Sliedrecht Sport (zie foto hieronder, periode 2017 / 2018
– adverteerder reclamebord bij v.v. Sliedrecht (zie foto hieronder) 2017 / 2018
– maatschappelijk betrokken bij kinderactiviteitenweek KNOTS 2017
– lid van Follow the Money (ondersteuning onderzoeksjournalistiek) 2017 / 2018
– mediapartner van v.v. Sliedrecht seizoen 2017 / 2018
– adverteerder Baggercup 2017
– adverteerder reclamebord bij v.v. Sliedrecht (zie foto hieronder) 2016 / 2017
– adverteerder op informatiepaneel gemeente Sliedrecht (Parallelweg) 2016 / 2017 (zie foto hieronder)
– lid Businessclub v.v. Sliedrecht 2016 / 2017
– mediapartner van v.v. Sliedrecht seizoen 2016 / 2017
– maatschappelijk betrokken bij sponsoring actie korfbalplaatjes SKC Merwede/Multiplaat 2016
– aanwezig met stand op Late Summer Fair 2016
– maatschappelijk betrokken bij kinderactiviteitenweek KNOTS 2016

Reclamebord Sliedrecht Sport en SKC Merwede/Multiplaat:

Reclamebord langs het veld bij v.v. Sliedrecht en op informatiepaneel Parallelweg:

Overige domeinnamen Peter Donk Productions:
Gorinchem24.nl
Drechtstad24.nl
Molenlanden24.nl
Hilversum24.nl
PeterDonkProductions.nl

Sliedrecht24 staat verder in de twitteraccounts: @peterdonkprod, @SliedrechtKiest en @sliedrechtdebat.

Peter Donk Productions (Sliedrecht24) is lid van de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen (VSO).