Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

INGEZONDEN BRIEF: Masterplan woonvisie en zorgcampus   

Bijna dagelijks wordt in de verschillende media op ongeremde zorgkosten gewezen. Recent ook met nadruk op de wijkverpleging, die niet alleen een groot deel van deze kosten uitmaakt, maar ook door reistijdverlies, als inefficiënt wordt aangemerkt. Sliedrecht met op de voorgrond zorgcentrum Overslydrecht. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl) …

Lees verder →INGEZONDEN BRIEF: Masterplan woonvisie en zorgcampus   

INGEZONDEN BRIEF: Boek De Bonkelaar

Een betaalbaar boek over voormalig theater De Bonkelaar moet tegen de kerst verschijnen, maar verdient steun!  Herinnert u zich De Bonkelaar, gemeenschapscentrum, theater, poptempel, de trots van Sliedrecht in de tumultvolle en roemrijke haren ’70, ’80’ en ’90  van de vorige eeuw. Het toenmalig cultureel centrum De Bonkelaar. (Foto Historisch …

Lees verder →INGEZONDEN BRIEF: Boek De Bonkelaar

INGEZONDEN BRIEF: Nepotisme en beleidsinconsistentie

Beste Hooggeachte,  Ik stuur u deze brief naar aanleiding van mijn waarnemingen als startend ondernemer in gemeente Sliedrecht onder het roer van burgemeester Van Hemmen. De praktijken ondervonden door mij en vele andere ondernemers in gemeente Sliedrecht voor veel leed hebben gezorgd. Naast startend ondernemer ben ik ook vader van …

Lees verder →INGEZONDEN BRIEF: Nepotisme en beleidsinconsistentie

INGEZONDEN BRIEF: Oproep aan vastgoedeigenaren

Vanwege de uitbraak van het coronavirus worden we geconfronteerd met buitengewoon onzekere tijden. Met name de onzekerheid over onze gezondheid heeft een enorme impact op ons doen en laten. (Archieffoto VSO) Natuurlijk zijn er ook negatieve economische gevolgen, het totaal hiervan is op dit moment zeker nog niet goed in …

Lees verder →INGEZONDEN BRIEF: Oproep aan vastgoedeigenaren

INGEZONDEN BRIEF: Ethiek in de politiek

De recente gebeurtenissen in Sliedrecht zullen voor degenen die er het dichtst bijstaan mogelijk duidelijk zijn, ‘want zo is de politiek nu eenmaal’, maar velen in Sliedrecht begrijpen er helemaal niets van en worden mondjesmaat van informatie voorzien, waarbij niet duidelijk is of wordt, wat hiervan het waarheidsgehalte is. Hanny …

Lees verder →INGEZONDEN BRIEF: Ethiek in de politiek

INGEZONDEN BRIEF: Onbehoorlijk bestuur

Je zal maar inwoner zijn van een gemeente, die wordt bestuurd door een bestuur zijn dat zijn toezeggingen niet nakomt. In Sliedrecht is dat met meerdere dossiers aan de hand. Het niet nakomen van concrete toezeggingen is onbehoorlijk bestuur. Het gemeentebestuur heeft de plicht behoorlijk te besturen! Sliedrecht Buiten staat …

Lees verder →INGEZONDEN BRIEF: Onbehoorlijk bestuur

INGEZONDEN BRIEF: Uitnodiging College en Raad Sliedrecht voor filmbezoek

Geachte Raad en College van gemeente Sliedrecht, Graag nodigt Sliedrechtse Gezondheid vóór alles u uit om gezamenlijk de film Dark Waters te gaan bekijken zaterdag 25 januari 2020 waarbij wij, voorafgaande de protestactie (voor de 37e keer) voor poort van Chemours willen laten plaatsvinden, dit keer om 12.45 uur. Een …

Lees verder →INGEZONDEN BRIEF: Uitnodiging College en Raad Sliedrecht voor filmbezoek

INGEZONDEN BRIEF: Ten koste van bewoners?

De nieuwe bewonersmagazine van woningcorporatie Tablis Wonen is uit.   Er staat een gezellig stukje in geschreven over de recreatieruimte in de Hofstee. Er staat duidelijk: Dankzij een goede samenwerking tussen Tablis Wonen, Stichting Welzijnswerk en Stichting Waardeburgh! Deze constructie hebben ook andere complexen, zoals de Tuinfluiter.   De recreatiezaal van …

Lees verder →INGEZONDEN BRIEF: Ten koste van bewoners?

INGEZONDEN BRIEF: Zijn Sliedrechters echte Bourgondiërs?

In 2015 is er een krediet van € 59.510 beschikbaar gesteld voor de aanpak van de openbare ruimte op de Kerkbuurt. Denk aan bloembakken, banken en verfraaiing over de hele lengte van de winkelpromenade. De middenstand van de Kerkbuurt investeert via een ondernemersfonds op dit moment al jaarlijks ongeveer € …

Lees verder →INGEZONDEN BRIEF: Zijn Sliedrechters echte Bourgondiërs?

INGEZONDEN BRIEF: Groot tekort aan pleegouders

Als je ruimte in je hart hebt: doen! Tot en met 6 november 2019 is het de landelijke Week van de Pleegzorg. Gedurende deze week zetten pleegzorgorganisaties samen met gemeenten pleegouders in het zonnetje. Ook in Sliedrecht zijn er veel pleeggezinnen. Zij krijgen een attentie als blijk van waardering voor hun …

Lees verder →INGEZONDEN BRIEF: Groot tekort aan pleegouders

INGEZONDEN BRIEF: Als de gevolgen van geweld blijven voortwoekeren  

Woensdag 23 oktober 2019 om 19.30 uur organiseert het Sociaal team Sliedrecht samen met Stichting Kunst uit geweld in de Bibliotheek Aan Zet in Sliedrecht een Voorlichtingsavond over de gevolgen van huiselijk geweld en / of seksueel misbruik. Tevens zal de avond een introductie worden gegeven voor een op te …

Lees verder →INGEZONDEN BRIEF: Als de gevolgen van geweld blijven voortwoekeren  

INGEZONDEN BRIEF: Brandstichtingen in Sliedrecht 

Een leegstaande loods aan de Rivierdijk in Sliedrecht is woensdagavond 25 september door een forse brand verwoest. Rond 19.30 uur werd de brand ontdekt. Bij de aankomst van de hulpdiensten was de brand al uitslaand. Bij de brand kwam veel rook vrij. (Archieffoto Ruben van der Sterren / Sliedrecht24)  Bij het oude slooppand zijn op …

Lees verder →INGEZONDEN BRIEF: Brandstichtingen in Sliedrecht 

INGEZONDEN BRIEF: Participatieplekken Sociale Moestuin

Aan Drechtsteden bestuur, Leden van de Drechtraad, Griffie Drechtraad Cc: Leden gemeenteraad Sliedrecht Sliedrecht, 21-9-2019 Betreft: Voorstel 2 (F) Participatieplekken stoppen, vergadering van dinsdag 24 september 2019 Geachte Bestuurders, In het bovengenoemd voorstel wordt redelijk omschreven welke nadelige gevolgen het stoppen van participatieplekken heeft. Bij het lezen begrijp je niet …

Lees verder →INGEZONDEN BRIEF: Participatieplekken Sociale Moestuin

INGEZONDEN BRIEF: Traditie en verdeeldheid: burgers Help!

Wat hebben we toch een moeite met tradities? Het lijkt wel of dat evenveel mensen tegen als voor onze tradities zijn! Nooit eens lekker 10% voor en 90% tegen. Als voorbeeld het oplaten van ballonnen. Moet dit helemaal verdwijnen tijdens feestdagen als Koningsdag? Een krant hield een tijdje terug een …

Lees verder →INGEZONDEN BRIEF: Traditie en verdeeldheid: burgers Help!

INGEZONDEN BRIEF: Hoe bestaat het!

Ondernemers op het Kerkerak worden geconfronteerd met ondoordachte plannen en worden geconfronteerd met mogelijk jaren van onzekerheid. Bedrijventerrein Kerkerak gezien vanuit de lucht. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl) Ik heb al eerder opgemerkt dat de plannenmakerij in de polder met o.a. het recreatief knooppunt veel onzekerheid geeft aan …

Lees verder →INGEZONDEN BRIEF: Hoe bestaat het!