INGEZONDEN BRIEF: Zwembad

(© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Op het artikel in Sliedrecht24 m.b.t. het onderzoek naar een energiezuinig zwembad heb ik met verbazing gereageerd maar duik je er iets dieper in dan komen er grote vraagtekens.

Want de uitslag van het onderzoek naar een nieuw zwembad is nu al bekend!

In november vorig jaar hebben het CDA, De SGP/Christenunie en de VVD in de gemeenteraad een motie ingediend om te onderzoeken of een zo energiezuinig mogelijk ( nieuw ) zwembad kan worden gebouwd.

Dat lijkt doorgestoken kaart, want zoals bekend staat het huidige complex De Lockhorst in de weg als daar een viaduct met groene taluds ( flyover ) moet komen . Daarvoor heeft minister De Jonge onlangs na een vriendelijk onderonsje een bijdrage toegezegd van € 20 miljoen . De gemeente moet dan nog € 10 miljoen zien te vinden, maar och….

Maar goed : het college heeft vorige week meegedeeld dat het onderzoek gestart is.

Maar de uitkomsten daarvan staan nu al vast .

Dat blijkt uit 2 documenten

1. Het college gaat namelijk voor De Lockhorst alleen nog maar het noodzakelijke onderhoud voor de komende 5 jaar uitvoeren. Als reden hiervoor schrijft men in een college informatiebrief :

“Met de komst van de groene noord-zuid verbinding, hetgeen onderdeel is van het Programmaplan Ruimtelijke vernieuwing 2022-2030, zal de Lockhorst dus na 1 januari 2028 naar verwachting gesloopt worden. Daarom worden niet meer alle geplande werkzaamheden aan de accommodatie uitgevoerd.”

2. Het college heeft ook een rapport uitgebracht over de toekomst van de sportaccommodaties. Daarin staat :

“Het bronbad is een groot, multifunctioneel zwembad met veel mogelijkheden en een duidelijke regionale functie. Het vervult met 170.000 bezoeken per jaar een duidelijke maatschappelijke functie. Het is echter te groot voor Sliedrecht. De capaciteit van het zwembad wordt bij lange na niet gebruikt. Passender voor Sliedrecht is een veel kleinschaliger, functioneel en energiezuinig binnenbad. Dat zwembad staat bij voorkeur in het dorp zelf of aan de groene verbinding tussen Noord en Zuid, zoals voorgesteld in het Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing .Daarbij moet gedacht worden aan een binnenbad met een wedstrijdbassin en een doelgroepenbassin. Buiten zwemmen kan dan in de Tuinen van Sliedrecht”.

Over het feit dat hier ook het zalencentrum is gevestigd en dat dan ook gesloopt moet worden, wordt niets gezegd, maar dit terzijde. Overigens wordt niets geschreven over de kosten van dit soort operaties.

Maar de koers in helder : het college gaat uit van de komst van de flyover én de sloop van De Lockhorst, waarvoor in de plaats een veel kleiner overdekt zwembad gemaakt zal worden . En bij buitenzwemmen en een zonneweide denkt men blijkbaar aan een recreatieplas die gegraven moet worden ten noorden van de spoorlijn. voorheen door de burgemeester i.v.m. blauwalg juist afgeraden.

De uitkomsten van het onderzoek zijn dus nu al bekend. Nu nog de kosten.

Koos den Dunnen

10 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Zwembad”

 1. Ho ho O
  Waar is men en zijn na onthullingenNieuwjaats Receptie wij en U allen mee bezig?
  Als het gaat om de Onsluiting Sliedrecht Noord.
  Er zijn nu via Sliedrecht 24 11 Reacties geweest van Inwoners en of nog belangrijker Kiezers.
  Weet U nog 7 Geregristeerde Politieke Partijen U heeft de Kiezer op persoonlijke titel nodig om te overleven en verder in Positieve zin verder te gaan.
  Welke Wethouder en of Gemeenteraads lid mengt zich in Positieve Zin
  Namens zijn of haar partij in deze discussie ?
  Wie zwijgt stemt toe weet U nog?
  Aannemelijk is dat er helemaal geen Tunnel (bak) en of Viaduct komt over de Sliedrechtse Autostradamuur A15.
  Wel eens over nagedacht dat er een Brug komt
  En Beleidsmedewerkers Ontwikkelaars College en Raadsleden dat het tot 2035 zal Duren dat er werkelijk echt begonnen wordt met de ontsluiting
  Sliedrecht Noord via een totaal ander Tracé.
  Zonder sloop Zwembad Lockhorst en aantasting Februarie plantsoen
  Wel eens over nagedacht?
  Met de beste bedoelingen U kan als College en 7 Geregristeerde Politieke Partijen toch echt niet om de Besluitvorming en Invloed van de 2e Kamer en Provincie heen.
  Neem dat maar van de Sliedrechtse Biesbosch Bever aan.

 2. het zwembad moet weg vanwege een nieuw viaduct de rest eromheen is onzin, het zwembad staat in de weg, en moet dus uit de weg worden geruimd, weet iemand of de rechter toestemming heeft gegeven om te bouwen in Sliedrecht Noord?

 3. Ik heb altijd begrepen, dat de hoofdreden voor bouwen in Sliedrecht Noord is om meer inwoners te krijgen c.q. om te groeien.
  En die groei is – volgens een citaat van Wethouder Spek (CDA) tijdens een raadsvergadering en de recente Raadspraat column van Sjors van Wijngaarden (VVD) – absoluut noodzakelijk om “onze voorzieningen overeind te houden”, zoals bibliotheek, draagvlak voor een ziekenhuislocatie, instandhouding van sportverenigingen, etc.

  Dat “voorzieningen overeind houden” begrijp ik dan vast helemaal verkeerd!
  Want, zoals ik het nu lees, lijkt het erop, dat één van de eerste gevolgen van de uitbreiding Sliedrecht Noord + bevolkingsgroei is, dat ons huidige zwembad met drie binnenbaden, buitenbad + kinderzwembadje, glijbaan en ligweide, wordt vervangen door een binnenzwembad met één wedstrijdbassin en één recreatief bassin?

  Ik zou willen, dat ik slimmer was en het wel goed begreep!

 4. Beste Koos kun jij geen wekelijkse brief plaatsen met de waarheid.

  Mensen op de Stationsweg wonen en Rivierdijk weten waar ze een huis kopen, namelijk aan een drukke weg.

  De mensen in de Staatsliedenbuurt en Februariplantsoen hebben gekocht naast 15 en Februariplantsoen rustig en groen. De nieuwe weg wordt maar een tunnel op een andere plek. Wanneer worden de belachelijke plannen besproken met openheid van zaken. College is onbetrouwbaar en onze ambtenaren wonen niet in Sliedrecht. Het is gekonkel en bedrog.

  Zo lang Chemours er is hoe heet het nu?

  Ga ik nooit van z’n leven in een natuurbad zwemmen of in de rivier.

  Koos je bent een held dankjewel voor jouw bijdragen

 5. Aan die wijsheid? Omdat wij als journalisten uiteraard informeren en oren open hebben. Van den Nieuwendijk heeft ons persoonlijk verteld dat hij door Spek is gebeld. Dat was op de maandag dat aan het einde van de dag bekend werd dat er gelden van het rijk kwamen voor een mogelijke aanleg van een viaduct naar Sliedrecht-Noord.
  We schrijven geen onzin. Je maakt ons te gemakkelijk een verwijt, Herbert (je was toch Heb?).
  Stel een volgende keer eerst een waarom-vraag aan de redactie!

 6. Mooi stuk Koos.
  Ik heb al eerder gereageerd op een ingezonden stuk van 9 januari.
  Daar reageerde Sliedrecht 24 op met de opmerking. Alle partijen zijn op de hoogte ??
  Hoe komen zij aan deze wijsheid!! Wedhouder Ton Spek stond op de info avond met een mond vol tanden (of gebit) Hij moest eerst bij zijn ambtenaren om de tafel gaan zitten voor nader overleg. Hij wist helemaal niet wat weg moet, en wat blijft bestaan. Gewoon belachelijke politiek.
  Ik hoop dat ook Sliedrecht 24 eerst zich verdiep in een situatie voor zij reageren. Wat jij schrijft Koos .Is ook bij ons bekend. Maar zoals altijd in Sliedrecht. Ze wijzen altijd met de vinger naar een ander.

 7. Goede journalistiek! De feiten boven tafel in plaats van vaagheden en verrassingen.
  Iedere morgen begrijp ik beter het belang van een nieuwe noord-zuid verbinding en de bewoners van de bestaande verbindingen zullen dit ook beamen.
  Wat ik nog niet begrijp is de kapitaal vernietiging die hiermee plaats gaat vinden en de milieulast die ontstaat door slopen en bouwen. Door wat creatief schuiven moet het toch mogelijk zijn om de noord- zuid verbinding te maken zonder sloop van het zwembad?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld