INGEZONDEN BRIEF: Open brief aan de gemeenteraad

(Schets uit Programma Ruimtelijke Vernieuwing – gemeente Sliedrecht)

Hoe krijgen we in Sliedrecht betaalbare woningen?
Nu de kruitdampen na mijn vorige brief wat zijn opgetrokken en een nieuwe raad en een nieuw college zijn geïnstalleerd wordt het tijd om even paar belangrijke punten nog eens bij de kop te nemen. Het college vraagt in het nieuwe coalitieakkoord nadrukkelijk aan bewoners om over belangrijke onderwerpen mee te denken. Welnu : hierbij een bijdrage.

Hoeveel sociale woningen?
De wethouders stellen in interviews dat we totaal 400 sociale huurwoningen gaan bouwen. Via een doorschuifsysteem. Eerst nieuw bouwen en dan pas slopen. In een interview met Het Kompas staat dat we aan het eind van dat traject meer sociale woningen hebben dan nu, dus dat lijkt in elk geval de goede kant op te gaan. Maar : zouden ze dat eens kunnen voorrekenen? Ik kom namelijk op het volgende.

Nieuwbouw
Nieuwbouw op de plek van de kantine van de korftbalvereniging (79) + brandweerkazerne (21) + Maaslaan (67) = totaal 167. Of dit allemaal sociaal is, is nog steeds onduidelijk . Gemakshalve ga ik daar nu even van uit.

Sloop
320 5 hoog flats en een rij langs de Rembrandtaan (18) + Thorbeckelaan (18) = 356 woningen.

Tekort aan sociale woningbouw:
356 min 167 = 189. Als dat niet opgevangen kan worden op de slooplocaties (want daar wil men deels koop, deels huur bouwen) dan moet de rest opgevangen worden in Sliedrecht Noord. Maar dat kan pas op zijn vroegst na 2030 . En bij de presentatie van 26 april heeft men gezegd dat er voor dat gebied nog geen categorieën zijn bepaald. Men houdt het op 70% grondgebonden en 30% appartementen, maar dat zegt niks over de verdeling koop/huur. En zoals bekend wil het college daar een accent gaan leggen op het midden- en hogere segment.

Maar nogmaals mijn vraag aan de wethouders : mogen wij de rekensom en wat duidelijker specificatie?

Tekort van 15 tot 30 miljoen op Sliedrecht Noord
Doordat men een fietstunnel wil bouwen bij het station en een enorm viaduct bij de moestuinen (waarover later meer) is de eerste inschatting een tekort van 15 tot 30 miljoen ! Daarbij is men zich zeer bewust van de slappe veengrond. Voorlopig heeft men daar een oplossing voor bedacht die nog maar eens goed door een grondmechanicabureau moet worden bekeken. In elk geval is de polder van Sliedrecht niet te vergelijken met het Wantij in Dordt of Culemborg, zoals de stedenbouwkundige gelooft. Sinds de middeleeuwen is de polder van de Alblasserwaard vier meter gedaald en het eind is nog lang niet in zicht. Men beseft ook dat de gemeente zelf hier weinig grond heeft en de rest verdeeld is over zo’n 20 eigenaren. En dat het dus heel moeilijk gaat worden om overeenstemming te bereiken. ​

Om het nog een beetje financieel beheersbaar te houden wil men 1.450 woningen bouwen., waarvan 30% flats. Dan  kom je op een dichtheid van 40 tot 50 woningen per ha. Dat staat ook in mijn stuk van november 2020 , getiteld “het sprookje van de rafelranden “. Dat werd toen compleet genegeerd.

Of hier dan een accent gegeven kan worden aan het midden- en hogere segment, waarop het CDA maar blijft  hameren, is maar zeer de vraag. Het ministerie en de Provincie Zuid-Holland zijn luid en duidelijk. Als men een bijdrage van het rijk wil dan moet 2/3 betaalbare huur/koop zijn, waarvan 30% door de corporatie moet worden gebouwd. Het college heeft volgens mij dus helemaal geen vrijheid!

Maar even terug naar het tekort.

Het viaduct gaat dwars over het zalencomplex en het zwembad De Lockhort. Zie daarvoor de tekeningen die blijven  terugkomen en dus blijkbaar toch serieus genomen moeten worden. Ik vind het onbegrijpelijk dat daarover nog steeds geen discussie in de raad is ontstaan. Immers: als je dat complex wil slopen en herbouwen (wat natuurlijk kapitaalvernietiging is) dan kost je dat volgens mij voorzichtige schatting 10 miljoen Euro. Maar er ligt volgens mij ook een plan voor een opknapbeurt van het complex. In dat geval kan op die plek geen viaduct worden aangelegd. Zijn de tekeningen nu wensdromen of echte plannen? Het wordt tijd dat de raad dat eens gaat vragen.

Is dan alles kommer en kwel?
Zeker niet. Men wil de voetbalvelden verplaatsen om daarbij ruimte te maken voor bedrijven. Dat heb ik altijd gesteund. Men wil een park maken ten noorden van de Betuwelijn. Men wil aan de Maaslaan sociale woningen bouwen en gelukkig geen onbetaalbare villa’s. Men wil de inspraak beter gaan organiseren. Ik hoop dan wel dat gewone mensen zoals de huurders van de 5 hoog flats hieraan kunnen deelnemen. . Want alleen vergadertijgers uit het zogenaamde maatschappelijk middenveld, waarmee de wethouders blijkbaar al gesproken hebben , leveren geen goede inspraak op.

Tenslotte.
Ik probeer zo kort mogelijk en helder te schrijven. En af en toe de vinger op de zere plek te leggen. Niet iedereen is van die stijl gediend. Ik begrijp dat. Maar dit is het grootste project van Sliedrecht in tientallen jaren. Een beetje tegengas kan daarbij toch geen kwaad ? Ik nodig de heren Kooy en Den Ouden dan ook van harte uit om eens een biertje met me te komen drinken.

Johan Lavooi

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

6 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Open brief aan de gemeenteraad”

 1. Ik denk dat wat Koos aandraagt geen hout snijd omdat de gemiddelde Nederlander het liefst met de auto de supermarkt in gaat om boodschappen te doen. Ik had onlangs een discussie met iemand die met de auto naar de markt ging om een visje te kopen en let wel, hij woont op een steen worp afstand van de viswinkel maar lopen, dat is voor arme mensen toch niet voor welgestelde. Dan ook het voorstel van meer vijvers waar in je met waterfietsen of kano in kunt, als ik de vijvers hier bekijk dan loopt een waterfiets aan de grond zoveel slib zit er in de vijvers, je kunt er amper vissen want de ruimte tussen haak en dobber is al bijna nihil, toen toen ik in de Onneslaan kwam wonen in 1959 werden deze gegraven en hadden ze een diepte van 2 meter. Ook het voorstel dat de kinderen buiten moeten spelen, de jeugd zit angstvallig achter de computer want stel je voor dat iemand een idee krijgt om een hut te gaan bouwen nee ze moeten er niet aandenken zeg dan worden ze vies. Vele verenigingen zijn opgeheven om dat er niemand lid wil worden, dus dat plan kan ook naar het land der fabelen.

 2. Misschien is het out of the box denken maar kan het industriële deel aan de Molendijk niet ontwikkeld worden tot woongebied? Bedrijven aldaar zouden ook prima gedijen op de industriegebieden aan de Noord kant van de A15. Voor de meeste bedrijven lijkt er geen specifieke noodzaak meer om aan de Molendijk hun activiteiten te hebben. Sinds het dempen van de Gantel zijn ze ook al niet meer verbonden met de rivier. Het ontwikkelen van het gebied tussen de L. van der Wielstraat en Baanhoek met inbegrip van Het Plaatje voor woningbouw komt de leefbaarheid van Sliedrecht ook ten goede. Minder vrachtverkeer over de Rivierdijk, de Craijesteyn, Molendijk en de Stationsweg is goed voor de leefbaarheid en het milieu. Uiteraard zal dit het nodige kosten aan tijd, geld en draagvlak, maar alles beter dan een dorp dat verscheurd wordt door de A15.

 3. Het lijkt mij dat je als raad hieruit gaat putten. Het is toch eigenlijk vreemd dat een nieuw college met een plan komt dat zo weinig is uitgediept. Als je deze vragen niet kunt beantwoorden ga je toch terug naar de tekentafel?

  Wat ik vooral mis is, naast al die vragen van Johan, is creativiteit. Ik was met de kleinkinderen in de Weerterbergen. Voorwaar een prachtige opzet, geen auto’s, niemand die mopperde dat de auto’s naar de parkeerplaatsen terug moesten na lossen, iedereen lopend of op de fiets, je kwam elkaar tegen, doorlopende waterpartijen met bruggetjes uitkomend op een meer, bomen, struiken, voor de deur waar dan ook spelen, gezellig naar zwembad lopen….noem maar op.

  Waarom noemen we dat een vakantieoord?? Zo kunnen we toch ook bouwen? We leven nu in 2022 en horen steeds: de jeugd moet huizen krijgen etc. De jeugd moet juist groen, de jeugd moet van de heilige auto voor de deur af, de jeugd moet buiten kunnen badmintonnen en voetballen, de jeugd moet ongestoord kunnen wandelen of fietsen of waterfietsen of kanoën om ergens naartoe te gaan, de jeugd moet elkaar tegenkomen. En daar zijn wij verantwoordelijk voor.

  Nee, omdat we te dicht bij de rijksweg zitten maken we eerst van ellende een stuk groen met niet te gebruiken vijvers, en daarna direct, achter wat flats, gewoon weer een rijen huizen met straten en parkeerplaatsen etc.

  Voor de bestaande wijken lijkt het te laat maar Sliedrecht bestaat bijna volledig uit steen. Een tegeltje eruit is niet genoeg, dat weten we allemaal maar het wordt gebracht als iets bijzonders.

  Doe eens gek, maak Sliedrecht aantrekkelijk en zeur niet zo over een onbetaalbare weg. Maak iets moois dat niet duur hoeft te zijn en wellicht kijkt de Provincie dan wel heel anders naar het plan. En dit alles vergroot dan de kans dat de kinderen in Sliedrecht blijven wonen.

 4. Wederom een duidelijk én leesbaar verhaal met zinvolle opmerkingen en vragen Johan.
  Ben benieuwd…..

 5. Prachtig en heldere vragen /opmerkingen Johan. Er is er tenminste één goed wakker! Nou de rest van de bestuurders nog….

Plaats een reactie

*=Verplicht veld