Eindejaarsbijdrage: ‘Door het coronavirus is heel veel onzeker geworden’

(Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

SLIEDRECHT – Uit en over Sliedrecht laten we ieder jaar tussen de kerstdagen en jaarwisseling op Sliedrecht24 een aantal mensen terugkijken op gebeurtenissen. Een terugblik op 2020 en vooruitkijken naar het jaar 2021. Bijdragen leveren deze keer dominee Alexander Veerman van de Gereformeerde Kerk (vrijdag 25 december 2020), kookboekenschrijver en bekend van Antilliaans-eten.nl, álle geheimen uit de Caribische keuken! Jurino Ignacio (zaterdag 26 december 2020), zelfstandig ondernemer en bekend van GaafWoord Peter de Borst (zondag 27 december 2020), bekend van Health Coaching en voorzitter van Sociale Moestuin Sliedrecht Mirjam Lankreijer (maandag 28 december 2020), Gerrit Venis (dinsdag 29 december 2020) die na bijna 32 jaar vertrok bij de gemeente Sliedrecht waar hij o.a. jaren raadslid was, oud-wethouder, bestuurder van COV Soli Deo Gloria en ‘vechter’ voor het inmiddels afgebroken pand Boerhaave Johan Lavooi (woensdag 30 december 2020) en wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie) van Economie en Financiën (donderdag 31 december 2020). Journalist en eindredacteur van Sliedrecht24 Peter Donk levert een bijdrage voor nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari 2021). 

Vandaag: Piet Vat, wethouder gemeente Sliedrecht

Terugkijken op 2020 en vooruitkijken naar 2021 en dan specifiek op corona, financiën en mooie activiteiten in het dorp, dat is een hele ruime vraag en mooie uitdaging! Als gevolg van het coronavirus is er in veel gezinnen verdriet gekomen, zij hebben afscheid moeten nemen van een dierbare. Maar ook de vele besmettingen en dus het risico om ziek worden heeft heel veel zorgen en spanningen gebracht.

Ik denk dan ook zeker aan onze horecaondernemers die al vele weken hun horecaonderneming hebben moeten sluiten. Ik denk aan veel van onze middenstanders die nu hun zaak moeten sluiten. Het geeft allemaal spanning, zorgen en onrust. Ik denk aan al diegenen die hun werk zijn kwijt geraakt. Ik denk aan onze verzorgenden in alle geledingen binnen de zorgwereld en aan al onze mantelzorgers. Ik denk aan al onze dorpsgenoten die als gevolg van corona niet geholpen of geopereerd konden worden met alle gevolgen van dien.

Ik denk aan ons onderwijzend personeel die nu voor de 2e keer de deuren van de scholen hebben moeten sluiten en hun leerlingen geen onderwijs meer kunnen geven op de wijze zoals zij dat zo graag zouden willen. Ik denk daarbij dan ook direct aan al onze leerlingen op zowel het basis- als voortgezet onderwijs die weer genoodzaakt zijn in de thuissituatie hun lessen te volgen. Ja, ik denk aan al onze inwoners die persoonlijk en/of zakelijk de negatieve gevolgen ervaren van Covid-19.

Saamhorigheid
Maar ik denk ook aan alle mooie en goede dingen die we in Sliedrecht zien, voelen en ervaren. Wat een samenleving! Wat een omzien naar elkaar! Wat een onderlinge band en sfeer! Ik ben ongelooflijk trots en dankbaar voor die vele, vele vrijwilligers in Sliedrecht die zich ook in het afgelopen jaar op een bijzondere wijze hebben ingespannen om er te zijn, om klaar te staan voor elkaar. Terwijl ik dit schrijf is de jaarlijks terugkerende actie van Secret Santa net achter de rug. Wat geweldig weer om te zien en te ervaren hoe ons dorp staat voor inwoners die het moeilijk hebben.

Gemeentelijke financiën
Door het coronavirus is heel veel onzeker geworden en dit heeft zeker ook financiële consequenties voor de gemeente. Ik prijs mij gelukkig dat de financiële situatie in Sliedrecht in de basis op orde is en de woonlasten voor onze inwoners in ieder geval voor het jaar 2021 niet extra hoeven te stijgen om de financiële gevolgen van Corona op te vangen. Ook heeft de gemeenteraad tijdens de behandeling van de gemeentebegroting extra gelden gereserveerd uit de zogenaamde Eneco-gelden die hiervoor ingezet kunnen worden. Daarnaast ontvangen we ook vanuit het Rijk diverse financiële compensaties, die we overigens hard nodig zullen hebben. Het zal de aankomende periode wel spannend worden hoe de effecten van corona zich vertalen in de financiële consequenties voor de gemeente in de wetenschap dat de gemeente in de jaren 2021 en 2022 al moet interen op haar reserves. Op basis van de heldere kadernota die de titel ‘Koers 2030: Groei en Ontwikkeling’ heeft meegekregen, ligt er een robuuste en sluitende begroting waar we met elkaar Sliedrecht echt verder vooruit kunnen helpen. Samen! Samen met u! Samen met jou!

Vooruitblik 2021
We nemen met de overgang naar 2021 de zorgen over de gevolgen van de corona besmettingen met ons mee. Dat is een zorg. 2021 geeft ons ook kansen. In de kadernota hebben we samen met de gemeenteraad mooie ambities uitgesproken om Sliedrecht verder te ontwikkelen. Laten we met elkaar verder bouwen op de hechte gemeenschap naar de toekomst van ons prachtige dorp. Afsluitend wil ik al u en al onze ondernemers zowel privé als zakelijk van harte Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar en u weet het, mijn deur staat altijd open!

#alleensamenkunnenwehetdoen

Plaats een reactie

*=Verplicht veld