Eindejaarsbijdrage: PFOA en Gen X in Dordrecht e.o.

Uit en over Sliedrecht laten we ieder jaar rond de kerstdagen en jaarwisseling op Sliedrecht24 een aantal mensen terugkijken op gebeurtenissen in 2017 en vooruitkijken naar het jaar 2018. Bijdragen leveren deze keer wijkagent Frank Ruitenberg (27-12), journalist en tekstschrijver Leo van Teeffelen (28-12), ondernemer en voorzitter van v.v. Sliedrecht Kees Verhoef (29-12), directeur-bestuurder van Senioren Residenties Drechtstreek Geert Tieman(30-12), inwoner met beperkingen Erik Heijkoop (31-12) en milieuchemicus van de Vrije Universteit in Amsterdam Jacob de Boer (1-1). 

Vandaag: Prof. Dr. Jacob de Boer, hoogleraar milieuchemie en toxicologie

Prof. Dr. Jacob de Boer van de Vrije Universiteit in Amsterdam. (Archieffoto uit televisieprogramma EenVandaag-AVROTROS)

Er is in 2017 heel wat gebeurd rondom de lozingen van Chemours. Waar gehoopt werd dat Gen X een beter alternatief zou zijn voor PFOA (C8), bleek al snel dat ook Gen X in gras en struiken rondom de fabriek werden aangetroffen. Bovendien werd Gen X ook in het drinkwater aangetoond.

Daar bovenop bleek dat de overheid gewoon een vergunning heeft afgegeven voor het lozen van ca. 50 kg/jaar van het strijdgas PFIB. Bloed van veel inwoners (maar niet van iedereen) werd geanalyseerd op PFOA. De gevonden gehalten waren niet altijd gemakkelijk te interpreteren.

Het RIVM onderzoekt nu groente en fruit uit moestuintjes rondom Chemours. De resultaten daarvan zouden aanvankelijk in november bekend worden, maar worden nu in februari verwacht. Het is mij niet duidelijk waarom dit zo lang moet duren.

Hoe ‘erg’ is dit nu allemaal? Hoe kunnen we de situatie op dit moment inschatten? Laten we vaststellen dat Gen X veel korter in ons lichaam blijft en zich ook niet gemakkelijk zal ophopen in vis. Daarentegen wordt het nu in het drinkwater gevonden. Vanuit dat oogpunt moeten we concluderen dat Gen X een zogenaamde ‘regrettable substitution’ is: een vervangende stof waar we spijt van krijgen. Het is wel zo dat we het drinkwater voorlopig nog goed kunnen drinken, zeker als de lozingen inderdaad flink worden teruggedrongen.

PFIB is een risico. Op momenten dat er zich een afwijking in de normale bedrijfsvoering voordoet zou, bij rustig weer, een calamiteit kunnen optreden. Misschien een kleine kans, maar toch: waarom dat risico genomen?

Vergeleken bij deze twee risico’s blijft voor mij de gezondheid van de medewerkers van Chemours, van wie velen hoge PFOA-gehalten in hun bloed hebben, verreweg de grootste zorg. Wie kijkt nu naar hen om? Worden zij nu medisch gescreend op mogelijke effecten? En wie draait nu op voor hun mogelijke gezondheidsschade?

De Tweede Kamer nam in december een motie aan om het gebruik van persistente stoffen in Nederland aan banden te leggen en kennis over chemische stoffen beter te delen. Dat is beslist een goede zaak. Hoewel nog best ingewikkeld, zal dit op de lange termijn – en dus niet meteen morgen in Dordrecht – gezondheidsrisico’s van chemische stoffen verminderen.

Maar de overheid moet meer doen. Laat bedrijven hun afval zelf verwerken. Waarom in het water gegooid en het opruimen aan de drinkwaterbedrijven overlaten? Waarom een strijdgas naar de lucht laten uitstoten? Het is de hoogste tijd dat de overheid op dit gebied veel duidelijker optreedt.

De natuur heeft een zelfreinigend vermogen, maar niet voor persistente stoffen! Breng die dan ook niet in de natuur. Dan kan er nog best teflon gemaakt worden, dat dan misschien wat duurder wordt.

Het hele proces van vergunningverlening voor het lozen van chemische stoffen zal geanalyseerd moeten worden en de Rijksoverheid zal een grotere rol in dit proces moeten krijgen omdat het duidelijk is geworden dat de provincie hier echt tekort schiet. Het bedrijf en de arbeidsinspectie moeten daarnaast veel beter dan tot nu toe zorgen dat werknemers geen schade oplopen.

Dit was de laatste eindejaarsbijdrage 2017 / 2018.

8 gedachten over “Eindejaarsbijdrage: PFOA en Gen X in Dordrecht e.o.

 1. Ik heb verschillende partijprogramma’s doorgenomen en lees niet alleen bij
  D66 iets over Dupont/Chemours maar ook bij de PVDA, Slydrecht.Nu en op de verkiezingswebsite van PRO Sliedrecht is te lezen wat ze ervan vinden.

  Volgens mij probeert onze B. de Winter alleen maar de boel op te stoken zonder
  de inhoud te kennen. Beetje jammer!

  Is Bram de Winter trouwens niet een oud-raadslid?
  Wat heeft hij er toen aan gedaan?

 2. Kuch kuch, als collega partijlid sluit ik mij daar volledig bij aan. Er staat voldoende over te lezen in ons programma en in de columns van onze huiscolumnist. Dit staat ook op Sliedrecht24 en op onze eigen website van de Partij van de Achtervolging, of van de Aanpak, of van de Ondernemers, enfin, u weet wel wie wij zijn.

 3. Grappig ik lees het volgende bij een niet te nader te noemen partij, terwijl het programma van D66 Sliedrecht nog steeds niet bekend is en D66 over dit onderwerp in het Kompas van 1 februari j.l. geen reactie heeft gegeven. Alleen de PvdA en Slydregt.NU hebben hun mening over Chemours/DuPont duidelijk geventileerd: ” Aandacht voor veilige leefomgeving met schone lucht en zuiver drinkwater door zorgvuldige controle van industrie, weg-, water- en railtransport. Chemische industrie behoort emissie loos te produceren. Chemours/DuPont in haar huidige vorm hoort niet meer in een dichtbevolkte regio. Chemours moet haar bedrijfsvoering aanpassen of verhuizen of vergunning verlening en vergunning controle van elkaar scheiden.” B. de Winter zoek zelf maar op in welk partijprogramma dit staat.

 4. Beste Bram, de redactie van Sliedrecht24 heeft gelijk, want er staat wel degelijk veel, heel veel over en tegen Dupont in de diverse partij programma’s en heb je waarschijnlijk te snel en niet goed gelezen.
  In aanvulling op het verkiezingsprogramma heb ik daar zelf ook een uitgebreide column over geschreven onder de titel “Partij van de Achtervolging”, waarin letterlijk staat “de fase van “pappen en nathouden” is voorbij; we moeten geen gas terugnemen en doorgaan”. En verder staat daar ook letterlijk in “Het is dus zaak, dat ons “tegen-geluid” ook heel hard hoorbaar wordt op het provinciehuis in Den Haag en – als we daar toch zijn – kunnen we ook wel meteen langs ’s lands vergaderzalen op het Binnenhof”. Verder wordt het woord “schandalig” genoemd en dat we nu eindelijk eens “goed met de vuist op tafel moeten slaan”.
  Ik weet niet hoeveel duidelijker en sterker je het dan nog kan zeggen, dus volgens mij heb je dit helaas over het hoofd gezien.
  En geen enkel misverstand: Zowel Anton van Rees, als ondergetekende vinden ook al veel langer, dat dit snel moet stoppen en zijn destijds ook met jou in de protestmars meegegaan naar Dupont. Wij zijn inmiddels zelfs nog gedrevener geworden dan dat we toen waren. En met ons eigenlijk ook onze collega partijleden van de “Partij van de Aanpak”.

 5. Tot op heden lees ik nog niet veel bij de programma’s van de partijen.
  Althans naar mijn mening niet sterk genoeg, wel bij d66.
  Wij komen bij het debat hier zeker op terug.
  Sliedrecht gezondheid nummer 1.

  Noot van de redactie:
  Kijk ook op de speciale partijpagina’s op Sliedrecht24.

 6. Denkt u nu echt dat partijen dit gaan opnemen in hun programma?
  Wij hebben de hoop bijna opgegeven.
  Sliedrecht gezondheid nummer 1.

 7. Ik hoop dat dit ook een aansporing is voor de politieke partijen om in hun programma’s op te nemen dat Dupont / Chemours aan 0 (nul) emissies gehouden moet worden bij de komende vergunningaanvraag. Gezondheid van omwonenden gaat voor hogere opbrengsten van aandeelhouders. Als dat nu wordt opgenomen weten de bedrijven en de vergunningverleners waar ze zich aan hebben te houden.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld