Eindejaarsbijdrage: Vergrijzingsprobleem op de radar

Uit en over Sliedrecht laten we ieder jaar rond de kerstdagen en jaarwisseling op Sliedrecht24 een aantal mensen terugkijken op gebeurtenissen in 2017 en vooruitkijken naar het jaar 2018. Bijdragen leveren deze keer wijkagent Frank Ruitenberg (27-12), journalist en tekstschrijver Leo van Teeffelen (28-12), ondernemer en voorzitter van v.v. Sliedrecht Kees Verhoef (29-12), directeur-bestuurder van Senioren Residenties Drechtstreek Geert Tieman(30-12), inwoner met beperkingen Erik Heijkoop (31-12) en milieuchemicus van de Vrije Universteit in Amsterdam Jacob de Boer (1-1). 

Vandaag: Geert Tieman

‘Op enig moment barst de bom’

Zo op het einde van het jaar, vlak na de langste nacht, als de kerstboomnaalden alweer beginnen te vallen, verlies ik mijzelf graag in een moment van contemplatie en denk ik na over de dingen die achter ons liggen en over wat ons nog te doen staat.

Bij mij gaat zo’n overpeinzing al snel over het ouderenbeleid. U moet weten dat ik nu alweer acht jaar verantwoordelijk ben voor de huisvesting en zorg- en dienstverlening van ruim tweehonderd oudere Sliedrechters in Hof van Sliedrecht en Sleijeborgh. Dat is in deze snel veranderende wereld van de ouderenzorg een heel boeiende positie. Terugblikkend moeten we vaststellen dat de zorg- en dienstverlening aan ouderen in de afgelopen paar jaar volledig is veranderd.

Tot voor enkele jaren hadden we in Sliedrecht twee verzorgingshuizen: Overslydrecht en Parkzicht. Daar konden ouderen die vanwege een lichte zorgvraag behoefte hadden aan een beschutte woonvorm hun laatste jaren gerieflijk en verzorgd doorbrengen. Deze verzorgingshuizen zijn inmiddels omgebouwd tot verpleeghuizen en bieden uitsluitend nog plaats aan mensen met een zware zorgvraag in de allerlaatste fase van hun leven. Ouderen met een lichtere zorgvraag kunnen er niet meer terecht en moeten met behulp van familie, buren en thuiszorg in de oude woning blijven wonen. Die sluit echter vaak niet meer goed aan bij wat nodig is. Niet zelden levert dat schrijnende en zelfs onhoudbare situaties op.

Aangepast woonconcept
Deze verschraling heeft zich voltrokken terwijl het aantal ouderen door de vergrijzing in rap tempo groeit en voorlopig blijft toenemen. Gelukkig was dit op basis van de prognoses goed te voorspellen. Hof van Sliedrecht heeft de uitdaging tijdig herkend en het concept en het gebouw aangepast aan de woonwensen van de hedendaagse senior. Onze seniorenresidentie aan de Lijsterweg is nu een eigentijdse en betaalbare woonvoorziening voor ouderen. Het zelfstandig wonen wordt gefaciliteerd met de beschikbaarheid van allerlei ondersteunende diensten, zoals 24/7 zorg en de dagelijkse maaltijdservice. Ook als zorg noodzakelijk is kunnen bewoners, in overeenstemming met het overheidsbeleid, in hun eigen appartement blijven wonen. 

Onze bewoners zitten dus goed, maar hoe is dat voor andere ouderen geregeld? Er zijn natuurlijk nog veel meer senioren die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan een beschutte woonvorm. Zij vallen nu tussen wal en schip en wonen nog thuis onder vaak suboptimale omstandigheden. Verwaarlozing, vereenzaming en huishoudelijke ongelukken liggen op de loer. Vanwege de toenemende vergrijzing is dit een tikkende tijdbom. Zolang de thuis- en mantelzorg het volhouden blijft het probleem onder de radar, maar op enig moment barst de bom. We (die bal ligt niet uitsluitend bij het gemeentebestuur) moeten ons haasten om een oplossing te bedenken waardoor zorg, comfort, veiligheid en gezelligheid (onze kernwaarden) ook voor die groep is gewaarborgd. Met alleen tafeltje-dek-je, thuiszorg en het verwijderen van een paar drempels zijn we er niet.

Iedereen veel geluk en wijsheid toegewenst in het nieuwe jaar.

Morgen een bijdrage van: Erik Heijkoop, inwoner met een beperking

1 gedachte over “Eindejaarsbijdrage: Vergrijzingsprobleem op de radar

  1. Als min of meer vitale oudere heeft ondergetekende medio 2015 de beslissing genomen zijn vrijstaande woning in Papendrecht te verkopen en te gaan wonen in de ”hof van Sliedrecht”.
    Reden: overlijden echtgenote. Dit is een manier van zelfstandig wonen en leven die goed is voor veel ouderen. Privacy wanneer je dat wil. Een vriendelijke respectvolle benadering van alle medewerkers.
    Indien noodzakelijk, zorg verzekerd. Mogelijkheid van huishoudelijke hulp. Niets moet, veel mag.
    Kortom, hier heb je de mogelijkheid om op een comfortabele manier oud te worden zonder te vereenzamen. Belangrijk is wel dat je jezelf geeft en contacten binnen en buiten de ”hof” onderhoudt.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld