Oishi Fusion
VeiligGoed

Laatste nieuws rond coronamaatregelen in Sliedrecht

SLIEDRECHT – De redactie van online krant Sliedrecht24 bericht dagelijks over de coronamaatregelen in Sliedrecht. In dit liveblog #dag2 van vrijdag 2 oktober 2020 het laatste nieuws over het coronavirus, ontwikkelingen en reacties. Dit artikel wordt de hele vrijdag aangevuld. 

Nieuws melden rond corona uit Sliedrecht? Stuur een e-mail naar: info@sliedrecht24.nl

21.34 uur:
Wnd. burgemeester stuurde vrijdag nog een corona-memo naar de gemeenteraad. Sinds donderdag 1 oktober 2020 is de noodverordening aangepast. Welke regels gelden? Even alles op een rij:

 • Horeca:
 • Vanaf 21.00 uur mogen er geen nieuwe bezoekers naar binnen.
 • Uiterlijk om 22.00 uur moet een horecagelegenheid gesloten zijn.
 • Reserveren dient van tevoren te gebeuren (vooraf of aan de deur).
 • Een gezondheidscheck en een vaste zitplaats zijn te allen tijde verplicht.
 • Bezoekers worden gevraagd zich te registreren.
 • Afhaalrestaurants sluiten uiterlijk om 2.00 uur ’s nachts en mogen geen alcohol meer verkopen na 22.00 uur.
 • Sport:
 • Publiek is niet toegestaan, zowel bij de amateurs als bij professionals.
 • Sportkantines zijn te allen tijde gesloten.
 • Openbaar vervoer:
 • Het aantal reizen dient zoveel als mogelijk te worden beperkt.
 • Het dragen van een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer blijft verplicht.
 • Werk:
 • Iedereen werkt zoveel mogelijk thuis, tenzij het écht niet anders kan.
 • Bij contactberoepen worden klanten gevraagd zich te registreren.
 • Thuis:
 • Er mogen maximaal 3 personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar) op bezoek komen.
 • Bij thuiskomst uit een land/gebied met oranje reisadvies ga je direct 10 dagen in thuisquarantaine (kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar de kinderopvang, school of sport).
 • Binnen en buiten: 
 • Gezelschappen mogen maximaal bestaan uit 4 personen, zowel binnen als buiten.
 • Binnen zijn er in totaal 30 personen toegestaan.*
 • Ter verduidelijking: in een restaurant mag een gezelschap van maximaal 4 personen naar binnen, maar de limiet van het totale aantal aanwezigen in het restaurant is 30 personen.
 • Buiten mogen er maximaal 40 personen bij elkaar komen.*
 • Op doorstroomlocaties, zoals musea en monumenten, geldt dat bezoek altijd moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak.
  *Uitzonderingen gelden voor onder andere uitvaarten, detailhandel en scholen. Voor culturele instellingen kunnen lokaal uitzonderingen worden gemaakt.
 • Basisregels:
 • Blijf thuis bij klachten.
 • Laat je testen bij klachten.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Vermijd drukke plekken.
 • Was regelmatig je handen.
 • Nies en hoest in je elleboog
   (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

17.38 uur:
De OpvoedParty gaat woensdag 14 oktober 2020 niet door. Dat bericht de organisatie vrijdagmiddag. Deze zou plaatsvinden in de bibliotheek. Er is overleg met de gemeente Sliedrecht en Het Bonkelaarhuis geweest. De richtlijnen geven aan dat bijeenkomsten, die niet noodzakelijk zijn geen doorgang vinden of alleen digitaal worden aangeboden. 

16.58 uur:
De korfbalwedstrijd van het eerste team van Merwede/Multiplaat zaterdag 3 oktober 2020 tegen Korfbal Combinatie Ridderkerk (KCR) wordt gespeeld zonder publiek vanwege het coronavirus. De wedstrijd begint om 15.30 uur en is hier online te volgen via een livestream.

15.15 uur:
Ouders en verzorgers van leerlingen van het Griendencollege hebben vrijdag een brief gehad. Vanaf komende week geldt een dringend advies om in de school een mondkapje te dragen. “De berichtgeving rondom het gebruik van mondkapjes zal je uiteraard niet zijn ontgaan. Mede op basis van de adviezen van het OMT, de rijksoverheid en de VO-Raad volgen wij deze adviezen op. Dat betekent dat wij vanaf maandag 5 oktober 2020 álle leerlingen en álle collega’s dringend adviseren een mondkapje te dragen in de publieke ruimten van de school (gangen, aula, hal, teamkamer (!), e.v.). Ook onze bezoekers van de school zullen dit dringende advies krijgen. Deze oproep is niet vrijblijvend en wij gaan er van uit dat iedereen zich aan dit dringende advies zal houden. Wij sluiten niet uit dat wij op basis van actualiteit en nieuwe richtlijnen het gebruik van mondkapjes zullen verplichten”, schrijft directeur Nick van Bennekom van het Griendencollege. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Onder een publieke ruimte verstaat de school alle ruimten in de school, behalve het leslokaal. Van Bennekom: “In de leslokalen is het gebruik van een mondkapje voor leerlingen en collega’s optioneel, maar soms ook dringend te adviseren als de anderhalve meter tussen docent en leerling niet in acht genomen kan worden. Als een leerling tijdens de lunch in de aula zit dan is het toegestaan het mondkapje af te doen. Zodra meer specifieke opsomming van het gebruik van het mondkapje bekend is, zal dit met u worden gecommuniceerd.” Het Griendencollege zegt zich te realiseren dat nog onvoldoende duidelijk is in hoeverre een mondkapje bijdraagt aan het voorkomen van verspreiding van COVID-19. Van Bennekom: “Vanuit het ‘voorzorgsbeginsel’ zijn wij van mening dat samen met reeds bestaande maatregelen wij optimaal bijdragen aan het voorkomen van verspreiding van COVID-19. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij een eigen mondkapje meenemen.

Online
Afgelopen weken is het Griendencollege druk bezig geweest om het  online-onderwijs verder vorm te geven. “Dit blijft ook de komende periode in ontwikkeling. We zien op dit moment dat leerlingen die aan huis gebonden zijn gebruik maken van ons online onderwijs en digitaal aanwezig zijn in het klaslokaal. Aandachtspunt hierbij is dat leerlingen via hun eigen Teams-account inloggen. Als zij inloggen via een Teams-account dat niet bekend is bij school krijgen zij geen toegang tot het klaslokaal”, zegt Van Bennekom, die daarvoor aandacht vraagt aan de ouders en verzorgers van de leerlingen.

Ventilatie en warme kleding
Hoe staat het met de ventilatie op het Griendencollege? Van Bennekom: “Het schoolbestuur SPON waar het Griendencollege onder valt heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van het Griendencollege. Hiervoor heeft zij extern en onafhankelijk onderzoeksbureau ingeschakeld. De uitkomsten zijn als volgt. De ventilatie op het Griendencollege voldoet aan de geldende richtlijnen. We houden wel rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden. Daarnaast zal er een extra inzet worden gepleegd op het periodieke onderhoud van het systeem en de schoonmaak daarvan. De afgelopen dagen heeft de school met een gekalibreerde CO2-meter dagelijks metingen verricht op locaties in de school zoals de protocollen hebben aangegeven. Tijdens deze metingen is gebleken dat alle uitkomsten (ruim) binnen de aangegeven norm zijn. Wij zullen ook de komende periode metingen blijven verrichten, omdat wij graag inzicht willen hebben hoe de waarden zich ontwikkelen bij veranderende weersomstandigheden, waarbij ramen mogelijk minder vaak open staan. Dat betekent dat we uw kind adviseren zich voldoende warm te kleden, omdat we de lokalen ook bij lage temperaturen regelmatig ventileren.” 

15.04 uur:
ASVZ opent vanaf zaterdag 3 oktober 2020 een naar wat zij noemen luisterlijn voor cliënten. Via deze speciale telefoonlijn kunnen cliënten van de zorgorganisatie bellen als zij hun hart willen luchten over corona. Of als ze vragen hebben. Dat bericht Intranet van ASVZ vrijdag. De luisterlijn is voor alle cliënten, dus zowel binnen wonen, dagbesteding en ondersteuning thuis. Dagelijks bereikbaar van 10.00 – 20.00 uur.

13.59 uur:
Iedereen die vanaf zaterdag 3 oktober 2020 één van de locaties van het Albert Schweitzer ziekenhuis binnengaat, moet een mond-neusmasker dragen. Met dat dringende verzoek sluit het ziekenhuis aan bij de toenemende roep uit de samenleving en van de overheid om het coronavirus met nóg meer kracht te bestrijden. Dat bericht het ziekenhuis vrijdagmiddag.

De ingang van het Albert Schweitzer ziekenhuis aan Stationspark 401. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Bezoekers en poliklinische patiënten wordt verzocht hun eigen mondkapje mee te brengen, zoals dat ook in het openbaar vervoer het geval is. Dit kapje blijft gedurende het hele verblijf in het ziekenhuis op, behalve wanneer een zorgverlener vraagt om het af te doen voor onderzoek of behandeling. De nieuwe huisregel is een aanvullende maatregel. Een niet-medisch mondkapje biedt namelijk geen bewezen, volledige bescherming tegen het verspreiden of oplopen van het virus. Daarom blijven alle andere maatregelen gewoon van kracht: het houden van afstand, strikte handhygiëne en het wegblijven uit het ziekenhuis bij koorts of verkoudheidsklachten.
 
Faceshields
Ook de screening bij de ingangen blijft bestaan. Een patiënt die bij de deur klachten vertoont als hij/zij een afspraak heeft, krijgt van de medewerkers aan de deur een medisch mond-neusmasker uitgereikt en mag daarmee naar de betreffende afdeling voor verder overleg. Een bezoeker die bij de deur klachten blijkt te hebben, wordt gevraagd om niet naar binnen te gaan. Alle medewerkers gaan in het ziekenhuis ook continu een extra beschermingsmiddel dragen, maar geen eigen mondkapjes. Het Albert Schweitzer ziekenhuis wil dat medewerkers een middel gebruiken dat bewezen effectief is tegen overdracht van het virus. Voor hen worden daarom ‘faceshields’ aangeschaft, een doorzichtig plastic scherm dat voor het gezicht wordt gedragen.

Geen familieleden mee
De zorgverleners van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid dragen per direct bij alle patiëntencontacten een chirurgisch mond-neusmasker. Ook zij willen de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk maken. Ambulancepersoneel kan immers geen anderhalve meter afstand tot patiënten houden en ook niet altijd tot de naasten van de patiënt. Is er bij de melding sprake van een ‘echte’ coronaverdenking, dan verschijnen de ambulancemedewerkers in een beschermend pak met een FFP2-masker en een spatbril. Tevens is de ambulancedienst wegens de nieuwe coronapiek weer gestopt met het meenemen van familieleden of andere begeleiders van de patiënt in de ambulance, zoals dat ook van eind maart tot begin juli het geval was. Naasten moeten de patiënt zelf nareizen naar het ziekenhuis. Is de patiënt een kind, dan is een uitzondering mogelijk.

Ambulancehulpverleners dragen per direct bij alle patiëntencontacten een chirurgisch mond-neusmasker. (Foto via Albert Schweitzer ziekenhuis)


11.45 uur:
Medewerkers van ASVZ kregen vrijdag aan het eind van de ochtend een video te zien, waarin de Raad van Bestuur hen een hart onder de riem steekt. De video verscheen op Intranet van de zorgorganisatie. “Deze coronasituatie vraagt veel van ons allemaal, van collega’s, cliënten, ouders, verwanten en vrijwilligers”, zegt Hanneke Kooiman van de Raad van Bestuur in de video. “Zie om naar elkaar, samen komen we hier doorheen.” Een medewerker van ASVZ locatie Merwebolder meldt aan de redactie van Sliedrecht24 dat op locatie Merwebolder er in één straat van de 21 woningen er zes in quarantaine zitten.

11.17 uur:
De onthulling van het monument voor de Merwedegijzelaars is zaterdagmiddag 3 oktober 2020 rechtstreeks te volgen hier online en via de lokale omroepen AltenaTV en MerweTV. “Door de verder aangescherpte coronamaatregelen zijn helaas niet meer dan 40 mensen welkom op de onthullingsplek aan de Adriaan Volkersingel (er komt ook een monument in Hardinxveld-Giessendam en Werkendam). Een ander deel van de genodigden volgt de onthulling via een live-stream in partycentrum De Lockhorst”, stelt de gemeente Sliedrecht vrijdagmorgen 2 oktober 2020. 

De onthulling in Sliedrecht vindt plaats om 13.00 uur. Het monument wordt onthuld door de heer Bos, een nog in leven zijnde Merwedegijzelaar, samen met zijn achterkleinzoon, Jan Willem Ruis.​

De datum voor de onthulling stond eerst op half mei dit jaar, maar kon toen door de coronamaatregelen niet doorgaan. Wnd. burgemeester Dirk van der Borg (CDA) van de gemeente Sliedrecht: “Ook op 3 oktober is de bijeenkomst tot onze grote teleurstelling niet toegankelijk voor heel Sliedrecht. De coronamaatregelen maken dat echt onmogelijk. We hebben daarom moeten besluiten om bij het monument zelf alleen Merwedegijzelaars en directe nabestaanden toe te laten.”

Andere gemeenten
De onthullingen in Hardinxveld–Giessendam (14.15 uur) en Altena (in Werkendam, 15.30 uur) zijn te volgen via de lokale omroep, respectievelijk MerweRTV en RTV Altena. ​​Altena TV (en hier online) is te ontvangen op kanaal 40 voor Ziggo abonnees en op kanaal 1414 voor KPN. MerweTV is te ontvangen op kanaal 36 voor Ziggo abonnees en op kanaal 1338 voor KPN. Ook in Hardinxveld-Giessendam en Altena is het programma toegankelijk voor maximaal 40 genodigden.

10.55 uur:
ASVZ merkt dat steeds meer mensen gezondheidsklachten hebben, die volgens hen ‘kunnen duiden op corona’. Dat schrijft de zorgorganisatie op hun intranet. “We merken soms ook dat medewerkers, goed bedoeld, toch doorwerken met lichte klachten. Dat brengt risico’s met zich mee, zowel voor jezelf als voor je collega’s, maar ook voor cliënten en hun netwerk. Daarom kunnen we het niet genoeg benadrukken: wees alert op gezondheidsklachten, zowel bij jezelf als bij cliënten en laat je testen. Alleen samen houden we corona onder controle”, schrijft ASVZ.

ASVZ locatie Merwebolder in Sliedrecht. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

09.20 uur:
Toch geen Supercup voor de volleyballers van Sliedrecht Sport Heren1. Vanwege positieve coronatesten van meerdere spelers heeft Sliedrecht Sport het hoogste herenteam teruggetrokken voor de Supercup. Het blauw-witte mannenteam zou voor de eerste keer meedoen in de strijd om de Supercup. Sliedrecht Sport Dames1 gaat dit weekend wel de strijd aan. De Supercup wordt vanaf zaterdag 3 oktober 2020 gespeeld in Ede. (Archieffoto Richard van Hoek / Sliedrecht24)

Geknok aan het net voor de punten. Het zat er zaterdagavond voor het team van coach Paul v.d. Ven niet in.

00.00 uur:
Het laatste corona-liveblog van donderdag 1 oktober 2020 vind je hier online

5 gedachten over “Laatste nieuws rond coronamaatregelen in Sliedrecht”

 1. Beste John,

  Die paar die afgelopen voor jaar ziek werden zijn eigenlijk nu nog niet beter.
  Wil jij die kans lopen om je halve leven halverwege de trap te moeten uithijgen?

  Prima,maar hou mij mis aub.

 2. Het covid19 virus word groter gemaakt dan het is zelfde aantal overleden dan griep en je vrijheid word afgepakt gewoon weer lekker normaal doen en advies mondkapjes gewoon een advies laten zijn

 3. Voor zover ik weet is er in Sliedrecht nog geen supermarkt met een winkelkar reiniger-unit. Heb dit in andere plaatsen al wel gezien. Heel wat efficiënter als dat gehannes met spuitbus en doekjes.

 4. Klaas. Ik ben het helemaal met je eens.
  Maar vanmorgen bij de jumbo in de west wijk geweest. Maar o zo jammer. Het bijvullen met die grote containers. Dan valt het niet mee om die 1.5 meter te handhaven. De paden zijn ongeveer 1.5 meter breed. En dan een container? Je ziet dat de klanten toch voor 80 % een mond neus masker gebruiken. En waarom staat er niet een schoolhulp met een spuit en een doekje bij de karren en mandjes. Laten we toch met z’n alle alert zijn. Maar ook vanuit de ondernemers actie ondernemen. Dat deden ze bij de eerste golf ook. Mijn oproep is ; MET ZIJN ALLE ELKAAR BESCHERMEN.

 5. Lieve mede Sliederechters,

  Alle corona maatregelen zijn hoofdzakelijk om oudere, zwakkere, soms mankerende medemens te beschermen.

  In winkels wordt je verzocht om met 1 persoon te komen. Mondmaskers worden dringend aangeraden. 1.5 meter is belangrijk.

  Doe dat dan ook!! Vanmorgen in de Jumbo. ANWB-stel ik schat begin 70. Gezellig samen boodschappen doen. Geen mondmasker natuurlijk. Lekker in mijn nek hijgen.

  Ik word daar peunerveu van. Weten deze mensen wat het ondernemers en ontslagen mensen kost?

  Doe aub wat van u wordt gevraagd, dan kunnen wij blijven werken en blijft u gezond en hoeft uw pensioen niet gekort.

  Ik wens u veel wijsheid, een dikke zegen en #blijfgezond

Plaats een reactie

*=Verplicht veld