Eindejaarsbijdrage: ‘Touwtje van Jan Terlouw’

Uit en over Sliedrecht laten we ieder jaar tussen de kerstdagen en jaarwisseling op Sliedrecht24 een aantal mensen terugkijken op gebeurtenissen. Een terugblik op 2018 en vooruitkijken naar het jaar 2019. Bijdragen leveren deze keer dominee Johan Sparreboom (dinsdag 25-12), ondernemer Bernadette Brus (woensdag 26-12), inwoner Richard van ’t Zelfde (donderdag 27-12), directeur Willem van der Vlist van The Flying Dutchman Security Group (vrijdag 28-12), voorzitter van volleybalvereniging Sliedrecht Sport Cees Boer (zaterdag 29-12),  ouders van Amy de Wit die in Spanje in september een zware operatie onderging (zondag 30-12) en inwoner Kees van der Hel, die strijdt voor een schone leefomgeving (maandag 31-12). Eindredacteur Peter Donk van Sliedrecht24 levert een bijdrage voor nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari 2019). 

Vandaag: inwoner Kees van der Hel, die strijdt voor een schone leefomgeving

Het touwtje van Jan Terlouw, nu alweer twee jaar geleden.

Heeft u het gezien en weet u nog? Het zou moeten gaan om vertrouwen, in elkaar – in ons systeem – in onze (plaatselijke) overheid – in bedrijven. Maar wat mij bezig houdt is dat eigenlijk maar weinig tot niets is veranderd.

Integendeel, mijn vertrouwen neemt eerder af dan toe:

Eerder dit jaar deed onze burgemeester Van Hemmen aan ons allen de oproep om elkaar meer te respecteren en te vertrouwen.

Maar als ik terugkijk naar het bijna afgelopen jaar dan komt als eerste Chemours/Dupont op mijn netvlies waar ik een somber beeld aan overhoud. Is de mededeling dat er fors wordt geïnvesteerd in een nóg betere installaties en die ons nóg meer zou gaan beschermen tegen de giftige stoffen die ze over ons heen blaast, in het water laat stromen en dus in onze bodem terecht komt, er één die een positieve bijdrage levert zonder dat er wantrouwen achterblijft?

Ons eigen gemeentebestuur, die zaken liever blijkt te seponeren dan openheid te geven als ik terugdenk aan de zaak waarbij bestuurders beschuldigd, beschadigd en gekwetst zouden zijn. Maar evenwel ons via de pers, als burgers, erop aanspreekt om te stoppen met het uiten van beschuldigingen aan het adres van onze bestuurders of zelfs aan zijn familie.

Het gedrag van banken: waarom kan een bank zich rijk stelen zonder dat deze keihard wordt aangepakt? Er wordt slechts een (mede-)bestuurder ontslagen en de opgelegde boete wordt wel weer door de klanten van deze bank opgehoest!

Is het optreden van de overheid dat er desnoods met dwang wordt opgetreden tegen ouders die om hun moverende redenen weigeren hun kinderen te laten inenten, aanleiding dat het vertrouwen in de overheid herstelt?

Laten we de oproep van Jan Terlouw ter harte nemen en gezamenlijk de schouders eronder gaan zetten voor een samenleving waar we écht met elkaar kunnen samen leven.

Met wederzijds respect voor onze naaste, blank of gekleurd, autochtoon of allochtoon, ons verantwoordelijk voelen voor de natuur die we slechts in bruikleen hebben en we deze met zorg koesteren, en dan met de kerstdagen net achter ons, nog eens heel goed nadenken over het ‘Vrede op aarde’. 

Dat begint uiteindelijk bij onszelf en wordt gevoed door het vertrouwen in die ander!

Gods zegen, wijsheid en inzicht voor het nieuwe jaar!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld