Eindejaarsbijdrage: ‘Goed nieuws!’

Uit en over Sliedrecht laten we ieder jaar tussen de kerstdagen en jaarwisseling op Sliedrecht24 een aantal mensen terugkijken op gebeurtenissen. Een terugblik op 2018 en vooruitkijken naar het jaar 2019. Bijdragen leveren deze keer dominee Johan Sparreboom (dinsdag 25-12), ondernemer Bernadette Brus (woensdag 26-12), inwoner Richard van ’t Zelfde (donderdag 27-12), directeur Willem van der Vlist van The Flying Dutchman Security Group (vrijdag 28-12), voorzitter van volleybalvereniging Sliedrecht Sport Cees Boer (zaterdag 29-12),  ouders van Amy de Wit die in Spanje in september een zware operatie onderging (zondag 30-12) en inwoner Kees van der Hel, die strijdt voor een schone leefomgeving (maandag 31-12). Eindredacteur Peter Donk van Sliedrecht24 levert een bijdrage voor nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari 2019). 

Vandaag: Johan Sparreboom, predikant Hervormd Sliedrecht

In het afgelopen jaar was er heel wat slecht wereldnieuws. Het dagelijkse journaal spreekt boekdelen: natuurrampen, oorlogen en conflicten zijn aan de orde van de dag. Het economisch tij mag dan wat zijn gekeerd, maar dat betekent niet dat het iedereen voor de wind gaat. 

Ook in ons eigen dorp leven teveel mensen onder de armoedegrens en zijn afhankelijk van een voedselbank. Het is dan wel heel weldadig om goed nieuws te horen. Dat goede nieuws is er in onze dorpsgemeenschap gelukkig ook volop. De plaatselijke krant bericht wekelijks over goede sportprestaties en georganiseerde activiteiten waar we in onze mooie Sliedrecht trots op mogen zijn. Dat is goed nieuws. 

Als dominee mocht ik in het afgelopen jaar vertolker zijn van goed nieuws. Ik ervaar het als een voorrecht om wekelijks woorden van troost, bemoediging uit te delen. In de kerk klinken woorden die boven het alledaagse wereldnieuws uitreiken. Ik ervaar het als een voorrecht dat ik in het afgelopen jaar dagelijks op mocht trekken met allerlei mensen in hun hoogte- en dieptepunten. Ik mocht deelgenoot zijn van blijdschap om de geboorte van een kind en een jubileum meevieren. 

Maar ook mocht ik deelgenoot worden van zorg om gezondheid en verdriet om het verlies van een geliefde. In alle momenten mocht ik steeds iets vertolken van de hoop die het kerstfeest geeft. Er is een Kind geboren, dat redding brengt. In een duistere nacht is er een Licht opgegaan. 

Als kerkelijke gemeente willen we ook in het jaar dat we bijna ingaan graag onze bijdrage leveren aan een levende en bruisende dorpsgemeenschap die op elkaar betrokken is. Dáárom zoeken we elkaar op in allerlei dagelijkse situaties en leven we met elkaar mee. Dáárom werken we aan verbinding tussen verschillende kerken: tijdens het dorpsgebed dat eind januari wordt georganiseerd bidden we voor inwoners, ondernemers en politici. 

Dáárom wordt er uit volle borst gezongen op verschillende koren die onze kerkelijke gemeenschappen rijk zijn. Dáárom zijn veel vrijwilligers vanuit hun geloof present bij activiteiten zoals de voedselbank en de kringloopwinkel. Dáárom zijn we als kerkelijke gemeente present tijdens activiteiten die in #mooisliedrecht worden georganiseerd, zoals de Late Summer Fair en het Baggerfestival. Dáárom wordt de Alphacursus en de bijbelweek georganiseerd voor wie zoekt naar méér. Dáárom staan de kerkdeuren niet alleen tijdens bijzondere diensten zoals de kerstnachtdienst en de open deur diensten, maar ook op iedere andere zondag uitnodigend open voor wie een woord van vrede zoekt. 

Zó delen we het goede nieuws dat we zelf hebben ontvangen uit in ons mooie dorp. Aan zo’n kerkelijke gemeente draag ik graag nog een tijd mijn steentje bij. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld