INGEZONDEN BRIEF: Open brief v.v. Sliedrecht

Geachte lezers,

Zoals u wellicht weet wordt er achter de schermen de nodige arbeid verricht om te  komen tot een nieuwe accommodatie voor onze club. Waarschijnlijk gaan wij daarvoor  verhuizen naar de nieuw locatie ‘Sliedrecht Buiten’, als het een beetje meezit in 2021.

De voetbalvereniging Sliedrecht communiceert normaal gesproken niet via de media  over zaken onze club betreffende. In dit geval wijken wij daarvan af omdat de wijze waarop er nu door sommige mensen met ons wordt omgegaan, alle fatsoensnormen te buiten gaan:

Op donderdagavond 8 mei j.l. hebben wij als v.v. Sliedrecht een bijeenkomst gehad op ons sportcomplex met een groot aantal raadsleden. Deze bijeenkomst was door ons als v.v. opgezet om de raadsleden bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot Sliedrecht Buiten in combinatie met de v.v. Sliedrecht.

Op deze avond vertelden wij dat wij niet hadden gekozen om op 14 mei in te  spreken(tijdens besluitvormende vergadering) omdat wij meenden dat de daarvoor  beschikbare 5 minuten, niet voldoende zouden zijn om de situatie juist weer te geven en om de raad dus meer tijd te geven om over e.e.a. na te denken.

Tijdens de bijeenkomst hebben wij, aan de hand van een presentatie, stapsgewijs verteld wat er sinds 2014 allemaal gebeurd was en waar we nu staan. Vrijwel direct na het begin van de presentatie werd ons de vraag gesteld of wij achteraf deze presentatie aan alle aanwezigen door zouden willen mailen: wij hebben hier  negatief op geantwoord met als reden dat wij er niet op zitten te wachten dat deze presentatie dan ‘een eigen leven’ zou gaan leiden: deze avond had ten doel om de raadsleden van de gemeente Sliedrecht te informeren.

Niet meer en niet minder.

De reden van deze open brief is om u te vertellen dat wij zeer teleurgesteld zijn in de handelswijze van de fractieleider van D66: ondanks ons verzoek dit niet te doen, stond er binnen 24 uur een ‘verslag’ van die avond op Sliedrecht24. Een, totaal uit zijn verband gerukt stuk, waarin geen bronvermelding en geen feiten werden genoemd, laat staan dat er enig journalistiek (hoor en wederhoor???) onderzoek aan ten grondslag lag.

Er wordt gesproken over ‘miljoenen’ en over ‘de gemeente neemt de rente en aflossing voor haar rekening’ en de indruk wordt gewekt dat de vereniging financieel in zwaar weer zit. Wij vinden dit respectloos: als wij zo nodig iets via de pers willen communiceren dan zijn wij zelf mans genoeg om dat te doen, via een door ons zelf gekozen medium en mét feiten.

In de loop van zondag j.l. kwam het volgende stuk op dit medium: Fracties van D66 en Pro Sliedrecht stellen technische vragen aan B&W……ook hier weer onzinnige en stemming makende informatie. Waarom moet er in het openbaar gevraagd worden naar de bekende weg? De meeste antwoorden op de gestelde ‘technische vragen’ zijn gewoon vastgelegd in raadsbesluiten: besluiten die genomen zijn in de vorige raadsperiode(2015,2017!!). Besluiten die gewoon voor iedereen inzichtelijk zijn via IBABS(gemeentelijk info systeem).

De realiteit is dat de v.v. Sliedrecht destijds heeft ingestemd op het verzoek van de gemeente om te wachten met modulaire bouw, juist om de gemeenschap veel geld te besparen omdat er dan geen verhuiskosten(destijds geraamd op €750.000,-) zouden komen. U moet weten dat wij medio 2016 bijna klaar waren voor het aanbesteden tot het bouwen van een modulair hoofdgebouw op de huidige locatie met de bedoeling om dit eventueel op een later tijdstip te verplaatsen naar een nieuwe locatie.

Wij zouden gecompenseerd worden voor inkomstenderving(verhuur jeugdhonk, verhuur BC-ruimte, inkomsten sport overdag/kinder-opvang, inkomsten dagbesteding etc.etc.): allemaal zaken die in ons businessplan staan. Een businessplan op basis waarvan de raad destijds heeft ingestemd met het aangaan van een borgstelling voor het  aangaan van een lening door de v.v. Sliedrecht.

Na aftrek van deze compensatie zou er nog steeds een groot positief saldo zijn t.o.v. het oorspronkelijke plan: dus allemaal in het voordeel van de gemeente Sliedrecht en dus van de lokale belastingbetaler. Hetgeen nu in de media is gepresenteerd is slecht voor de beeldvorming over onze vereniging: en ondanks het feit dat het slechts over één fractie gaat welke hier  verantwoordelijk voor is, vinden wij dat wij op deze wijze hierop moeten reageren.

Alle andere fracties hebben gewoon integer gehandeld, zoals het hoort. Wij vragen ons daarom ook oprecht af wat er achter deze acties zit? Wij weten het niet! Wat wij wel weten is het feit dat wij al geruime tijd toe zijn aan een  nieuwe accommodatie: op de huidige locatie of ten noorden van het spoor. Wáár is ons om het even, het gaat er ons om wanneer en daar willen we dit jaar uitsluitsel over krijgen.

In dat kader bewandelen wij de weg van overleg met de daarvoor aangestelde mensen binnen de gemeente Sliedrecht, zoals het hoort.

Bestuur voetbal vereniging Sliedrecht

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.
 
Redactie Sliedrecht24

4 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Open brief v.v. Sliedrecht”

 1. Is er misschien iemand die de ingezonden brief van dhr. Piet Smits heeft gelezen van 14-5-2019.
  Ik volg al enige tijd deze belachelijke situatie. Maar net wat ik vorige week al aangaf. Zo wordt er nu politiek bedreven. Over de hoofden van de VV Sliedrecht. Ik heb u toen sterkte gewenst. Maar ik wens VV Sliedrecht nu veel kracht toe. En ik denk dat de VV eens met deze heer Smits moet gaan praten, omdat hij veel meer weet dan wat iedereen denkt volgens mij.
  Jammer dat dit ten kosten moet gaan van zo’n mooie en belangrijke vereniging als VV. Sliedrecht.

  Maar media en politiek zijn gevaarlijke partyen. ( ik spreek uit ervaring)

 2. Sliedrecht24, toeval of niet, laat nu D66 de enige politieke partij zijn die “reclame” maakt op uw website. Korte lijntjes?

 3. U schrijft:
  ‘Een, totaal uit zijn verband gerukt stuk, waarin geen bronvermelding en geen feiten werden genoemd, laat staan dat er enig journalistiek (hoor en wederhoor???) onderzoek aan ten grondslag lag.’

  Wij reageren hier graag op.

  Zonder te zeggen wat er volgens u door ons uit het verband is gerukt, maakt u ons een verwijt. En dat is spijtig genoeg niet de eerste keer als v.v. Sliedrecht.

  In het artikel staat dat u als bestuur de politieke partijen en hun vertegenwoordigers had uitgenodigd. Deze uitnodigingsbrief van woensdag 24 april 2019, 20.52 uur, van uw secretaris Tom Pauw is inmiddels ook in ons bezit. Onze bron is verder te raden en bovendien mogen wij als onlinekrant aan bronbescherming doen. Zeker in deze heikele en gevoelige kwestie.

  Als wij u kort na het artikel hadden gebeld, had u wijselijk niets gezegd en ons doorverwezen naar de aankomende raadsvergadering. Beetje onaardig dat u nu ons geen wederhoor verwijt. Het vragen van een reactie waren wij van plan, nadat de raad had gesproken over het item. Een logische journalistieke weg.

  Wij zijn heel goed op de hoogte wat er speelt rond uw velden en de uitspraken door de gemeente. Al enige jaren. Welk onderzoek zouden we nu hebben gemist of niet hebben gedaan?

  Bij het tweede artikel gaat het om gestelde art. 39 vragen door PRO Sliedrecht en D66. Er is geen enkele aanleiding op dit moment u om een reactie te vragen als er vragen worden gesteld via de griffier aan het College van B & W. Hooguit bij een beantwoording daarvan zou een reactie op z’n plaats zijn geweest.

  Wij betreuren dan ook de verwijten die u de redactie van Sliedrecht24 maakt in deze open brief.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld