INGEZONDEN BRIEF: Buurtgezinnen moet blijven

(Foto Job van Achterberg)

Sinds mei vorig jaar zijn mijn vrouw en ik steungezin via stichting Buurtgezinnen. We wonen in de wijk Oude Uitbreiding, en waren pleegzorg aan het overwegen toen een familielid ons over Buurtgezinnen vertelde.

Buurtgezinnen was pas net actief in Sliedrecht, en na e-mail contact hebben we kort daarop in de achtertuin fijn kennisgemaakt met de coördinatrice van Sliedrecht: Annette van Hofwegen.

Nog geen twee weken erna zijn we steungezin geworden voor een jonge alleenstaande moeder en haar 6-jarige zoontje. Tijdens een korte proefperiode konden we het goed met elkaar vinden. Met tussentijds af en toe begeleiding van Buurtgezinnen mochten we deze maand ons eerste jaar als “koppeling” vieren.

Een jaar met voorlezen, met voetballen. Met schoffelen en bieten zaaien. Een jaar met Baggermuseum en Biesbosch. Met hutten bouwen, knuffels en samen koken. Met dino’s spelen en tekeningen maken.
Een jaar waarin we het zoontje aandacht mochten geven en zijn moeder wat tijd voor zichzelf. Moeder B. schrijft:

“Zoals vele andere ouders had ik het tijdens de eerste lockdown door COVID-19 niet makkelijk. Het was niet alleen de sluiting van de scholen maar ook de privé omstandigheden. Deze zorgen deelde ik met mijn vriendinnen en zo kwam ik bij buurtgezinnen terecht. Na een korte zoektocht maakte ik kennis met Job en Mallory en al snel bleek dat wij een leuke match waren.

Buurtgezinnen kon mij bieden waar ik behoefte aan had, ruimte om tot mezelf te komen. Andere organisaties bieden vaak hulp bij de thuissituatie, dit is niet wat ik nodig had. Nu één jaar na de koppeling zijn er veel ontwikkelingen geweest in mijn privéleven die ik zonder de steun van Job en Mallory niet had kunnen maken. Ik ben buurtgezinnen en natuurlijk Job en Mallory heel erg dankbaar voor deze mooie kansen.”

Buurtgezinnen heeft onze beide gezinnen vakkundig en doortastend aan elkaar gekoppeld en vanaf het begin begeleid, en juist daarom was het zo verrassend om te horen dat de gemeente overweegt om de subsidie voor Buurtgezinnen stop te zetten.

De Sliedrechtse gemeenteraad heeft in 2019 de motie om in 2020 Buurtgezinnen te starten en te subsidiëren aangenomen voor een proeftijd van twee jaar, onder voorwaarde dat er o.a. minimaal 10 koppelingen zouden worden gemaakt. Dit is met de 11 koppelingen die dat jaar gemaakt zijn een succes geweest, vooral omdat de COVID-19 pandemie contact en bezoek sterk bemoeilijkte. In een memo van maart 2021 getiteld “Evaluatie Buurtgezinnen” is te lezen dat Buurtgezinnen de gestelde resultaatafspraken voor de subsidiebeschikking ruimschoots heeft beantwoord.

De reden voor de subsidiestop lijkt primair om de kosten te gaan (een investering van € 44.070,- tegenover een geschatte opbrengst van € 6.873,-) wat voorbijgaat aan zowel de korte looptijd (een koppeling gemaakt in november 2020 zal niet de beoogde besparing over de looptijd van een jaar bereiken) als de sterke afhankelijkheid van het soort hulpverlening waarop wordt bespaard. In haar kwartaalrapportages en eindeffectrapportage is Buurtgezinnen richting de gemeente voortdurend transparant geweest over haar resultaten en verwachtingen.

Het feit dat de gemeente een proeftijd van twee jaar beoogt en vervolgens de stekker er na een ongebruikelijk opstartjaar uit wil trekken om primair financiële redenen zorgt er effectief voor dat Buurtgezinnen zichzelf binnen Sliedrecht niet kan bewijzen.

Het is waar dat er in Sliedrecht vergelijkbare instanties werkzaam zijn zoals Home Start, maar deze vervullen een andere behoefte dan Buurtgezinnen, zoals B. hierboven ook aangeeft – Home Start draagt in het gezin o.a. bij aan opvoeding, waar Buurtgezinnen zich richt op ademruimte door het kind in een buurtgezin te plaatsen. De ervaring van Buurtgezinnen was voor ons duidelijk aanwezig in hoe er zorgvuldig en snel een koppeling werd gemaakt, die daarna werd begeleid waar dat nodig was.

De vraag rest hoe de gemeente verwacht de hulpverlening die Buurtgezinnen op dit moment biedt, door te zetten zonder Buurtgezinnen zelf. Ook heeft de mogelijke subsidiestop voor onrust en onzekerheid gezorgd bij zowel bestaande gezinskoppelingen als bij gezinnen die op een koppeling wachten.

We hopen dat de gemeenteraad besluit om Buurtgezinnen in Sliedrecht te behouden, zodat zowel de bestaande koppelingen voor de volledige gebruikelijke twee jaar kunnen worden begeleid, en er meer koppelingen tussen gezinnen kunnen worden gemaakt, waar binnen onze gemeente duidelijk behoefte aan is.

Job van Achterberg
Sliedrecht

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

2 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Buurtgezinnen moet blijven”

  1. Voor dergelijke initiatieven is geen ambtelijke bemoeienis nodig.
    Elkaar helpen gaat prima zonder ambenaren.

  2. D66 en PvdA werken hard aan een oplossing, er is goede hoop op een gunstig besluit van het college.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld