College wil ‘helderheid verschaffen’ rond SOJS / jongerencentrum Elektra

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Het College van B & W zit met de kwestie rond gebouw Elektra en Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS) in hun maag. Vrijdag 9 februari 2024 maakt het college bekend een brief te hebben gestuurd aan het bestuur van SOJS en twee College Informatiebrieven (CIb) aan de leden van de gemeenteraad.

Het pand van Elektra en SOJS aan Stationsweg 4. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Dinsdag 6 februari 2024 klapte een agendapunt rond besluitvorming over de beheersvorm, omdat SOJS aankondigde juridische stappen te nemen en elkaar begin maart voor de rechter te treffen. Dat dit eraan zat te komen wist het college al sinds december 2023, maar tot dinsdagavond was daarover niets aan de gemeenteraad gemeld. Een politieke doodzonde, waar verantwoordelijk wethouder Roelant Bijderwieden (VVD) ‘spijt’ over betuigde. Vrijdag 9 februari 2024 gingen er dus twee informatiebrieven de deur uit aan de raadsleden. De eerste CIb ging over beheer door BAES B.V. van gemeentelijk vastgoed en het juridische proces van SOJS én de tweede CIb ging over de jongeren- en poppodiumactiviteiten in het pand Elektra aan de Stationsweg. Er is volgens het college verwarring ontstaan over beheer en activiteiten in Elektra. “Met deze twee college informatiebrieven wil de gemeente helderheid verschaffen”, staat in een kort persbericht aan de media. Dit artikel gaat over één CIb, waarin Bijdewieden uitleg tot in details geeft wat er is gebeurde in de afgelopen tijd, het plan voor de beheersstichting toch wil vorm geven en dat de kwestie nu leidt tot een rechtszaak.

Noodzakelijk
In twee A4-tjes schrijft Bijderwieden hoe het college er nu in staat. Daar lijkt nog weinig aan veranderd. “Bij deze nogmaals excuses dat we de raad daarover niet eerder actief hebben geïnformeerd. De raad zal in het vervolg tussentijds actief worden geïnformeerd over de voortgang van het minnelijke en juridische traject.”, bericht Bijderwieden, “Het college is voornemens om BAES B.V. op te richten, een zelfstandige beherende instelling voor het beheer van de gemeentelijke sporthallen en gymzaal en de multifunctionele accommodatie ‘Elektra’. Deze schaalgrootte is vanwege efficiency en kostenreductie noodzakelijk om BAES B.V. tot een succes te maken. Door de pensionering van twee sporthalbeheerders is een (snelle) oprichting van BAES extra opportuun. Tot aan de oprichting zal de gemeente het beheer doen en kan SOJS in de gelegenheid worden gesteld tijdelijk de horeca-exploitatie te doen.

Gewenste ontwikkeling
Verdere schaalgrootte is volgens Bijderwieden mogelijk door ook andere gemeentelijke maatschappelijke voorzieningen (het raadhuis en mogelijk het nieuw te bouwen zwembad) te gaan beheren en exploiteren. Bijderwieden in de CIb: “Het college volgt hiermee het advies op van de Hospitality Group op, die vele gemeenten ook in de regio op dit vlak heeft geadviseerd. Met de investering in ‘Elektra’ is in de raad vastgesteld dat de accommodatie geschikt gemaakt en ingezet zal worden als Multifunctionele Accommodatie (MFA) voor maatschappelijke functies, met een accent op cultuur en jongerenwerk. Om invulling te kunnen geven aan het multifunctioneel gebruik is BAES B.V. de organisatie die de gewenste ontwikkeling naar een brede maatschappelijke voorziening mogelijk moet maken. BAES B.V. kan gewoon opgericht worden.” De rechter doet een uitspraak over de
ontruimingsbescherming. “De rechter kan dit opleggen tot uiterlijk 1 november 2024. “De datum die de rechter vaststelt is dan de datum waarop het pand schoon opgeleverd moet worden”, aldus Bijderwieden, “Elektra kan in het worst case scenario dan per 1 november door BAES B.V. worden geëxploiteerd en beheerd.”

Huurovereenkomst opgezegd
De gemeente Sliedrecht zegde tegen deze achtergrond de oude huurovereenkomst uit 1992 met het bestuur van SOJS opgezegd. Op 24 augustus 2023 legde de gemeente aan het bestuur van SOJS een eerste versie van een nieuwe concept huurovereenkomst voor ‘Elektra’ voor. Per mail en per aangetekende post zegde de gemeente Sliedrecht 5 april 2023 de oude huurovereenkomst uit 1992 met het bestuur van SOJS met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden op per 1 november 2023. Bijderwieden: “Tevens is daarbij de ontruiming van het gehuurde aangezegd per dezelfde datum. De gevraagde ontvangstbevestiging heeft de gemeente niet van het bestuur van SOJS ontvangen.”

Rechtszaak
Vrijdag 29 december 2023 kreeg de gemeente van de advocaat van het bestuur van SOJS (De Koning
Advocaten – red.) een mail. Daarover zegt de gemeente, ondanks de gesprekken die er waren, niet door het bestuur van SOJS over geïnformeerd.” Vanwege de huuropzegging en de wettelijke termijn waarbinnen een verzoek om verlenging van ontruimingsbescherming kan worden gedaan, zag De Koning advocaten zich genoodzaakt het
verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen voor 31 december 2023″, legt Bijderwieden uit. De zaak dient maandag 4 maart 2024 om 13.30 uur bij de Rechtbank Rotterdam, kanton locatie Dordrecht.Gemeente Sliedrecht zegt vanaf de start gesprekken te hebben gevoerd en zich nu genoodzaakt te zien verweer te voeren. In de mail met het verzoekschrift geeft De Koning Advocaten aan dat het bestuur van SOJS graag met de gemeente in gesprek wil gaan over de huurrelatie en de mogelijkheden van (toekomstig) gebruik van het gerenoveerde Elektra. Bijderwieden: “Dit is vanaf de start van de gesprekken de intentie van de gemeente. Deze gesprekken werden al gevoerd.” Een uitspraak van de rechter wordt binnen zes weken verwacht. 

Niet getekend
Vanaf 2022 vinden volgens Bijderwieden constructieve gesprekken plaats tussen de gemeenten en het bestuur van
SOJS over de doorontwikkeling van het jongerenwerk en het poppodium. In het laatste gesprek maandag 27 november 2023 spraken het bestuur van SOJS en de gemeente met elkaar af dat de gemeente in het volgende gesprek, gepland op 17 januari 2024, met een nieuw voorstel zou komen over de ingebruikname van het pand ‘Elektra’. “Dit gesprek kon niet plaatsvinden in verband met de technische inloop van de gemeenteraad. Omdat het in de daaropvolgende weken niet lukte om tot een overlegmoment te komen met het bestuur van SOJS heeft de gemeente haar voorstel per brief d.d. 1 februari 2024 kenbaar gemaakt. Het bestuur van SOJS heeft niet gereageerd op de brief en heeft de huurovereenkomst niet getekend. Waardoor helaas de jongerenwerkers nog steeds niet hun werkzaamheden kunnen uitvoeren vanuit het jongerencentrum”, verklaart Bijderwieden in een uitgebreide CIb, “Het eerstvolgende overlegmoment tussen het bestuur van SOJS en de gemeente staat gepland op 13 februari 2024. Het is een gezamenlijk belang dat het jongerenwerk en de poppodium-activiteiten zo snel mogelijk in ‘Elektra’ weer kunnen plaatsvinden.”

1 gedachte over “College wil ‘helderheid verschaffen’ rond SOJS / jongerencentrum Elektra”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld