College drukt in brief aan SJOS duidelijk hun stempel op toekomst

door Peter Donk
SLIEDRECHT – In een tweede College Informatiebrief (CIb), die vrijdag 9 februari 2024 aan de leden van de gemeenteraad is gestuurd, gaat het college in op het belang van het jongerenwerk door Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS) en het poppodium in jongerencentrum Elektra. En op een brief die donderdag 1 februari 2024 aan het bestuur van SOJS is gestuurd, waarover kennelijk de gemeenteraad dinsdagavond 6 februari 2024 niet kon worden geïnformeerd, maar wel vandaag, vrijdag 9 februari 2024. 

Sliedrecht verdient volgens het college sterk jongerenwerk en een poppodium voor jong en oud met diverse programmering vanuit het pand Elektra. Het pand is volgens het college gereed voor ingebruikname. “Nu is focus nodig voor zowel het jongerenwerk als het poppodium. Beide verdienen focus en aandacht om de kwaliteit te verbeteren”, schrijft het College van B & W. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Het pand is volgens het college gereed om in gebruik te worden genomen. “Het jongerenwerk kan er snel in. Om de
laatste hand te leggen aan de inrichtingsplannen van de inloopruimte vond op donderdag 8 februari 2024 een pizza-sessie plaats waarbij jongeren, het jongerenwerk, de architect en de gemeente aanwezig waren”, schrijft het college vrijdag. Media was niet uitgenodigd. Uit het niets komt in de CIb ook een opmerking dat op een later moment overleg met de graffiti artist. Kennelijk is daar een afspraak over om tot een passende invulling voor de inloopruimte te komen.

Brief
“Aan het bestuur van SOJS is in een brief toegezegd dat zij de podiumactiviteiten kunnen opstarten na overleg met de gemeente over de randvoorwaarden. Het tijdelijk (tot de nieuwe beheer- en exploitatieopzet functioneert) beheren van de bar door het bestuur van SOJS is eveneens als mogelijkheid benoemd”, bericht het college Bij deze brief zat de huurovereenkomst, waarin de wensen van het jongerenwerk over de te gebruiken ruimten zijn opgenomen. College herhaalt in deze CIb, de vorige CIb: “Het gegarandeerde gebruik van de inloop is onderdeel van de huurovereenkomst. Helaas heeft de gemeente geen enkele reactie ontvangen van het bestuur van SOJS op de brief. Het bestuur van SOJS heeft de huurovereenkomst niet getekend. Hierdoor wordt een spoedige ingebruikname door de jongerenwerkers van het pand per februari 2024 gehinderd”, 

Splitsing 
SOJS voert naast het professionele jongerenwerk, ook podiumactiviteiten uit. De focus op het jongerenwerk is hierdoor volgens het college verminderd. “De podiumactiviteiten zijn grotendeels gericht op volwassenen en worden ook door hen georganiseerd. De betrokken bestuurders en de vrijwilligers hebben veel affiniteit met de podiumactiviteiten, maar vallen niet meer onder de doelgroep van SOJS. De doorontwikkeling van het professionele jongerenwerk vraagt om een bestuur met affiniteit met het jongerenwerk. Daarom wil de gemeente de podiumactiviteiten splitsen van het jongerenwerk, zodat voor beide activiteiten voldoende focus en aandacht kan zijn. Dit heeft de gemeente afgelopen najaar met het bestuur besproken”, schrijft het college in de CIb aan de gemeenteraad. De gemeente (lees het college – red.) zou graag twee organisaties zien met een eigen focus en
toegevoegde waarde. “De ene gericht op jongeren en de andere gericht op alle leeftijden. De ene breed, aansluitend op de behoeften van jongeren (SOJS Jongerenwerk). De andere specifiek gericht op podiumactiviteiten. Met daarin uiteraard ruimte voor de onderlinge kruisbestuiving. Deze richting werd in de gesprekken afgelopen najaar door het bestuur van SOJS onderschreven.”

Veer
Het college geeft SOJS wel een pluim. “Met trots kijken we naar ons jongerenwerk, dat met toewijding wordt uitgevoerd door onze jongerenwerkers. In Sliedrecht voeren professionals het jongerenwerk en dat is van onschatbare waarde. Door zijn preventieve karakter draagt het aanzienlijk bij aan onze samenleving. Het bevordert rechtstreeks het welzijn van onze jeugd, biedt preventieve maatregelen, ondersteunt bij talentontwikkeling, voorkomt hoge kosten in de jeugdzorg, versterkt sociale banden en biedt een veilige ontmoetingsplek. In deze tijd, gekenmerkt door uitdagingen zoals sociale media en gebrek aan lichaamsbeweging, kunnen jongerenwerkers een waardevolle bijdrage leveren. Dit sluit aan bij ons streven naar veerkrachtige gemeenschappen, zoals vastgelegd in ons collegewerkprogramma”, aldus het college.

Doorontwikkeling
Je zou verwachten dat het bestuur van SOJS met een eigen visie naar de toekomst komt, maar ook daarin wil het college duidelijk een vinger in de pap hebben. Het college schrijft in de CIb: “De samenleving verandert en de maatschappelijke opgaven daarmee ook. De leefwereld van mensen staat centraal en daarom wil de gemeente meer verbinding aanbrengen tussen sport, cultuur, welzijn en gezondheid. Als gemeente willen we dat onze jongerenwerkers zich maximaal blijven ontwikkelen om goed aan te sluiten bij deze ambitie en op de leefwereld van onze jongeren. Deze professionals voeren nu in Sliedrecht hun werk uit via de stichting SOJS. Het doel van de stichting is het in stand houden en ontwikkelen van werkvormen, voorzieningen en structuren. Deze werkvormen richten zich op educatieve-, sociale-, creatieve- en recreatieve ontwikkelingen van kinderen en jongeren. Dat is ook de oorspronkelijke doelstelling van de activiteiten die SOJS organiseert.”

Podiumfunctie
Podiumactiviteiten zijn volgens het college ook van grote waarde voor de Sliedrechtse gemeenschap. En legt meteen het één en ander op het bordje van de organisatoren. “Velen zouden graag zien dat het Tuinfeest en de Bluesnacht weer plaatsvinden. Het is de ambitie van de gemeente om een breed scala aan podiumactiviteiten, divers en aansprekend voor een breed publiek, in een multifunctioneel Elektra te programmeren. De gemeente ondersteunt dit van harte en staat er volledig achter dat bestuursleden en vrijwilligers met een bijzondere band met het onderdeel poppodium Elektra deze (verbrede) programmering organiseert en uitvoert. Over de brede programmering en het feit dat de gemeente hier financiële ondersteuning bij wil bieden zijn afgelopen jaar gesprekken gevoerd. En hierover gaat de gemeente graag snel verder in gesprek”, laat het college weten, waarin het zich ook uitspreekt hoe de podiumactiviteiten er volgens hen uit moeten zien. 

Delen met anderen
Het pand Elektra krijgt een multifunctioneel karakter. “Dat betekent dat ook andere partijen ruimtes in dit pand kunnen gebruik maken naast het jongerenwerk en de podiumactiviteiten. Het jongerenwerk heeft daarin drie vaste ruimtes tot haar beschikking. De inloopruimte is hier als vierde vaste ruimte aan toegevoegd. De overige ruimtes zijn flexibel te gebruiken, met daarbij uitdrukkelijk voorrang voor het jongerenwerk. Het pand kan dus ook prima gebruikt worden voor podiumactiviteiten”, stelt het college, die in de laatste zinnen nog eens de beheersvorm benadrukt. “De op te richten beheerorganisatie BAES BV beoogt in de volle breedte de professionalisering van het
beheer van gemeentelijk vastgoed. Daarmee verandert er voor de inwoner (jong of oud) feitelijk niets. Wie dit pand beheert maakt voor de meerwaarde van de beide typen maatschappelijke activiteiten niet uit”, vindt het college. SOJS en jongerencentrum Elektra willen alles laten zoals het was. Ook denkend aan de eigen inkomsten. 

3 gedachten over “College drukt in brief aan SJOS duidelijk hun stempel op toekomst”

 1. Maak het openjeugdwerk/Elektra zo moeilijk mogelijk zodat de vrijwilligers gefustreerd ermee stoppen, de betaalde krachten het werk niet aan kunnen en met een burn out thuis komen te zitten dan heeft het college zijn zin. Het is te duur, te veel subsidie ect, ect.
  Geen geld meer voor het jeugdwerk nodig, want zij functioneren niet meer, het gebouw wordt nagenoeg niet gebruikt en zij kunnen voor een klein prijsje het gebouw verkopen aan de kerk, zodat die geen nieuwbouw hoeft te doen. College van het gebouw af, open jeugd werk opgeheven en de kerk spint er garen bij. Want die hele verbouw is toch nooit voor het open jeugdwerk bestemd geweest, want als dat wel zo was, was het karakter van het gebouw behouden.

 2. Iedereen is het er volgens mij over eens dat het pand beter kan worden gebruikt.
  De vraag is of daarvoor een veelkoppig monster moet worden opgetuigd.
  Er moet volgens het college een b.v. komen met een directeur, die Elektra gaat beheren .
  Maar ook de sporthallen ( ging dat niet goed dan ? de gepensioneerde beheerders kunnen toch worden vervangen ? )
  En ook het oude gemeentehuis over een paar jaar ná de verbouwing
  En zelfs een nieuw zwembad ( als dat ooit gebouwd zou worden )
  5 heel verschillende gebouwen dus
  Als het open jeugdwerk een -extra- ruimte wil gaan huren in Elektra moet dat gaan via een accommodatiebeheerssysteem ( dit verzin ik niet ). Bureaucratische rompslomp dus.
  Alleen het optuigen van de b.v. kost al € 167.000,-
  Maar het college neemt een rapport van een duur extern bureau over ; ruziet daarover met het bestuur van SOJS en geeft de gemeenteraad onvolledige informatie. En drukt door.
  De collegepartijen zullen desondanks toch wel weer het college gaan volgen.
  Gevolg : gefrustreerde partijen en een peperdure uitvoering waar men over een paar jaar spijt van krijgt.
  Dat moet eenvoudiger kunnen.

 3. in de dordtenaar van 10 februarie heel stuk over het vraag stuk.
  zoals ik lees wil men elektra overdag ook gebruiken geen leeg stand bvb koffie drinken door bepaalde vereniging. Of taal les voor volwassenden.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld