College geeft meer details prijs over voorgenomen koersverandering

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Het is alsof het college van B & W porseleinkasten omver duwt, de meest kostbare stukken redt en bij anderen er dwars doorheen gaat. De gemeente Sliedrecht gooit het over een andere boeg op bijna alle uitvoeringspunten. Vrijdagmiddag 11 september 2020 presenteerde het college aan journalisten van de lokale en regionale media meer details uit de Kadernota 2021 ‘Koers 2030: Groei en ontwikkeling’ waarin alle veranderingen staan. Het document telt 48 pagina’s met ook veel witvlakken en foto’s. Tussendoor wordt een reeks aan fundamentele veranderingen opgesomd.

Het College van B & W licht de plannen tot in details toe in de raadzaal in het raadhuis met v.l.n.r. burgemeester Dirk van der Borg (CDA), wethouder Ton Spek (CDA), wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie) en wethouder Ed Goverde. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Eerder deze week besteedde Sliedrecht24 al aandacht aan de omslag, dat was in dit artikel op 7 september 2020 en in dit artikel op 8 september 2020. Zeggen is één, uitvoeren van de plannen is twee. “Wil de gemeente Sliedrecht de komende decennia verder kunnen, dan is het absoluut nodig om aan te geven waar het naartoe moet; wat zijn de maatschappelijke opgaven en vraagstukken voor de komende jaren? Wij beseffen dat we daarmee verder kijken dan deze collegeperiode. De gemeente Sliedrecht bestaat om de belangen van hun inwoners te dienen. En daarom is het nodig verder te kijken dan de dag van vandaag”, schrijft het college. Dat het roer om moet, maakt het college in veel woorden en voorbeelden duidelijk. De afgelopen maanden is het college tot dat ander inzicht gekomen. “We hebben in de afgelopen maanden in het midden van deze collegeperiode en na alle bestuurlijke wisselingen stevig nagedacht. Waar staan we en waar willen we naartoe?” Toen daar over werd nagedacht was één schrijfblok niet genoeg.

Inhoud, rolverdeling en organisatie
Terugkijken zegt het college bijvoorbeeld dat patronen gaandeweg zijn ingesleten. “Waarbij we allen op onze eigen manier verwachtingen wekken en vervolgens bij de realisatie ervan hoge eisen stellen. Waarbij de bestuurlijke dynamiek tussen raad en college doorwerkt tot in de ambtelijke organisatie. Waarbij we steeds weer voortvarend en met alle goede bedoelingen aan de slag gaan maar de precieze opdracht niet scherp is gesteld. Waarbij we ruim begroten en voorzichtig zijn met uitgeven om onzekerheden te voorkomen. Waarbij reorganisaties niet zijn afgemaakt omdat de waan van de dag te veel aandacht opeist. Het resultaat is teleurstelling en voortgang die achterblijft”, aldus het college. Als voorbeelden worden genoemd projecten als het Burgemeester Winklerplein, Watertorenterrein en Sliedrecht Buiten. Het college nodigt de gemeenteraad nadrukkelijk uit om hierover op inhoud buiten de bestuurlijke dynamiek het gesprek aan te gaan. “Om te voorkomen dat we doorgaan in bestaande patronen willen we vanuit deze totaalvisie herstelwerkzaamheden verrichten en een fundament leggen. We willen hiermee rust brengen en focus krijgen op inhoud, rolverdeling en organisatie. We investeren in transparantie van raad, college en ambtelijke organisatie en markeren het speelveld en de onderlinge spelregels scherper. Dit zal leiden tot een goede sfeer en ontspanning in plaats van spanning.”

Belangen beter dienen
Daarvoor is volgens het college een sterk bestuur en sterke organisatie nodig. College: “Waarin wij als college onze verantwoordelijkheid nemen als scharnierpunt richting raad en ambtelijke organisatie. De belangrijkste stap daarvoor is om gezamenlijk de koers uit te zetten. Dus minder vanuit tegenstellingen denken ― en begrijp ons goed; dat blijft natuurlijk de werkelijkheid ―, maar meebewegen zodat de belangen van onze inwoners beter gediend worden door samen ergens voor te staan, uitstijgend boven onze verschillen. Kaderstelling door de raad, het dagelijks bestuur door het college en de ambtelijke organisatie die dit mogelijk maakt. Wij in plaats van ik, schouder aan schouder, ieder voor zijn aandeel. Niet gemakkelijk, maar wel realistisch als we er allemaal voor zullen gaan staan.”

Samen
Het college spreekt van een aantal ‘ontwikkelopgaven’. “Door ruimtelijke vernieuwing van idee naar plan en van tekentafel richting uitvoering te brengen. Door nog meer in te zetten op een veilige en inclusieve samenleving. Door het ondernemerschap en de betrokkenheid van onze burgers verder te versterken. En door de slagvaardigheid van onze organisatie te verstevigen en te zorgen voor financiële stabiliteit; daarmee zijn we in de organisatie alvast begonnen. We zijn ervan overtuigd dat we deze Koers 2030 als raad, college en ambtelijke organisatie gezamenlijk waar kunnen maken. Samen met Sliedrecht. Samen met bouwers, ontwikkelaars en woningcorporaties. Samen met onze maatschappelijke organisaties, kerken, sportverenigingen en andere organisaties. Samen met onze ondernemers en inwoners. Samen met onze buren. Door de koers te bepalen en samen te bouwen aan de trap omhoog, naar groei en ontwikkeling richting 2030!”, aldus het college, dat uitkijkt naar dinsdag 29 september 2020. Die dag bespreekt de gemeenteraad het stuk vanaf 14.00 uur. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1. 

Ruimtelijke opgave en duurzaamheid
Over de bouwplannen vertelde wethouder Ton Spek (CDA) van Wonen en Duurzaamheid dat er geen ‘Vinex in de polder tot aan Wijngaarden’ komt. “Om snelheid te maken, moeten we ook in de polder kijken. We moeten nu ook keuzes maken voor de energietransitie. Moet je hele oude huizen nog opknappen en dus laten staan? Mijn visie is dat je ruimtelijke vernieuwing en verduurzaming gezamenlijk laten oplopen. Dan moet je misschien oude huizen slopen”, aldus Spek, die graag huur- en koop door elkaar wil bouwen. Wethouder Ed Goverde (PvdA) van Ruimtelijke Ordening: “We kijken naar het hele dorp en dus ook naar de buitenkant. Als nieuwe dimensie van Sliedrecht zie ik wel dat je een nieuwe woonwijk aan de andere kant kan bouwen. Er ligt een uitdaging om het dorp te vernieuwen.” Goverde wil ook geen partijen meer aan het lijntje houden. Hij wil duidelijkheid geven. Als voorbeeld noemde hij v.v. Sliedrecht. “Dat moet meer zijn van vier tot zes voetbalvelden, denk ook aan minder verenigingsverbonden recreatie”, vulde Goverde aan.

Niet ‘voortmodderen’
“Moeten wij het zijn om een patroon te doorbreken?”, vroegen we ons af. Spek: “Er komt ook een noodzaak aan dat we niet over een aantal jaren niet nog praten over de projecten van nu. We moeten vinkjes kunnen zetten.” Van der Borg zegt dat het anders kan, maar ook moet. “Dat is een verantwoordelijkheid voor het college en de gemeenteraad. We willen niet ‘voortmodderen’. We moeten samen de handen ineen slaan en het goede nieuws over Sliedrecht vertellen”, zegt Van der Borg. Goverde: “Je moet op grond van de inhoud kunnen zeggen waarom iets wel of geen goede stap is, zoals bouwen over het spoor.” PvdA Sliedrecht was daar altijd op tegen. Vat: “Je moet ook lef hebben en stappen zetten om Sliedrecht verder te brengen.” Er is nu richting nodig van de gemeenteraad vindt Van der Borg. “Het bestuur van de gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie. Dat is de opdracht die dan het college krijgt.” Spek zegt dat ambities nu worden gekoppeld aan doelen en middelen.

Enecogelden
De gemeenten in Nederland zitten in zwaar weer in Nederland. De gemeente Sliedrecht is stabiel. “Maar kijkend naar zaken die op ons afkomen, zoals het sociaal domein in toekomst. Dat wordt laveren! Het grip hebben op de inhoud, zodat de geldstroom op een andere manier lopen. Dat is een spannende. De Enecogelden hebben ons daar wel bij geholpen. Het geld is niet bedoeld om tekorten weg te werken. De 23 miljoen willen we duurzaam inzetten in de samenleving, zoals het ruimtelijke vernieuwingsfonds. Corona gaat ook zijn effecten krijgen in Sliedrecht. Een deel van de Enecogelden om gelden vrij te maken voor onze inwoners, zoals een stijging voor mensen die in de bijstand terechtkomen, zoals 5,4 miljoen investering te doen in de algemene begraafplaats. Van der Borg: “Vanuit de inhoud is de koersverandering nodig en dus was de aanpassing er ook gekomen als er geen Enecogelden waren geweest.” 

5 gedachten over “College geeft meer details prijs over voorgenomen koersverandering”

 1. Koersverandering. Altijd nuttig en noodzakelijk als de huidige koers geen richting heeft.
  Wat mij opvalt in de stukken die ik tot nu toe heb gelezen dat het woord moeten veelvuldig wordt gebruikt.
  Ik hoop in toekomstige stukken te lezen dat het woord doen veelvuldig wordt gebruikt en het woord gedaan zichtbaar wordt.
  Tot die tijd is mijn vertrouwen in de bestuurders en beslissers minder dan gewenst.

 2. Als moderator kunnen wij geen reactie plaatsen. Misschien niet zo zijn van aannames, maar even naar de feiten vragen, Anton. En de reactie was gewoon geplaatst (maar waarschijnlijk heb je gereageerd onder het verkeerde artikel).

 3. Ja natuurlijk maar dan vraag je natuurlijk niets en plaats je het gewoon.

  Zo typisch Sliedrecht24

 4. Toen het nieuwe inzamelen werd ingevoerd was men hier al bang voor maar werd dat ten stelligste ontkent. Echter deze manier van vereffenen straft de goede onder de kwaden. En op plaatsen waar het zo werkt zie je structureel afval naast de containers staan terwijl dat hier nu alleen gebeurt bij een volle container.
  Ik heb inmiddels een eigen ingenieus scheidingsproces onder de knie wat tot maximaal 1 pedaal emmerzak per anderhalve week restafval resulteert. Kwestie van discipline. Maar ik zie dat in mijn naaste omgeving helaas niet terug. De oplossing zit waarschijnlijk toch bij de afval verwerker die aan het einde van de cyclus de troep uit elkaar trekt en wellicht, daardoor, niet de goedkoopste is.

  Dus een hoger tarief en op zoek naar de slimste verwerker lijkt mij zo.

  (Al vraag ik me af of die touwtje, zakje, nietje en inhoud van mijn theezakje net zo consequent weet te scheiden????).

Plaats een reactie

*=Verplicht veld