Wnd. burgemeester stelt andere koers voor: ‘Stilstand is voor Sliedrecht dodelijk!’

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De presentatie van de Kadernota 2021 ‘Koers 2030: Groei en ontwikkeling’ ging door het college en werd dinsdagavond 8 september 2020 verder besproken in het fractiespecialistenoverleg. Eind deze week komt de Kadernota 2021 uitgebreid naar buiten en eind deze maand wordt deze door de raad behandeld. In deze presentatie (korte samenvatting) werd maandag 7 september 2020 duidelijk dat het Sliedrechtse bestuur een parapluhouding heeft aangenomen om de visie voor de komende jaren bij te stellen met als opvallende stap bouwen in Sliedrecht-Noord, ‘boven de spoorlijn’. Wnd. burgemeester Dirk van der Borg sprak dinsdagavond geen woord Spaans. Klip en klaar legde hij in ruim veertig minuten uit dat het roer om moet. Het moet anders!

Wnd. burgemeester Dirk van der Borg deed dinsdagavond de aftrap. Hij kwam als eerste aan het woord tijdens het fractiespecialistenoverleg. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Wnd. burgemeester Dirk van der Borg (CDA) leidde de avond in. “De continuïteit van het uitvoeren stagneert. Dat schuurt op een gegeven moment. We missen een samenhangende visie, waar staan we nu en waar zou het naartoe moeten gaan in Sliedrecht. Is onze organisatie er klaar voor. Is er voldoende capaciteit en kennis om dit op te pakken. Het heeft ook te maken met de rolverdeling, het college, het is goed om daar naar te kijken. Ik kan me voorstellen dat u dit heftig vindt, wat er hier wordt gezegd. Herkent u dit? We willen er graag over met elkaar in gesprek gaan”, vatte wnd. burgemeester Dirk van der Borg, die vindt dat het dorp het verdient om deze koers uit te zetten.

Tekst gaat verder onder tweet.

Verder kijken
Hij is er ook van overtuigd dat Sliedrecht de komende jaren moet groeien. Van der Borg: “Stilstand is voor Sliedrecht dodelijk! Het is van belang over verder te kijken dan na de komende verkiezingen van 2022. Het is nodig om lijnen uit te zetten en een visie te geven. Sliedrecht heeft zoveel potentie. Ondernemers, zorg… er gebeurt enorm veel en laten we daar trots op zijn. Kijk ook hoe het verder kan met onze samenleving. Het gaat om inhoud. Het gaat hier wel heel erg om procedures en daar kunnen we heel lang mee bezig zijn. Meer evenwicht. Communicatie en transparatie zou er kunnen komen. Helder zijn als je wat wilt.”

Raadhuis en brandweerkazerne
Volgens Van der Borg zijn er gebieden in Sliedrecht, die om herstructurering vragen. “Daar zouden woningen kunnen worden gebouwd. In Sliedrecht Buiten willen we de voetbalvelden naar de noordkant brengen en daar ook woningen bouwen, We gaan daar later over in discussie”, roerde Van der Borg de grootste aangekondigde omslag aan. Nooit eerder is het bouwen ‘boven het spoor’ zo dichtbij geweest. Over het raadhuis sprak Van der Borg: “Het raadhuis zou weer het bestuurlijke centrum van Sliedrecht weer moeten worden.” Ook kaartte Van der Borg een nieuwe brandweerkazerne aan. Van der Borg: “Bouwen is op kosten van de Veiligheidsregio en we zijn op zoek naar een plaats. Want zoals het nu is kan echt niet meer.” 

Financiën
Van der Borg noemde de ambtelijke organisatie nog steeds ‘kwetsbaar’. “De basis moet op orde zijn en dat is niet altijd zo. Als je een visie, opgaven en vraagstukken neerzet, dan is daar een organisatie voor nodig. Die moet wel de professionaliteit hebben. Is de organisatie daartoe in staat? Het college vindt dat we moeten gaan investeren in de organisatie. Veel geld ging in het verleden naar interims en naar ontstane vacatures. Er moet geïnvesteerd worden, willen we deze opgaven kunnen uitvoeren. Er zijn zaken die de schaal van Sliedrecht overstijgen”, volgens Van der Borg. Financieel zijn er volgens hem onzekerheden. Van der Borg: “Maar we zijn zeker geen artikel 12 gemeente en dat ziet er ook niet naar uit.” Door een bedrag van € 5,4 miljoen euro te halen uit de opbrengst van de Eneco-aandelen (23 miljoen euro – red.) worden de kosten voor begraven niet heel erg verhoogd. Met het geld wordt de algemene begraafplaats uitgebreid. 

Kaderstelling
Na een schorsing gingen de wethouders met de raadsleden in gesprek over de presentatie Kadernota 2021. Het volledige college was dinsdagavond aanwezig in het partycentrum, waar een tijdelijke raadzaal is gevestigd in verband met de coronamaatregelen. Van der Borg stelde dat kaderstellende rol van de raad veel meer tot invulling moet worden gebracht. “Daar moet je scherpte in brengen, want zo kan het langer. Als je voort blijft gaan op de weg die je bent ingeslagen, dan blijft alles zoals het is”, vulde Van der Borg aan, “De slagkracht van het college moet ook beter! Dit college heeft een koers nodig! We zouden als raad eens een dag kunnen praten over ‘dit is de visie’, hoe gaan we dat nu doen en dat is denk ik goud waard.” 

Drechtsteden
Het college kijkt naar de Drechtsteden als ‘onderdeel’ en ‘eigenaren’. Wethouder Ton Spek (CDA) en Drechtstedenbestuurder ziet dat de structuren veranderen. “We willen dat het eigenaarschap voelen”, sprak Spek, die er niet heel diep op in ging. Raadslid Jan Visser (SGP-ChristenUnie) wilde weten waar de gemeente Sliedrecht staat in 2030. “Daar ben ik naar op zoek”, sprak Visser. Spek: “Het is nog niet uitgekristalliseerd. De Drechtsteden vinden we nu een belangrijk vehikel om beleidsdoelen te realiseren. We willen niet naar een inkoop- en verkooporganisatie, ons verbonden voelen.” Visser wilde ook weten of de andere kant uit wordt gekeken richting Alblasserwaard en een stad als Gorinchem. Spek: “Jawel, we kijken ook naar de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Daarvoor worden we ook uitgenodigd. Er is nu nog geen gevoel of alternatief voor Drechtsteden.” Van der Borg vond het verleidelijk om er wat over te zeggen. “Samenwerking is hoe dan ook nodig. Kijken naar de oostkant kan helpen om een opgave tot realisatie te brengen. Het breder kijken dan de Drechtsteden is nodig om deze opgaven op te pakken. Of met individuele Drechtsteden gemeenten iets oppakken, zoals Hardinxveld-Giessendam. Ik denk dat wij die visie wel moeten voeren. Het is een lastige discussie.” Visser was het er mee eens en vond het ‘hartstikke noodzakelijk.’ “Die conclusie deel ik met u, spreek ik op persoonlijke titel”, aldus Van der Borg, die vindt dat er bestuurskracht nodig. 

Zondagsrust
Rond de zondag en openstelling wilde wethouder Spek ‘de sluier nog niet oplichten’ na vragen van fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU). “Als het gaat over de ontwikkelingen, zoals rond het raadhuis en grenst aan de haven en de buren een gezellig café zijn. Ook daarvan vinden wij met alles wat er komt gelijke trend moet houden”, sprak Spek. Wethouder Ed Goverde (PvdA) van Sport en Recreatie ging nog door op zijn gebied, sport en recreatie. “Ook daar wordt gezocht naar ruimte waar je iets kan toevoegen. Er zitten wel degelijk kansen en mogelijkheden om het dorp aantrekkelijker te maken. We moeten studie doen ‘wat gaat belanden aan de noordkant’. U hoort mij vanavond niet zeggen dat er een plan ligt. Daar gaat nog wel even overheen. Met de nieuwe visie zou een aantal zaken weleens in versnelling kunnen komen”, opperde Goverde. 

2 gedachten over “Wnd. burgemeester stelt andere koers voor: ‘Stilstand is voor Sliedrecht dodelijk!’”

 1. Kijk, daar knapt een mens nou van op. Dit is hoopgevend. Als de visie ook omvat dat door ontstane ruimte het binnendorp meer groen krijgt is dat grandioos nieuws. Positief, deze berichten. Hoop dat men eens echt vernieuwend gaat denken en dat de inwoners ook meegenomen worden met de nieuwe plannen.

 2. Huizen zullen er bij moeten komen in Nederland.
  Meer mensen en er komen steeds meer een persoons huishoudens.
  Dus meer kleine goedkopen woningen zijn ook gewild.
  Maar wat groen zal ook lekker zijn omdat er ook niks aan fijnstof word gedaan.
  Maar waar heb je in Sliedrecht nog veel groen.
  Tegen Dordrecht,Papendrecht,Hardinxveld aan gebouwd.
  En nu het enigste groen ook op wordt gebouwd is er geen groen meer over.
  Behalve paar kleine parkjes.
  Mensen willen hier dan ook niet wonen omdat het te volgebouwd is en geen groen heeft.
  Moet toch meer groen komen wand Nederland krijgt vaker en langere hitte golven.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld