Sliedrecht is om en wil 1250 woningen bouwen boven het spoor

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht heeft een woningbouwopgave van 2500 woningen, waarvan het merendeel volgens het College van B & W nog dit decennium moeten worden gerealiseerd. Daarvan moeten 1250 woningen komen boven het spoor en dat betekent een omslag van denken en vervolgens besluiten binnen het college. Dit plan stond noch in het Collegeprogramma, noch in het College Uitvoeringsprogramma in 2018. De rest van de woningen moeten komen beneden de snelweg A15. Dat plan staat in de Kadernota 2021 ‘Koers 2030: Groei en ontwikkeling’. De presentatie staat gepland voor de vergadering van de fractiespecialisten van de politieke partijen in de gemeenteraad, dinsdag 8 september 2020, in de raadzaal De Lockhorst, in partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1, van 20.00 – 22.30 uur.

Er komen woningen in Sliedrecht-Noord. In de wandelgangen wordt gezegd dat er een akkoord op handen is met verschillende agrariërs om de plannen straks te kunnen verwezenlijken. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Het college zegt dat bij het plan sprake moet zijn van een ‘evenwichtige ontwikkeling van ruimte, kwaliteit en duurzaamheid’. De stap om te gaan bouwen in Sliedrecht-Noord is een bijzondere stap voorwaarts, omdat dit plan lange tijd niet door de collegepartijen is omarmd. Bovendien waren de politieke partijen PRO Sliedrecht en collegepartij PvdA faliekant tegen. PRO Sliedrecht maakt geen deel meer uit van het college en mag worden geconcludeerd dat de PvdA om is. CDA en SGP-ChristenUnie maken verder deel uit van het college. 

Geld
Er wordt een bedrag van € 7,5 miljoen gereserveerd uit de Enecogelden (opbrengst verkochte aandelen 23 miljoen euro voor de gemeente Sliedrecht – red.). Waar bijvoorbeeld ook € 5,4 miljoen euro voor de uitbreiding van de algemene begraafplaats aan de Thorbeckelaan wordt uitgetrokken. De Enecogelden worden gebruikt voor een ruimtelijk vernieuwingsfonds (nieuwbouw), dorpsfonds, vastgoedfonds, de al genoemde uitbreiding algemene begraafplaats en voor herfinanciering van leningen.

‘Strategisch niveau’
Voor het eerst komt de gemeente Sliedrecht met een kadernota, waarin visie wordt getoond. Daar is het college kennelijk ook zelf van overtuigd en niet voor niets staat de kern als titel genoemd, namelijk ‘Groei en ontwikkeling’. Stilstand is achteruitgang en het college heeft dat door. Zelf spreekt het college in deze ‘andere kadernota’ van een nota ‘op strategisch niveau’. “De voortgang van veel projecten stagneert, het ontbreekt aan goede kaderstelling, er mist een integrale visie op lange termijn, er is een betere match nodig tussen opgaven en organisatie én rolverdeling tussen raad en college”, somt het college op in de nota. De kernpunten zijn: ruimtelijke vernieuwing, veilig en inclusieve samenleving én ondernemend en betrokken Sliedrecht.

Totaalvisie
“Om als gemeente de komende decennia verder te kunnen, is het absolute noodzaak aan te geven waar het in het dorp naar toe moet”, stelt het college, “Wat zijn de maatschappelijke opgaven en vraagstukken voor de komende jaren? Het college kijkt daarin heel bewust verder dan deze collegeperiode. De gemeente Sliedrecht bestaat om de belangen van hun inwoners te dienen. En daarom is het nodig verder te kijken dan de dag van vandaag. Wij schetsen een visie waarin het goede blijft en tegelijk volop wordt ingezet op verdere ontwikkeling en vernieuwing.” Het College van B & W spreekt in de Kadernota 2021 van ‘Één totaalvisie’ met als uitgangspunten: “Focus op inhoud, meer transparantie, versterken samenwerking raad en college, groei en ontwikkeling van Sliedrecht, meer dan beheer en vertaling van de kadernota in de begroting.”

Ontwikkeling en kernwaarden
Om de ruimtelijke vernieuwing nog helder dan nu neer te zetten, somt het college op over de ontwikkeling: “Groene, bereikbare en sociaal veilige verbindingen. opheffen van de barrière van A15 en spoor, woningbouw als versneller, te beginnen in Sliedrecht Oost, duurzaamheid 2050, informeren, stimuleren en faciliteren om met energietransitie aan de slag te gaan én kernportefeuille vastgoed – vastgoedfonds.” In de kernopgaven worden verder genoemd: “Veilige en inclusieve samenleving, met sterke verbindingen en tolerantie naar elkaar, waarin iedereen meedoet naar vermogen en niemand tussen wal en schip valt.”

Lokale samenleving
Over de veilige en inclusieve samenleving wordt ook het één en ander geschreven in deze Kadernota 2021. Daarvoor wil het college de ingeslagen koers in het sociaal domein volgen, inzetten op versterking en verbetering en de trend dat Sliedrechters zich steeds veiliger voelen verder doorzetten. Verder gaat het college voor het voorkomen van ondermijning, het verhogen van de fysieke veiligheid en de aanpak van woonoverlast en kwetsbare locaties. Ook het verhogen van sociale stabiliteit, het stroomlijnen en intensiveren handhaving en meer grip krijgen op regionale samenwerking in sociaal domein. Ook de uitvoering van taken en de financiële ontwikkelingen om zorg betaalbaar te houden, worden genoemd. 

Sport, cultuur en recreatie
Ook op het gebied van ‘ondernemend en betrokken Sliedrecht’ moeten worden ingezet en op punten verbeterd. “Ondernemerschap en sociale verbondenheid. Verbinden, organiseren en promoten. De kracht van de samenleving stimuleren en gebruiken. Ook de zichtbaarheid en bekendheid verbeteren”, aldus het college, dat over sport, cultuur en recreatie zegt: “Vanuit bestaande kwaliteiten, toevoegen en versterken van groene verbindingen, het toegankelijk maken van de oevers, centrum en Nationaal Baggermuseum versterken en promoten en sport- en recreatievoorzieningen doorontwikkelen.”

Ambtelijke organisatie
Om slagvaardig te kunnen werken aan de kernopgaven stelt het college te willen beschikken over een opgavegerichte en wendbare ambtelijke organisatie. “Waarvoor basis op orde moet worden gebracht, die voldoende ontwikkel- en uitvoeringskracht heeft, die een aantrekkelijke werkgever is en die beter gaat samenwerken in de regio.” Wat het college betreft, gaat er ook het één het andere in de Drechtsteden veranderen. Daarover schrijft het college dat de ‘huidige samenwerkingsvorm ter discussie staat’ in de Kadernota 2021.

13 gedachten over “Sliedrecht is om en wil 1250 woningen bouwen boven het spoor”

 1. Zie de lead van het artikel: De rest van de woningen moeten komen beneden de snelweg A15. Dat plan staat in de Kadernota 2021 ‘Koers 2030: Groei en ontwikkeling’. Wij hebben bij de afd. Communicatie van de gemeente Sliedrecht gevraagd om inzage in het door u genoemde rapport.

 2. Aanvullinkje op eerdere reactie:

  Waar komen overigens die andere 1250 woningen waar ook sprake van is dan wel? De indruk wordt gewekt dat dat niet aan de noordzijde gedacht wordt… Laagbouw hier vervangen door hoogbouw? Overkant rivier? Ik zie geen andere mogelijkheid dan boven de spoorlijn. Is het nu aangekondigde een balletje dat opgegooid wordt om te zien hoe we reageren??? Als daar begonnen begonnen wordt kan dit niet het laatste zijn!
  Dat zou dan toch de variant moeten worden waarbij er in één keer direct grootschalig gepland moet worden met alle voorzieningen, en kan alleen op provinciaal niveau mede voor de omgevende gemeenten. En dus ook met Zuid-Noord-tunnel(s) enz, zodat niet eerst nog jaren een apart dorpje zonder voorzieningen ontstaat.
  Nogmaals: zoek het rapport op “Sliedrecht Groot of Klein” dat ergens in een lade of op zolder ligt.

 3. vandaar dat Pro Sliedrecht weggewerkt is, die hadden tenminste wat op met Sliedrecht en die wilde niet alles volbouwen, en die wilde veel groen in de gemeente, maar er moet inderdaad iets gebeuren, kwa groen en ook inderdaad huizen die betaalbaar zijn voor onze kinderen, dus ik zou zeggen ,als er toch gebouwd moet worden, dan met name laagbouw met flinke tuinen en met veel groen en denk dan ook aan onze oudere inwoners, zoals levensloop bestendige woningen die ook nog een beetje betaalbaar zijn en zeker geen flats, maar maak het vooral betaalbaar met huizen tussen de 2 en 3 ton maximaal, de pensioenen gaan voorlopig niet omhoog alleen maar naar beneden, de zorg wordt ook alleen maar duurder, zodat onze ouderen geen kans meer hebben om een huis te kunnen kopen, maar denk ook aan de veiligheid van bewoners, toen de betuwe lijn aangelegd is moesten alle huizen in de directe omgeving weg i.v.m het gevaar voor gevaarlijke stoffen die via het spoor getranspor teerd werden, het komt dus straks hier op ,neer dat de spoorlijn dwars door Sliedrecht loopt, met alle gevolgen van dien, als er een ongeval gebeurd dan kan je wel verwachten dat de gemeente Sliedrecht daar verantwoordelijk voor is, ik zou zeggen steek eerst maar eens een hoop geld in de kerkbuurt zodat de winkels weer vol worden en alle leegstand weg gehaald wordt zodat het weer fijn winkelen is, kijk b.v eens naar papendrecht waar en prachtig winkelcentrum gerealiseerd is waar er geen winkels leeg staan en waar veel winkelend publiek te vinden is met veel gevarieerde winkels zijn waar de winkeliers goed hun geld kunnen verdienen.

 4. Wij hebben omstreeks 1975 na enkele jaren dat toenmalig Burgemeester Van Hofwegen er alles aan “Sliedrecht-Groot” deed (hij probeerde o.a. de begraafplaats al naar Noord-West aan de Tolsteeg te verhuizen…) en vervolgens het nieuwe college van 1974 (hij was toen net weg) voor ons beleid steeds niet verder kon omdat we op de tweespalt Goot of Klein bleven stuiten, als college besloten ons een week af te zonderen in Papendrechtse lokaliteit om “voor eens en altijd” daarover een besluit en dus richting te kunnen nemen. Conclusie was toen: “liever hoog in uitsluitend Zuid dan een aparte “dubbelgemeente’ zonder tunnels onder A15 en Spoor.
  Want vergeet niet: als je in Noord gaat bouwen, zelfs als je uiteindelijk Noord-Oost en Noord-West gaat volbouwen zal het een AFZONDERLIJK geheel zijn. Hoe dan ook zal het bovendien zolang dat beperkt blijft een afgelegen wijkje blijven zonder voorzieningen zoals winkels, scholen en zonder verbindingen!!! Alleen daarom al kan dit alleen als je direct zegt Sliedrecht ECHT GROOT, en dat dan ook grootschalig aanpakt. Dat kan overigens alleen als ook provinciaal dat gaat passen in regionale verhoudingen van bouwen en groen e.d. Het zeer uitgebreide rapport daarvan met alle aspecten kan nog in dossier zijn!! Raadpleeg dat dat. Toen was dat aanleiding daaraan echt niet te beginnen. En tenminste één huidig raadslid was dat toen ook…
  Als men toch eigenwijs wil zijn: dan kan alternatiefje nog zijn een wijkje aansluitend aan de Hardinxsveldse bebouwing buiten-de-A15. Dan kan men nog tenminste meewinkelen e.d. in Hardinxveld en naar school gaan, alsmede de afrit bij Hardinxveld gebruiken. Interessant voor Hardinxveld.

 5. Zonde van de natuur. Van de polders tussen Papendrecht en Sliedrecht is ook niets meer over. De mens vernietigt zichzelf als je het mij vraagt.

  Mocht dit er echt van komen: mogen de paardenmanage en de moestuincomplexen daar wel blijven? Vraag voor de raad morgen.

  Verder zou ik aanraden een nieuwe op en afrit voor de snelweg te realiseren. Anders loopt al het verkeer vast op de Sportlaan.

 6. Prachtig! Het oude stokpaardje van de koopzondag wordt er ook weer bij betrokken! We hadden het kunnen weten….
  Verschrikkelijk plan overigens die 1250 woningen. De omgeving van Sliedrecht is al zo weinig natuurvriendelijk. Word er helemaal niet blij van!

 7. OK. Niet veel goede plannen dus tot nu toe. Moet aan mij liggen. Toch even wat punten:

  – we hebben het over een weiland met een bestemming. Je moet er iets mee. Ik zie er overigens zelden mensen mede omdat het eentonig is.
  – Sliedrecht is mudvol gebouwd. Op elk plekje staan huizen met heel weinig groen, geen doorlopende wandelpaden, fietspaden etc. Best druk ook met auto’s. De omliggende gemeenten hebben veel meer groen.
  – Als we daar gaan bouwen, en dan wel iets moois en groens waar auto’s niet welkom zijn. Dan kunnen we, in plaats van meer flats zetten op bijvoorbeeld het Winklerplein, groen laten laten verschijnen op plaatsen waar huizen worden afgebroken.
  – Wij hebben woningen nodig om kinderen hier te behouden.
  – Het levert veel werk op de komende tijd en het voorstel is zeer vernieuwend.

  Ik vind een berg met een grote plas in het midden helemaal prima. Dat trekt ook de jeugd. Het alternatief is weer een zo’n zelfde wijk met weinig voorzieningen.

  Wel kunnen de prijzen lager worden door slim gebruik van materialen. Daar moet je onderzoek naar doen.

  Zo niet, dan zal Sliedrecht steeds minder inwoners krijgen en niet meer verjongen. Maar dat kan ook een keus zijn natuurlijk. Ook dan worden we een bezienswaardigheid……een grijze weliswaar maar toch..

 8. Als dat door gaat zijn dan de koopzondagen in in het noordelijk gebied ook weer verboden in verband de zondagsrust ??? Daar zal dan intratuin en de woonboulevard blij mee zijn!

 9. Het moet maar eens klaar zijn met alles volbouwen allemaal 300k huizen wie kan dat betalen niks geen weilanden meer over geen natuur meer betekend ook meer uitstoot van co2 meer stikstof etc bouw in het dorp gewoon 300 studios voor de alleenstaande bv op het plein in plaats van tweede supermarkt

 10. Klinkt wollig maar ontzettend positief dat het woord visie wordt gebruikt. Misschien een schitterend project om als Sliedrechters eens lekker vooruit te kijken. Want niet weer huizen die je door heel Nederland ziet.

  Ik denk aan een drie bij twee kilometer ruimte met een prachtig redelijk groot meer in het midden aan alle kanten voorzien van een zandstrand. (je bent baggeraar of je bent het niet). Daaromheen een heuvel van minimaal 10 hoog (100 meter hoog) die steeds naar achteren uitspringt met ruim opgezette huizen met tuin in drie vormen: klein, middelgroot en iets groter. Regel: kopen is er wonen en maximale prijs 250.000, 300000 en 350000. Huurwoningen met acceptabele prijzen.

  De auto’s verdwijnen in onderste laag (BGG) en op de berg, tussen de huizen zijn alleen fiets- en wandelpaden tussen het groen. Binnen in de berg is ook een winkelcentrum gevestigd. Aan de noordkant zitten, op de begane grond, bedrijven.

  Ook verschijnt er een openbare school waar kinderen, naast standaardlessen, ook kennismaken met alle religies ter beter begrip van elkaar. (verbinding).

  Een snelle berekening: elke 10 m een huis, elke km 100 huizen en dat keer 10 voor 1 kant = 1000 huizen per kant. Met 6 kanten dus goed voor 6000 huizen met gemiddeld 4 bewoners. Dat heb je er een Sliedrecht bij dat groen is, zonder verkeer, op een prachtige heuvel met allemaal een mooi uitzicht. Een bezienswaardigheid voor de omgeving.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld