Wethouder wil vrees voor potentiële overlast hangplek bij skatebaan wegnemen

door Hans van der Aa
SLIEDRECHT – In zaal De Ark van ASVZ-locatie Merwebolder aan de Touwbaan is woensdagavond 16 oktober 2019 een tweede bewonersbijeenkomst georganiseerd voor bewoners van de wijk Benedenveer. De bijeenkomst gaf bewoners de mogelijkheid om te reageren op de bestaande plannen om in de wijk een skatebaan en een kinderspeelplaats te realiseren. Wethouder Ton Spek (CDA) van onder andere Openbare Ruimte was aanwezig om wensen en gedachten van de Benedenveerbewoners aan te horen en waar nodig toelichting te geven. De mogelijke overlast van de skatebaan bleek voor de bewoners nog een heet hangijzer. 
 
Zo’n tien bewoners van de wijk Benedenveer waren aanwezig om hun zorg én waardering kenbaar te maken. Wethouder Spek luisterde aandachtig en gaf zijn visie op het geheel. De bijeenkomst kenmerkte zich door wederzijds begrip. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)
 
Tekst gaat verder onder tweet.

Skatebaan
Sinds ongeveer twee maanden is een gedeelte van de Parallelweg achter Benedenveer afgesloten voor autoverkeer. Aan het eind van dit stuk Parallelweg – in de buurt van de Craijensteijn – is een skatebaan ingepland. Deze wordt iets kleiner en anders van opzet dan de eerder op 5 juni 2019 getoonde versie. In plaats van drie worden er twee skate-elementen toegepast, een Roll-in Ramp en een Launch Box II. Ter aanvulling wordt een basketbalpaal met roosterbord geplaatst.

Handhaving bij overlast
Verschillende bewoners uitten hun grote zorg over de mogelijke overlast, die de skatebaan op zou kunnen leveren. Zij zijn bang dat het een ‘verkapte’ hangplek gaat worden. Lawaai van scooters wordt ook gevreesd. Wethouder Spek probeerde de bewoners gerust te stellen door aan te geven dat juist gekozen is voor een ‘open karakter’ van de skatebaan. Van alle kanten, met name ook vanuit de Craijensteijn, is goed zicht op de skatebaan. Dit zou ontmoedigend moeten werken om juist déze plaats als hangplek te kiezen. ‘Het is altijd afwachten of dit soort overlast zal voorkomen, bij het overgrote deel van andere speelplaatsen is dit niet het geval’, aldus Spek. De bewoners drongen aan op scooterbelemmerende maatregelen. Wethouder Spek zegde toe om hieraan tegemoet te komen door plaatsing van een ‘zigzag-toegangshek’. Een van de bewoners opperde het idee om een ‘Mosquito’ te plaatsen, een apparaat dat potentiële hangjongeren met een scherpe pieptoon kan ‘verjagen’. Dit uiteraard vanaf een bepaalde tijd in de avond. Spek neemt dit idee ook mee in de uiteindelijke besluitvorming. Een aantal bewoners eiste een zwart-op-wit-toezegging dat te zijner tijd bij daadwerkelijke ‘hangoverlast’ onmiddellijk handhavend wordt opgetreden. De wethouder zegde dit toe.

‘Snelverkeer’ Benedenveer
De kinderspeelplaats, die links aan het begin van Benedenveer is voorzien, oogstte enkel lof. De dubbele schommel en het klimklautertoestel kunnen op goedkeuring van de bewoners en – belangrijker – de kinderen rekenen. Veilig spelen is hierbij uiteraard een speerpunt. Een teer punt is trouwens nog steeds de snelheid, waarmee met auto’s door Benedenveer wordt gereden. Dit zijn voornamelijk automobilisten, die op bezoek gaan bij sporthal De Basis. Hiervoor zijn volgens de bewoners meer aanvullende maatregelen nodig, Spek beaamde dit. Een ander – letterlijk – zwaarwegend element vormt de grote berg overtollige bouwgrond, die al sinds de oplevering rechts van de ingang van de wijk is gesitueerd. De bewoners ergeren zich al lange tijd over dit met ongewenst onkruid begroeide obstakel. De grond, die PFAS-houdend is, mag in principe niet worden verplaatst. Een vergunning om deze grond tóch te verplaatsen, is door gemeente Sliedrecht aangevraagd bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Voor de bewoners – die er naar hun mening al veel te lang tegenaan kijken – is verwijdering van deze grond echt een heikel punt.

Besluit
Voordat wordt besloten of de skatebaan en speelplaats er komen, wordt nog een derde bijeenkomst georganiseerd en een evaluatie. De datum van de bijeenkomst is nog niet gepland. Daarna moet de gemeenteraad toestemming geven voor het uitvoeren van de plannen.

5 gedachten over “Wethouder wil vrees voor potentiële overlast hangplek bij skatebaan wegnemen”

 1. Ik vraag me af of er vanuit de gemeente ofzo een jongerenwerker bij betrokken is die samen met de doelgroepen jeugd en jongeren een plan maakt hoe deze groep zelf mede-verantwoordelijk wordt voor de plekken. Wat denken de gebruikers er zelf over? Hoe denken zij dat ze kunnen worden uitgedaagd om naast het lachen, gieren, brullen, ook het afval weer even bij elkaar te rapen? De jeugdige gekkigheid mag bestaan, als ze de troep maar opruimen etc.

 2. @Lawrence Vermeulen: Die plek om samen te komen hoeft dan niet de openbare weg te zijn, maar misschien een idee om dan uw eigen huiskamer open te stellen? Opvoeders kunnen de samenleving een grote dienst bewijzen door ook hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. “Ledigheid is des duivels oorkussen” heet het, oftewel van “hangen” komt vaak weinig goeds, check de plaatsen die een deel van de jeugd gebruikt om te hangen, wat daar aan zooi achterblijft….Ouderen die op een bankje samenkomen geven een ander soort dynamiek, dus die zorg van u kan ik wegnemen.

 3. Wat een gezeur altijd op jongeren, terwijl het maar een klein percentage is dat overlast veroorzaakt. Net als er maar een klein percentage ouderen is dat zeurt, maar juist die vallen op. Als we elkaar de ruimte geven wordt de wereld er écht een stukje mooier op… En als er dan wat handhaving is zodat het kleine percentage niet de ruimte krijgt om te etteren is het nog beter 😉

 4. @A. Monster
  Net een glas azijn gedronken? wat een zure reactie.
  Jongeren hebben behoefte aan een plek waar ze kunnen samenkomen en hangen.
  Wat jij ziet als hangen is gewoon een sociaal gebeuren.

  Handhaving omdat jongeren samenkomen en “niet sporten” kan nooit plaatsvinden als er geen overlast is zoals bv vandalisme, maar daar moet altijd tegen opgetreden worden.

  Als hangen bij wet verboden zou worden dan krijgen de ouderen het in Sliedrecht nog moeilijk!

 5. Hoe voorkom je een hangplek? Kan vrij eenvoudig zijn: bordje ophangen met uitleg wat de bedoeling is en bedrag vermelden dat de boete kost wanneer je je niet aan de regels houdt(staan bedragen online van ministerie van justitie) . Skatebaan is nl. om te sporten, niet om te “hangen”. Zelfde geldt voor hangen bij winkelcentra, speelpleintjes etc. Handhaving zou dus -mits menskracht beschikbaar- niet zo moeilijk hoeven te zijn.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld