Slydregt.NU ziet niets in parkachtige omgeving locatie Groen van Prinsterer

SLIEDRECHT – Met verbazing reageerde de fractie van de lokale politieke partij Slydregt.NU dinsdagavond 22 november 2022, tijdens de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad, op het collegeplan om niet te gaan bouwen op de locatie Groen van Prinsterer aan de Frans Halsstraat maar te gaan voor een parkachtige omgeving. Het College van B & W maakte dit laatste als voorkeur kenbaar. “Wij dachten dat de raad de keuze had om uit twee scenario’s te kiezen en dat het college geen voorkeur heeft voor een bepaald scenario. Dan zien we opeens dat het college een voorkeur heeft”, aldus fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU), die met zijn fractie niets voor het collegeplan voelt. Het CDA – eerst nog voorstander van een parkachtige omgeving – is gedraaid. Ook de VVD liet van zich horen en ook zij vonden dat de keuze bij de raad moet liggen.

Volgens Mark Jongeneel zie je in dit raadsvoorstel dat de gemeenteraad wel degelijk naar een bepaald besluit wordt gestuurd. Jongeneel: “Dat valt te betreuren. Blijkbaar heeft Sliedrecht geen grote woningopgave en zwemmen we in het geld.”  (Foto gemeente Sliedrecht)

Tekst gaat verder onder tweet.

Slydregt.NU heeft een voorkeur voor het andere plan, het bebouwen van het gebied. “Er zijn weinig plekken in Sliedrecht waar binnenstedelijk gebouwd worden. Dit kan daarvoor een geschikte locatie zijn. Met de komst van de Groene long in Sliedrecht-Oost komt er veel groen bij. Dat kan als een compensatie gezien worden voor meer verstedelijking rondom de huidige Groen van Prinsterer locatie”, stelde Jongeneel dinsdagavond. Hij benadrukte de woningnood in Sliedrecht. “Daarom is elke woning er één. Starters smachten naar een eigen plekje. Veel jongeren moeten nu noodgedwongen bij hun ouders blijven wonen. Daarom kiest Slydregt.NU voor bouwen van zeventien woningen op de Groen van Prinsterer locatie”, aldus Jongeneel.

Geen toetsing
Wat Slydregt.NU was opgevallen in de toetsing van het afwegingskader was dat openbare orde en veiligheid niet als criteria is opgenomen. Jongeneel: “De voorkeur van het college met een park en een ontmoetingsplaats is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar het brengt neveneffecten met zich mee. Het gaat hangjeugd aantrekken. Met dit voorkeursscenario kan je als gemeente een heel nieuw en ongewenst probleem creëren. Is daarover nagedacht? En waarom is dit niet opgenomen in het afwegingskader?”

Woningbouwlocatie
“De afgelopen jaren zijn wij heel kritisch geweest op dit dossier”, begon raadslid Martin van Rossum (VVD) zijn betoog, “Het college voerde een eigen koers, afwijkend op wat de raad had besloten; namelijk dat de raad de invulling van de locatie bepaalt. Goed dat we op dat punt zijn aanbeland. Als we dan het voorstel van het college lezen, hebben wij gemixte gevoelens. Het is zonder meer positief dat de raad twee scenario’s voorgelegd krijgt. De VVD riep en blijft roepen: bouwen, bouwen, bouwen. Dat er bij de eerste de beste mogelijkheid om iets te realiseren dan voorgesteld wordt om dit niet te doen, dat verbaasde ons wel..een beetje dan. Voor de VVD is het duidelijk: de GVP is een woningbouwlocatie. De woningnood is gigantisch, neemt steeds verder toe en dit is dichtbij het centrum een prachtige locatie om te wonen.”

Entree
Ook met bebouwing op deze locatie, is er volgens de VVD voldoende ruimte voor een forse kwaliteitsimpuls. Van Rossum: “Dat verdient deze locatie ook. De Groen van Prinsterer en omgeving moeten een aantrekkelijke entree naar de Kerkbuurt vormen. Dat betekent dat er wat ons betreft best geïnvesteerd mag worden in de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte. Dat zit wat ons betreft niet alleen in hoeveelheid groen, maar ook in de kwaliteit van groen. De grootte en diversiteit van de bomen, keuze voor wellicht meer kleur, waar zowel incidenteel als structureel een prijskaartje aan hangt. Sliedrecht en de Kerkbuurt verdienen die entree. Om die entree aantrekkelijk te houden is het ook belangrijk om kritisch te kijken naar de hoeveelheid auto’s. De Parkeernorm in Sliedrecht is erg hoog, zeker voor ontwikkelingen in het centrum. Wat ons betreft is dit een woningbouwlocatie, eventueel aangevuld met een maatschappelijke plint.”

6 gedachten over “Slydregt.NU ziet niets in parkachtige omgeving locatie Groen van Prinsterer”

 1. Meneer Nieuwkoop, ik ken de locatie prima. Maar waar leest u dat sprake zou moeten zijn van “17 woningen of een parkje geschikt voor de hang jeugd” ? In ieder geval niet in de reactie waar u me nu op aanspreekt.

 2. Zo als reeds verwacht van een blijkbaar asociaal college, geen woord over de grote groepen zwaar gedupeerden, die thans hun dominicilie hebben in het gebouw! Afbouwen die sociaal maatschappelijke structuur lijkt het devies! Schaam je gemeente bestuur. .!!!!!

 3. Mr Venis als u de locatie kent weet u wat ook staat apartementen.
  Zouden die geen bezwaar hebben tegen 17 woningen of parkje geschikt voor de hang jeugd ?
  Hoor de wethouder enz mening hebben niet de apartement bewoners.

 4. 17 woningen, 2 hoog bouwen en daarbij nog eens ten minsten 25 parkeerplaatsen erbij dan blijft er nauwelijks ruimte over van het Coalitieakkoord 2018: ” De locatie van de Groen van Prinsterer-school wordt omgevormd tot een groene parkachtige omgeving.”
  Slydregt.nu zouden jullie aub willen blijven bij het Coalitieakkoord van 2018.
  Groet,
  Dick de Bruin.

 5. Kan er alsjeblieft wel rekening worden gehouden met wat meer groen?
  We hebben het hard nodig voor onze luchtkwaliteit.

 6. En had PRO Sliedrecht (opnieuw, want eerder zag ik al geen reacties op bepaalde voorstellen) geen mening. Dat zou bijzonder zijn, want volgens velen was het idee van ondergetekende (voormalig fractievoorzitter van PRO Sliedrecht) de druppel die de emmer deed overlopen voor SGP/CU, CDA en PvdA waardoor wethouder Hanny Visser het veld moest ruimen.
  Wat stelde ik toen voor: de GVP behouden en bekijken of het gebouw geschikt gemaakt zou kunnen worden voor huisvesting van jongeren en/of ouderen. In ieder geval geen parkje op de plek, in het centrum, waar prima gewoond kan worden.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld