Fracties maken op- en aanmerking over ambitiedocument Sliedrecht-Noord

SLIEDRECHT – In de oordeelsvormende vergadering van  de gemeenteraad kwam dinsdagavond 22 november 2022 het zogeheten ambitiedocument Sliedrecht-Noord ter sprake. Verschillende fracties maakten opmerking over het meest ambitieuze plan van de gemeente sinds jaren. Het draait straks om duurzaam, toekomstgericht wonen voor iedereen, ruimte voor water en groen én verbinding met het dorp en de regio.

Eén van de vele tekeningen / schetsen rond Sliedrecht-Noord. (Ambitiedocument Sliedrecht-Noord)

“Er staat echt wat te gebeuren”, oordeelde fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU). Zijn politieke partij is niet tegen bouwen, maar vindt het belangrijk dat het karakter van de polder behouden blijft. Jongeneel: “Dat blijkt ook de opzet te zijn in het ambitiedocument. Bij het bouwen van de nieuwe wijk zullen ook veel woningen aan het water komen te liggen. Dat stelt ons tevreden. Het moet een gemengde wijk worden. 60% van de woningen die er komen moeten betaalbaar zijn. De andere 40% bestaan uit vrije kavels? Hoe zit dit? Daarnaast moeten er woningen worden gebouwd voor kwetsbaren en spoedzoekers. Wat zijn naast de spoedzoekers de andere kwetsbare mensen?”

Autogebruik
Sliedrecht bouwt aan verbinding met het dorp en de regio. Dat is volgens Slydregt.NU de grootste ambitie die veel voeten in aarde heeft om te verwezenlijken. Jongeneel: “Komt er een tunnel of een viaduct om deze verbinding te verwezenlijken? Wij zijn erg benieuwd wat een stedenbouwkundigrapport daarover zegt.” In het raadsvoorstel staat: ‘Het autogebruik in de wijk zal dan logischerwijs vele malen lager zijn dan in de oude wijken.’ Jongeneel: “Waarop is deze aanname gebaseerd? Is dit niet te optimistisch gedacht? Veel mensen zien een auto als een middel om onafhankelijk te zijn van anderen. Dat ontslaat de gemeente niet voor de verantwoordelijkheid om minder ontsluitingswegen en parkeerplaatsen te realiseren in Sliedrecht-Noord.”

Woningbouw
Het CDA vatte het plan onder de kopjes huisje, boompje en fietsje samen. Raadslid Vincent Prins (CDA) lichtte het toe: “In Sliedrecht-Noord bouwen we een hele nieuwe wijk. Met energieneutrale huizen, leuke speelplaatsen voor kinderen en met heel veel ruimte voor groen! Dicht bij het station worden meer huizen gebouwd en verder ervandaan minder. Zo zorgen we voor een mooie overgang tussen de woonwijk en de weilanden.” Uit het ambitiedocument blijkt dat 60% van de huizen betaalbaar wordt voor de lage en middeninkomens. “Maar ook de duurdere huizen bieden kansen voor doorstroming binnen Sliedrecht. In de nieuwe wijk is het belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het CDA denkt aan gezellige pleintjes, maar ook aan een buurthuis, of een gebouw van een vereniging of een kerkgenootschap. Of misschien kunnen we wel meerdere functies met elkaar combineren”, aldus Prins, die hoopt dat er in ieder geval ‘een gevoel van saamhorigheid’ ontstaat.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Dit is een planschets gezien ten westen van de N482. (Ambitiedocument Sliedrecht-Noord)

Fietsen
Als wordt begonnen met een nieuwe wijk, moet rekening worden gehouden met de klimaatverandering. Prins: “Hevige regenbuien, periodes van droogte en hittestress nemen alleen maar toe. In het ambitiedocument is hier gelukkig volop aandacht voor. Er komt voldoende ruimte voor waterberging. En om hittestress tegen te gaan komen er veel schaduwrijke plekken. Hoe meer bomen, hoe minder warm het wordt.” Fietspartij CDA noemde uiteraard de tweewielers. Prins: “Een nieuwe noord-zuidverbinding zorgt voor een snelle en veilige fietsroute tussen het noorden en het zuiden van Sliedrecht. Het CDA is erg blij met de bijna 21 miljoen euro die het Rijk over heeft voor de nieuwe verbinding. Al in 2017 diende mijn fractie een motie in voor een Lijstertunnel. Misschien wordt het nu toch een viaduct, maar het lobbywerk voor een noord-zuidverbinding heeft in elk geval tot een mooi resultaat geleid!” In het ambitiedocument zag Prins een nieuwe fietstunnel bij het station. “Het CDA wil graag dat de fietstunnel wordt aangelegd vóór de oplevering van de eerste huizen. Zo stimuleren we het fietsgebruik al vanaf het begin. Door de nieuwe fietstunnel fiets je vanuit Sliedrecht-Noord zelfs sneller naar het centrum dan vanuit sommige andere wijken”, merkte Prins op.

Autobezit
Het CDA ziet wel dat er zorgen zijn. Prins: “Bij bijvoorbeeld de korfbalvereniging en de moestuinen vragen mensen zich af wat het voor hen gaat betekenen. Ik vind het belangrijk dat het college in de komende jaren samen met hen aan de slag gaat. Het CDA gaat ervan uit dat voor elk probleem een goede oplossing wordt gevonden met voldoende draagvlak.” Net als Slydregt.NU, merkte ook het CDA het autobezit op. “Ik vind het college iets te optimistisch over een teruglopend autobezit. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek neemt het autobezit juist toe. Toch is het goed om na te denken over een ander verplaatsingsgedrag. Koning Willem-Alexander zei dit jaar in zijn Troonrede dat we toe moeten naar een andere manier van reizen. Dat vraagt om andere keuzes. Daarom klinkt de grote aandacht voor de fiets logisch in de oren van het CDA.”

Warmtenet
De fractie van SGP-ChristenUnie merkte de slappe poldergrond op en ruimte voor blauw en groen, waardoor Sliedrecht Noord een klimaat robuust uiterlijk krijgt. Daarnaast komen wateroverlast en hittestress veelvoudig terug in dit document. “Fijn dat ook met alle mogelijke scenario’s rekening wordt gehouden”, merkte burgerraadslid Matthijs Ippel (SGP-ChristenUnie) op. Bij duurzame ontwikkeling hoort volgens Ippel ook de aanleg van warmtenet. De SGP-ChristenUnie vonden de plannen voor de bouw van levensloopbestendige woningen ‘een mooi punt’. Ippel: “Zeker ook doordat de oudere inwoners van Sliedrecht daardoor langer in hun woningen kunnen blijven wonen. En deze ook kunnen aanpassen naar de vorm van zorg die zij nodig hebben. Ook een gebruik van zogenaamde flexwoningen is een mooie invulling van Sliedrecht-Noord. Door het toevoegen van hoogwaardige woningen in Sliedrecht-Noord er doorstroming kan ontstaan wat het dan weer mogelijk maakt voor Sliedrechtse jongeren om in hun dorp te blijven wonen. Mooi dat deze doelgroep niet vergeten is en dat dit project ook voor hun kansen biedt.” Een deel van het project alleen beschikbaar maken voor inwoners van Sliedrecht is een suggestie van de fractie van SGP-ChristenUnie.

Bereikbaarheid
Recreatie, sporten en plaatsen voor ontmoeting staan de SGP-ChristenUnie ook aan. “Fijn dat deze ook in dit ambitiedocument zijn opgenomen. Dit heeft dan ook weer zijn werking op het sociale vlak omdat er meer ruimte is voor ontmoeting. Daarbij wil ik dan ook de moestuinen en bijvoorbeeld de stadskruidentuin noemen”, aldus Ippel. Door de subsidie die door de landelijke overheid is afgegeven staat dit document volgens hem in een ander licht, en dan met name de bereikbaarheid van Sliedrecht Noord. Ippel: “De MerwedeLingeLijn is één van deze punten die essentieel in de bereikbaarheid is, zeker gezien het lage autogebruik wat in Noord moet komen. Als fractie benadrukken wij dan ook de noodzaak om te kijken naar mogelijkheden voor de MerwedeLingeLijn om meer capaciteit aan te kunnen.” Ook noemde Ippel participatie. Ippel: “Wij vinden het mooi dat de Sliedrechter betrokken kan zijn om het dorp beter, veerkrachtiger en klaar voor de toekomst te maken.”

Stilstand achteruitgang
De VVD roept al jaren dat Sliedrecht-Noord moet worden ontwikkeld en bij het dorp moet worden betrokken. Ook dinsdagavond. “We moeten groeien. Dat is echt geen kwestie van willen, maar van moeten. We groeien om onze voorzieningen overeind te houden. In een wereld waarin mensen steeds meer alternatieven hebben en andere keuzes maken, hebben belangrijke voorzieningen meer draagvlak nodig om te overleven. En clusteren voorzieningen zich rond plekken waar mensen zijn. Sliedrecht noord ontwikkelen we ook om de leefbaarheid in de rest van het dorp te behouden of te vergroten”, sprak raadslid Martin van Rossum (VVD). Stilstand is voor hem achteruitgang. Van Rossum: “En dan word je vanzelf ingehaald door de tand des tijds en verlies je alles waar je je zo aan vast klampt. Deze ontwikkeling negeren is struisvogelpolitiek. En die boodschap mag het college nog best wat steviger uitdragen. Dan snappen onze inwoners ook beter waarom wij dit vandaag bespreken en waarom de polder er over tien jaar mogelijk anders uit ziet. Dat gaat verder dan hun eigen nieuwe woning of die van hun kinderen.”

Eerder gemogen
Risico’s zijn voor de liberalen geen reden om te zeggen ‘dan stoppen we er maar mee’. “Dan bouw je nooit wat. Je moet risico’s onderkennen, maatregelen nemen en heel hard werken. Bij tegenwind en een steile heuvel moet je niet in de remmen knijpen, maar gewoon schakelen en hard blijven trappen, misschien nog wel iets harder dan voorheen. Het moge duidelijk zijn: de VVD is blij met het ambitiedocument Sliedrecht – Noord. Het had van ons ook gerust vijftien jaar eerder gemogen, maar beter laat dan nooit. Nu volle bak doorgaan met het proces om Sliedrecht-Noord, van een wijk op papier naar een wijk van steen. Want zeg nu zelf: tegen zo’n dijk van een propositie als hier wordt neergelegd; daar kun je eigenlijk niet tegen zijn”, vond Van Rossum.

13 gedachten over “Fracties maken op- en aanmerking over ambitiedocument Sliedrecht-Noord”

 1. Pro Sliedrecht even ter info uitslag verkiezingen 2022 Uw Partij is met
  2723 stemmen op persoonlijke titel de Grootste Geregristeerde Politieke
  Partij in Sliedrecht klaar en gedraag U daar dan ook naar Uw 2723 Kiezers
  Kom op.
  Immers de anderen volgen als Politieke Partijen
  CU 2475 stemmen
  CDA 1459 stemmen
  SGP 1139 stemmen
  P.v.d.A 1054 stemmen
  Slijdregtnu 1011 stemmen
  VVD 984 stemmen
  D66 342 stemmen
  Wees en ben verstandig als Leider van Pro Sliedrecht kom op voor Uw argumenten ook al zijn wij als Inwoners het er niet mee eens
  Maar ga geen verstoppertje spelen.

 2. Beste Mark Verheul,

  Deze reactie valt me toch wel tegen. Alvorens te reageren heb ik nog even op jullie site gekeken en die van de PvdA maar daar was nog niets hierover opgenomen. Ook bij de gemeente vond het verslag nog niet.

  Natuurlijk kan het een keus zijn om niet via de media te communiceren en het voldoende te vinden dat die paar mensen die een dergelijke vergadering bijwonen geïnformeerd zijn.
  Maar daarmee doe je toch veel kiezers tekort die op deze partijen hebben gestemd? Opvallend daarbij is dat juist twee progressieve partijen in de oppositie zich zo opstellen.

  En nee, het gaat niet om dat marketingachtige gejuich van andere partijen maar gewoon een mening van een partij waarop mensen hebben gestemd. Daarbij is Sliedrecht24 toch een uitstekend middel om tenminste de hoofdlijnen van jullie standpunten over besproken onderwerpen in de Raad bekend te maken?

  Een van de grootste problemen van de Gemeente is de communicatie naar de inwoners. Ik hoop oprecht dat communicatie van belangrijke partijen als die van jullie daar niet op gaat lijken.

 3. PRO Sliedrecht levert gewoon nooit hun woordvoering aan.
  Deze partij verlangt letterlijk dat je fysiek aanwezig bent of je schaart achter een beeldscherm om naar de eindeloze preken te luisteren van hun raadsleden. Kom aan! Gedraag je, Mark Verheul! Door ons ben je persoonlijk hier ook nog over benaderd en al meerdere keren!
  Kom je kiezers, kom je inwoners op een fatsoenlijke en meer meelevende manier tegemoet!
  Wees blij dat wij er meestal fysiek zijn, want anders haalde je partij nooit meer het nieuws!

 4. Beste Gerrit & Koos,

  Uiteraard heeft PRO Sliedrecht van zich laten horen. Als u de vergadering had bijgewoond of had terug geluisterd/gekeken dan had u dat kunnen weten. U gaat rechtstreeks af op een artikel op Sliedrecht24 waarvan de journalist er voor heeft gekozen niks te melden over onze bijdrage.

  De vergaderingen van de raad zijn openbaar en toegankelijk voor alle geïnteresseerde.
  zomaar een tip 😉

  Met vriendelijke groet,
  Mark Verheul
  Fractievoorzitter PRO Sliedrecht

 5. Aan Hr Koos den Dunnen
  Als een van de 4 Musketiers heel bijzonder in fo over Pro en Pv.d.A en of de stilzwijgende
  Democratie?
  In stilte ontstaat er misschien een Progrsief Blok ?
  Vraag wat bedoeld U daar mee en wat kunnen de 9055 Inwoners er mee zij vormen de
  Grootste stille Stroming de Zwijgende Meerderheid. In Sliedrecht
  Voorbeeld stemming in October Zondagse openstellings normen voor Ondernemers
  ten Zuiden van de Sliedrechtse Autostrada muur de A 15
  Pro Sliedrecht 5 stemmen Voor P.v.d.A 2 stemmen Tegen
  Bedoeld U in Stilte is dit dat Progressieve Blok ?
  Wat zeker nog Interessanter is het Democratisch Stemgedrag op persoonlijke titel
  Voorstemmers Ria Mul CU Leonard de Ruijter C U Pieter Verweij CU Kees Ippel SGP.
  Tegenstemmers Fijke Mulder SGP Johan Oostrom SGP en Gérard v.d. Urk SGP
  Samen vormen zij de Grootste Factie SGP CU In Sliedrecht
  Zo maar een overdenking

 6. Het zit Dekker beslist erg hoog en voor hem zo te zien ook van levens belang dat de supermarkten op zondag open gaan. Wat ga jij de andere 6 dagen die een week telt dan doen? We herhalen het nog maar eens. Een 24 uurs economie zit echt niet iedereen op te wachten. Ook ondernemers hebben rust nodig. Stem volgende keer de voor jouw juiste partij. Het enige wat je kunt doen om misschien je levens wens in vervulling te laten gaan !!

 7. Heel bijzonder standpunt van PRO en PvdA: wij vertellen onze kiezers niet wat we gezegd hebben. Wij hullen ons in stilzwijgen. Stilzwijgende democratie?
  Maar positief is natuurlijk dat er zo een Progressief Blok ontstaat, in stilte misschien maar toch…..het is een begin.

 8. Een aantal jaren geleden werd vervuild grond uit een nieuwe wijk in Papendrecht uitgereden en de grond werd uitgestrooid over de velden waar Sliedrecht nu wilt bouwen. Gaan we die grond weer terug geven of zeggen we nu de vervuiling valt wel mee? Papendrecht dacht daar anders over. Ook zijn nu daar twee paarden manege’s
  gevestigd, volkstuinen, woningen enz. Het zal voor de meeste mensen wel de tijd duren, Sliedrecht is niet zo sterk met grote projecten, voorbeelden en rapporteren genoeg. Er is 1 voordeel, ze krijgen misschien ook een supermarkt, die mag dan wel zeven dagen in de week open.

 9. Zij… daar komt ie weer… communiceren niet in hun woordvoering. Gemiste kans voor deze politieke partijen, die daar kennelijk geen moeite mee hebben. Wij als redactie blijven niet vragen. Dat kon dinsdagavond ook niet, omdat we op afstand aanwezig waren.

 10. Waren PRO en PvdA niet aanwezig of zo?? Maar goed, het CDA stelt de korfbalvereniging, het zwembad, de moestuinen en wat dan ook gerust: zij vinden het belangrijk dat het college in de komende jaren samen met hen aan de slag gaat. Het CDA gaat ervan uit dat voor elk probleem een goede oplossing wordt gevonden met voldoende draagvlak.

  Een MAG sollicitatieronde organiseren, een Winklerplein vernieuwen, een invalideplaats toewijzen, een bushalte midden op een doorgaande weg regelen…..noem maar op: het CDA verbindt ons allen via vaste marketingtermen.

  We hebben het hier over een van de meest versteende en minst groene gemeentes van Zuid-Holland. En als je dan gaat bouwen voor die Sliedrechters die je zo graag hier wilt houden, geef die Sliedrechters dan voorrang.

 11. Heel ambitieus allemaal, mooie plannen. Gaat dit weer net zo lang duren als het winkelerplein of het terein bij de watertoren waar je niets meer over hoort. Ben benieuwd.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld