Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Raad vindt meer geld steken in BW-plein nu niet verantwoord

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Het voorstel voor extra geld met betrekking tot de ontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein heeft de afgelopen weken veel losgemaakt. Het college wil geld uittrekken, maar een deel van de raad voelt daar niets voor. Het gaat om en bedrag van zeven ton. Ook Ondernemersvereniging Winklerplein liet zich niet onbetuigd. Er kwam een zwartboek en een brief van de voorzitter om niet opnieuw geld uit te geven, omdat veel zaken niet goed zijn geregeld. De fractie van SGP-ChristenUnie kwam met een amendement, ondertekend door alle politieke partijen in de gemeenteraad. De lokale partij Geduld -2.0 kwam nog met een sub-amendement, maar dat haalde geen steun, behalve van D66. Met het afwijzen van het raadsvoorstel is er een nieuwe vertraging in de ontwikkelingen Burgemeester Winklerplein.

Een teleurgestelde wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie). Hij gaat opnieuw met Windroos om de tafel, zo beloofde Vat. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

In het amendement wordt het college gevraagd om met een aangepast voorstel te komen. “Met betrekking tot locatie C (westzijde van het plangebied), de geactualiseerde grondexploitatie en risicoanalyse van het project BW-plein niet vast te stellen. Voor het geprognosticeerde tekort op de grondexploitatie geen dotatie te doen van € 758.973 in de daarvoor reeds in 2019 gevormde voorziening ten laste van de algemene reserve. Niet in te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging 220007. Een beslispunt aan het concept raadsbesluit toe te voegen met de volgende tekst: Het college de opdracht te geven in overleg met de Windroos met een aangepast plan naar de raad te komen waarvoor geen aanvullende middelen nodig zijn.”

Niet accepteren
Fractievoorzitter Cees Paas gaf een toelichting: “De fracties vinden het maatschappelijk niet verantwoord om nog meer geld in het Burgemeester Winklerplein te steken dan we in de afgelopen jaren hebben gedaan. We zijn van mening dat we als raad nu een keuze moeten maken om te zeggen dat het huidige plan niet op deze wijze en met deze financiële gevolgen voor ons dorp door kan gaan. We realiseren ons dat op grond van de BBV regels het tekort moet worden verwerkt in de jaarrekening 2019. Nadrukkelijk spreken we uit met dit amendement dat we dit inhoudelijk niet accepteren. We zijn en blijven voorstander van het realiseren van een toekomstbestendige winkelgebied. We hopen dat dit alsnog binnen budget en redelijke termijn gerealiseerd kan worden. We realiseren ons dat er nu een financieel onhaalbare plan is waardoor het vaststellen van een bestemmingsplan niet mogelijk is.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Onhaalbaar plan
De woordvoeringen van de politieke partijen kwamen dichtbij de woorden van Slydregt.NU. Deze partij vindt het maatschappelijk niet verantwoord om nog meer geld in het Burgemeester Winklerplein te steken dan we in de afgelopen jaren hebben gedaan. Fractievoorzitter Mark Jongeneel: “We zijn van mening dat we als raad nu een keuze moeten maken om te zeggen dat het huidige plan niet op deze wijze en met deze financiële gevolgen voor ons dorp door kan gaan. We realiseren ons dat op grond van de BBV regels het tekort moet worden verwerkt in de jaarrekening 2019. We zijn en blijven voorstander van het realiseren van een toekomstbestendige winkelgebied. We hopen dat dit alsnog binnen budget en redelijke termijn gerealiseerd kan worden. We realiseren ons dat er nu een financieel onhaalbare plan is waardoor het vaststellen van een bestemmingsplan niet mogelijk is.”

Stoppen met Windroos
Naar aanleiding na het lezen van het Zwartboek kon Slydregt.NU concluderen dat het vertrouwen tussen de belanghebbenden op het Burgemeester Winklerplein, de gemeente en de Windroos compleet is verdwenen.”Dit komt ook niet meer goed om de communicatie tussen de partijen desastreus is verlopen. De gemeente moet dit project  faciliterend begeleiden en zeker niet als projectontwikkelaar optreden. Daarvoor is de kennis en kunde onvoldoende aanwezig. Door dit (raads)breed gedragen amendement te steunen spreekt Slydregt.NU uit dat we dit inhoudelijk niet accepteren. Het liefst zullen wij de samenwerking met de Windroos stop willen zetten helaas is dit contractueel niet mogelijk. Omdat er dan een groot financieel zwaard van Damocles boven de gemeente hangt. De Windroos haar rol in dit proces is passief en berekenend te noemen”, stelde Jongeneel,Deze gang van zaken zorgt ervoor dat de ontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein stilstaat en stilstand leidt tot achteruitgang.”  Fractievoorzitter Gerrit Venis (Geduld-2.0) wilde ‘ook wel van ontwikkelaar Windroos af’. Venis wilde dat het college met een aangepast plan naar de raad zou komen, waar geen extra geld voor nodig is. Paas vulde aan dat zijn fractie niet meteen af wilde van Windroos. Hij pleitte ervoor de komende tijd gezamenlijk op te trekken. 

Teleurgesteld
Wethouder Piet van (SGP-ChristenUnie) keek terug naar de afgelopen periode. Hij is nu ruim een jaar wethouder. Regelmatig refereerde hij de raad te hebben meegenomen naar het Burgemeester Winklerplein. “De ontwikkelingen waren niet plezierig. Ik heb stukken uit de vorige eeuw gezien. Er zijn veel dingen gepubliceerd. Ik kon alleen daar waar de gemeente een handtekening heeft gezet, gaan voor de uitvoering. Ik heb gehoord dat het de laatste keer was om geld uit te trekken. U heeft ook een risicoparagraaf van € 1,2 miljoen, nu is daarvan zeven ton nodig. Het BW-plein verdient geen schoonheidsprijs, het is een taaie. Er zijn aan alle kanten steken gevallen. Hier staat een teleurgestelde wethouder. Ik zie ook een teleurgestelde raad, ontwikkelaar en ondernemer. Hoe nu verder? Ik moet weer in gesprek gaan met Windroos en die opdracht zal ik op me nemen en daar wil ik het bij laten”, reageerde Vat, die de gemeenteraad beloofde er dit jaar bij de raad op terug te komen. 

Steun
Het sub-abonnement van Geduld-2.0 kreeg alleen de steun van D66 Sliedrecht. Het amendement van SGP-ChristenUnie kreeg alleen niet de steun van Geduld-2.0.  

3 gedachten over “Raad vindt meer geld steken in BW-plein nu niet verantwoord”

  1. Het is wel een brevet van onvermogen voor de Sliedrechtse cq Drechtsteden-politiek.
    De hoofdrolspelers zijn nu een burgemeester uit Bleskensgraaf, een zwartboek-opsteller (Hans Klein) idem, een wethouder uit Nieuw-Lekkerland en een projectleider van buiten de Drechtstedenpoule.
    En al meer dan tien jaar een solo-actievoerder (mijn persoon) geboren en 27 jaar lang opgegroeid in Bleskensgraaf.

  2. ik lees het allemaal snap dit er van. Waren plannen maar die werden telkens veranderd.

    Nu zien velen 2 problemen apotheek+ de dicht getimmerde huizen worden Niet af gebroken. En de kuil die er is wordt voorlopig niks gedaan.

  3. Jaag de kogel maar (een keer) door de benoemde kerk en stop met De Windroos. Dit dossier is al jaren gaande en we komen in ons dorp geen steek verder. Het is nog maar de vraag of Windroos beleidsmatig de ontwikkeling van ons dorp niet al jaren draineert. De lijnen van Feiten en gevoelens beginnen aardig bij elkaar te komen Laat de Raad het over en andere boeg proberen. Welk verlies moet er (contractueel/juridisch) genomen worden en probeer van daaruit tot een nieuwe en haalbare ontwikkeling voor het plein en Het Dorp te komen. Waard om te onderzoeken. We liggen toch al x-jaren op achterstand. Niet fijn voor ons dorp lijkt mij……

Plaats een reactie

*=Verplicht veld