Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

‘Verkeerde keuzes op basis van opportunisme en een onjuiste voorstelling’

SLIEDRECHT – Dinsdagavond 30 juni 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de actualisatie grondexploitatie (grex) Burgemeester Winklerplein. Over de plannen en de bouw is de afgelopen jaren al veel te doen geweest. Begin juni 2020 lekte via Sliedrecht24 een zwartboek uit, opgesteld door Hans Klein. Zaterdag 27 juni 2020 schreef voorzitter Piet Boogaard van Ondernemersvereniging Winklerplein met betrekking tot de behandeling dinsdagavond aanstaande ‘een briefje’ aan de leden van de gemeenteraad. De brief is maandag 29 juni 2020 door de griffie gedeeld met de leden van de raad. Boogaard benadrukt nog eens de situatie: ‘Verkeerde keuzes op basis van opportunisme en een onjuiste voorstelling’ en doet een beroep op de raad voor ‘herbezinning’. 

Het Burgemeester Winklerplein. Volgens voorzitter Piet Boogaard van de Ondernemersvereniging Winklerplein is het opereren van de ontwikkelaar en vertegenwoordigers van de gemeente debet aan de nu ontstane situatie. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

In het zwartboek staat volgens Boogaard op nauwgezette wijze beschreven hoe zich grofweg de afgelopen 20 jaar het proces van herstructurering heeft afgespeeld. “Hetgeen beschreven is berust op feitelijke informatie die voor nauw betrokkenen steeds goed herkenbaar is. De analyse is helder, getrokken conclusies zijn logisch en het totale verhaal mag in onze ogen dan ook met recht een zwartboek heten. Ons belangrijkste doel als ondernemersvereniging is als voorheen een aantrekkelijk, veilig en toekomstbestendig winkelcentrum voor de inwoners van Sliedrecht. Dat grote belang wordt in onze ogen niet goed gediend wanneer het plan wordt doorgedrukt dat nu op tafel ligt”, schrijft Boogaard. 

Veel mis
De Ondernemersvereniging Winklerplein voorziet leegstand en schade voor zittende ondernemers, maar ook verminderde bereikbaarheid, parkeerproblemen en een onoverzichtelijke en onveilige situatie. Boogaard: “Wij worden hierin gesteund door recent onderzoek van gezaghebbende partijen. Er worden verkeerde keuzes gemaakt op basis van opportunisme en een onjuiste voorstelling van zaken. De in het zwartboek beschreven wijze van opereren van de ontwikkelaar en vertegenwoordigers van de gemeente zijn hier ook in ónze ogen debet aan. Communicatie is dikwijls tendentieus, ondermaats en niet volledig. Vertrouwen tussen de meest betrokken partijen lijkt meer handelswaar dan een te bewaken basisprincipe waarop je een herstructureringsproces ingaat met elkaar.”

Waarschuwing
In zijn brief benadrukt Boogaard dat de keuzes van de gemeenteraad omtrent het voortzetten van dit herstructureringsproces erg belangrijk zijn voor de toekomst van het Burgemeester Winklerplein en daarmee van dé centrale boodschappenvoorziening voor de bevolking van Sliedrecht. “Wij vertrouwen erop dat de inhoud van het zwartboek en de nadere informatie die nog tot en met maandag 22 juni is uitgewisseld (toen was er kennelijk een overleg – red.), voor u aanleiding vormt tot herbezinning. Wij willen de raad voor zover dat nog nodig is, nadrukkelijk waarschuwen voor de gevolgen van het ongewijzigd doorzetten van het huidige plan. Daaraan is zeer veel niet in orde en daartegen bestaat dan ook grote weerstand bij diverse groeperingen, bedrijven en inwoners van Sliedrecht. Het moet en kan echt anders in dit proces, daarvan zijn wij overtuigd.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld