Raad besluit in tweede termijn over ‘beleidsarme’ Kadernota 2019

LIVE VERSLAG

SLIEDRECHT – Na een gezamenlijke maaltijd door de raad van de gemeente Sliedrecht is  dinsdagavond 10 juli 2018 om 18.50 uur de vergadering weer verder gegaan. De raad is voor de laatste keer voor de zomervakantie bij elkaar en behandelt de Kadernota 2019. Verschillende partijen spraken van een ‘beleidsarme’ Kadernota. In de tweede termijn ging het vooral om verweer en toezeggingen.

De raad in vergadering. Duidelijk is dat rond de Kadernota de verschillende politieke partijen ook nog ideeën inbrengen. Juist nu het nieuwe college werkt aan het College Uitvoerings Programma (CUP) en in de hoop dat hun idee of (aangenomen) amendement. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Een vraag over het rouwcentrum van fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU) na het eerdere betoog door fractievoorzitter René de Munck (D66) werd meteen gepareerd door burgemeester Bram van Hemmen. “Ik stel voor dat hierover niet wordt gedebateerd, Het is een dringend advies om het debat hier niet te voeren. Belanghebbenden moeten nog besluiten of ze wel of niet naar de rechter gaan.” De Munck reageerde daar kort op. “Wij verschillen weleens van mening, maar in dit geval ben ik het met u eens”, antwoordde De Munck.

Kunst aan rivier
Ook pleitte PRO Sliedrecht in eerste termijn opnieuw om Sliedrecht ook vanaf de rivierzijde herkenbaarder te maken. “Kunst aan de A15 zijde heeft doorgang, maar over de rivierzijde horen we niets. In het coalitieakkoord spreken we er over de binding van Sliedrecht met het water/rivier te willen laten zien. Een goed luisterend wethouder pikt dit signaal op en komt daar in het CUP hierop terug. Wij zijn zeer benieuwd!”, sprak fractievoorzitter Peter de Borst (PRO Sliedrecht). Prompt kreeg hij nog een vraag hierover van Slydregt.NU. PRO Sliedrecht wil graag met kunst aan de rivier zich laten zien als Sliedrecht. “Ga je als collega richten ook op kunst aan de rivier”, sprak De Borst nogmaals in tweede termijn.

Fietspad
Verschillende politieke partijen wijzen het college om goed in de gaten te houden hoe het fietspad wordt aangelegd bij het Stationsplein / N482 / Sportlaan. Dat dit goed gaat gebeuren. Onder meer het CDA hield een pleidooi. 

Tijd
De VVD vond dat er erg veel tijd aan de voorbereiding is besteed. “Had meer in de Kadernota gezet. Dat had veel tijd bespaard”, sprak fractievoorzitter Roeland Bijderwieden (VVD) richting de wethouders. Wethouder Hans Tanis (SGP-ChristenUnie) had voorgesteld om een beeldvormende vergadering te houden richting de Kadernota. Tanis: “Daar heeft niemand op gereageerd”. Raadlid Cees Paas (SGP-ChristenUnie) zou graag anderhalve maand voor behandeling de Kadernota in bezit willen hebben. Hij kreeg daarvoor niet de steun van burgemeester Bram van Hemmen (CDA).

Dekking
Slydregt.NU wilde weten waar de VVD in wil snijden. Een echt antwoord kreeg de lokale partij niet. “Op dit moment wordt gevraagd hoe we ombuigingen doen over een begroting. Als de afvalstoffenheffing honderd procent dekking wordt; bij OZB wel. Wij hebben vertrouwen in dat de coalitie dit in de CUP prima tot uiting klaten komen”, aldus Bijderwieden.

Privacy-officer
Ook werd gesproken over het (mogelijk) aanstellen van een privacy-officer. Fractievoorzitter Anton van Rees (PvdA) pleitte ervoor deze persoon ook in te zetten bij communicatie. Wethouder Hanny Visser-Schlieker maakt in de uitwerking van het CUP duidelijk wat nodig is voor P&O en privacy-officer. Die toezegging deed Visser dinsdagavond.

Komst rotonde Staatsliedenbuurt
De aanleg van de rotonde wordt afgestemd op de bouwwerkzaamheden in de Staatsliedenbuurt. Na de oplevering van de laatste bewoning (einde fase1) wordt begonnen met de voorbelasting. “Dan zal de aanleg begin 2019 plaatsvinden”, verduidelijkte wethouder Ton Spek (CDA) van Verkeer. Ook belooft hij de aanpak van de straatverlichting nabij partycentrum De Lockhorst.

Geen steun
De gemeenteraad stemde eerste over afzonderlijke punten stemmen over een motie van Mark Jongeneel (Slydregt.NU). Jongeneel: “Het zijn veertien punten. Daardoor hebben we het verkeerd voorbereid. Als de raad beslist dat de raad in één keer beslist, moeten we tegenstemmen. Daarom willen we het in punten.” SGP-ChristenUnie gaf bij monde van raadslid Paas een stemverklaring en stemde tegen. PRO Sliedrecht stemde voor omdat het ‘onervarenheid’ is en daarom steun. D66 en VVD stemde ook voor. Maar dat was geen meerderheid. Jongeneel diende een vernieuwde motie in ‘strengere aanpak hondenpoepoverast‘. Slydregt.NU stemde tegen.

De Kadernota 2019 is er doorheen!

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld