B & W komen terug op vragen en opmerkingen gemeenteraad

SLIEDRECHT – Om 16.00 uur is het college van B & W dinsdag 10 juli 2018 begonnen met de beantwoording in eerste termijn van de vragen die er nog zijn en opmerkingen rond de Kadernota 2019. Burgemeester en wethouders hadden zich daarop een half uur (tijdens een schorsing) kunnen voorbereiden.

Wethouder Hans Tanis probeert vragen te beantwoorden en soms dingen uit te leggen. Waarom wordt zo gehandeld. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Het spits beet wethouder Hans Tanis (SGP-ChristenUnie) af. Een onderdeel van het College Uitvoerings Programma (CUP) is het uitvoeren van een aantal projecten. “Met betrekking tot precario. We hebben uitgangspunten gedefinieerd. We hebben gekeken of er budgettaire ruimte is. In het CUP komen we daar op terug. Het college gaat voor een structurele oplossing en gaat niet voor incidente oplossingen of overschotten. Natuurlijk zijn andere voorstellen mogelijk als vervanger van precariobelasting”, sprak Tanis, die openstaat voor suggesties, “Overschotten van de afgelopen jaren kwamen uit het sociaal domein. “Vaak had dat een incidenteel karakter.” In 2022 vervalt de precariobelasting. Het gaat om € 750.000,–. Hoe deze post van inkomsten wordt vervangen, is nog niet bekend. Tanis merkte nog wat op over diplomazwemmen (€ 225.000,–). Daar is nog geen besluit door de raad genomen of dit een vaste kostenpost voor de gemeente wordt. Nu nog ‘een incidentele uitgave’. Het college ziet graag de OZB verhoogd en meer betalen voor afvalstoffenheffing. Een aantal (oppositie) partijen voelt daar niets voor.

Blijverslening
Het college van B & W staat niet onwelwillend tegenover de blijverslening, zoals door het CDA bepleit. Tanis: “Een van de punten is het levensloop bestendig maken van een woning en dus langer thuis wonen. Er was daarvoor een bedrag van drie ton apart gezet en daar heeft nog niemand een beroep op gedaan”, legde Tanis uit. 

Communicatie
Wethouder Ton Spek (CDA) stond voor het eerst vragen rond de Kadernota 2019 uit te leggen. De raad moet volgens de raad keuzes maken als het College Uitvoerings Programma (CUP) wordt gepresenteerd met betrekking tot het naar voren halen van de plannen rond locatie Groen van Prinstererschool. “We vinden het een sympathieke gedachte”, sprak Spek. Over de communicatie wilde Spek kwijt dat hij deze wil continueren. “Er gaan daar medewerkers weg en als we geen vervanging krijgen houden we 0,4 fte over. We zitten wel klem, want er is ‘een wettelijke taak’ voor de gemeentepagina’s aan De Merwestreek. We moeten onze pr echt beperken tot het bijhouden verder van de website.” De gemeente heeft dus een gebrek aan personeel bij de afdeling communicatie. Spek: “Een uitbreiding naar social media kan ik niet garanderen na de zomer.” 

Lage struiken en bermen
Spek liet verder weten op vragen van De Munck dat hij ‘niet zal nalaten ergens appelbomen neer te zetten’. “In het coalitie akkoord willen we meer lage struiken. Als dat op de Ouverture een goede plaats is, dan vind ik dat een goed idee”, sprak Spek. Daarmee ‘omarmt’m hij een motie van PRO Sliedrecht. “Ik kan daar blij van worden!”, sprak Spek. “Wilt u gelden voor de bermen en lagen struiken uittrekken. Dan zeg ik ‘ja’.” Ook insectenhotels vond hij ‘een buitengwoon interessante gedachte.’

Hondenpoep
Over de motie over hondenpoepaanpak ingediend door Slydregt.NU was Spek duidelijk. “Het onderzoek waar u naar vraagt, dat is al gebeurd. Wat ons betreft, maakt dat een motie overbodig”, aldus Spek. 

Speelplaats
Spek gaat verder kijken of de speeltuin bij Albert Heijn aan het Burgemeester Winklerplein in het speelplaatsenplan is opgenomen. Over de tegenvaller van de werkzaamheden aan de Kerkbuurt-West / Molendijk kon Spek zeggen dat deze nu € 63.000,– bedragen en deze post zal te zijner tijd in de boeken verschijnen.

Onderwijs
Spek maakte plaats voor wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht). Gewerkt wordt met een huisvestingsplan onderwijs uit 2013. “Het lijkt me niet dat dit plan van vier jaar oud is verouderd”, beantwoordde Visser een vraag van D66. Dan het diploma zwemmen. “Eind 2019 moet er een evaluatie zijn voor diploma zwemmen.” Voorstel komt te zijner tijd naar de raad.

Grond
De gemeente heeft de afgelopen periode regelmatig vragen gekregen van bewoners over waar ze met grond (bijv. uit de tuin) terecht kunnen. Op de gemeentewerf wordt namelijk geen grond ingenomen. Grondbanken bieden wel die mogelijkheid. In Sliedrecht gaat het dan onder meer om De Rivierendriesprong. Grondbank de Rivierendriesprong onderscheidt zich doordat ze geen hoger tarief rekenen voor eventueel PFOA-houdende grond. Dit is een goede locatie voor wie kleinere hoeveelheden grond wil storten. “Voor grotere partijen grond is er sinds kort in Dordrecht een gronddepot Stadswerven. Deze is ingericht om zand te verzamelen om de noordelijke insteekhaven te kunnen dempen. Grond die hier naar toe gebracht wordt moet wel vooraf worden gekeurd.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Asiel
Wethouder Ben van der Plas (PvdA) stond niet op ‘het podium’. Hij had niets te beantwoorden en daarom kwam burgemeester Bram van Hemmen (CDA) naar voren o.a. over buurtbemiddeling. Van Hemmen: “Daarover komt eind van het jaar een evaluatie.” Slydregt.NU had vragen over het dierenasiel. Volgens Van Hemmen was een verdere samenwerking niet mogelijk, omdat de organisatie is gestopt. Nu is door de gemeente voor onder andere opvang van zwerfdieren voor een andere organisatie gekozen. Deze is volgens Mark Jongeneel (Slydregt.NU) kostbaar. Hij krijgt een nadere uitleg over wat erover is besloten. 

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld