Tolkenapp doorbreekt taalbarrière tussen patiënt en ambulancepersoneel

DORDRECHT / SLIEDRECHT – Ambulancepersoneel en meldkamercentralisten in Zuid-Holland Zuid, waaronder ook Sliedrecht valt, kunnen vanaf nu gebruik maken van een zogeheten tolkenapp. Het hulpmiddel is speciaal ontwikkeld voor communicatie met anderstalige patiënten. Vragen stellen en instructies geven kan voortaan zonder taalbarrière, met behulp van de mobiele telefoon. Dat meldt het Albert Schweitzer ziekenhuis dinsdag 10 juli 2018.

In plaats van te communiceren ‘met handen en voeten’, opent de ambulancemedewerker voortaan de app. (Foto Frederike Slieker / Axira)

 “Ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs, maar ook meldkamercentralisten hebben de laatste jaren veel vaker dan vroeger te maken met niet-Nederlandssprekende patiënten”, verduidelijkt projectleider Leo Roos. “Soms is het daardoor aan de telefoon moeilijk om de locatie en de aard van de noodsituatie te achterhalen. Maar ook ter plaatse bij de patiënt kan een taalprobleem de zorg hinderen. De antwoorden op eenvoudige vragen als ‘Wat is er gebeurd’ en ‘Waar heeft u pijn’ zijn van groot belang om goed hulp te kunnen bieden, maar zijn niet altijd makkelijk te krijgen.”

Illustraties
In plaats van te communiceren ‘met handen en voeten’, opent de ambulancemedewerker nu de app. Roos: “In de acht meest voorkomende vreemde talen in ons land, kunnen algemene vragen worden aangevinkt, zoals: Gebruikt u medicijnen, bent u ergens allergisch voor, heeft u gegeten of gedronken, heeft u alcohol of drugs gebruikt? De app speekt vervolgens de vertaalde vraag hardop uit. De patiënt kan het antwoord aanwijzen op de illustraties die in het scherm zichtbaar zijn.”

Tolk
Als dit niet de gewenste duidelijkheid oplevert, of als de patiënt een andere taal spreekt dan standaard in deze module van de app zit, kan de ambulancemedewerker via dezelfde app direct contact leggen met een tolk van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN). “Deze vertaalt dan ‘live’ het gesprek tussen hulpverlener en patiënt of familieleden”, aldus Roos.

Samenwerking
De tolkenapp is ontwikkeld door TVcN in nauwe samenwerking met Axira, een samenwerkingsverband van zeven ambulancediensten in Nederland. Roos: “Medewerkers van de Axira-diensten zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van de vragen en de antwoordmogelijkheden, waardoor die optimaal aansluiten bij de dagelijkse praktijk.” De leden van Axira voeren de app nu tegelijk in binnen hun regio’s. Andere ambulancediensten die dat willen, kunnen aansluiting zoeken.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld