‘Programma Ruimtelijke Vernieuwing zet duidelijke stip aan horizon’

SLIEDRECHT – In de gemeenteraad is dinsdagavond 21 juni 2022 gediscussieerd over het Programma Ruimtelijke Vernieuwing 2022 – 2023. Dat gebeurde tijdens een oordeelsvormende vergadering in de tijdelijke raadzaal van partycentrum De Lockhorst. ‘Haalbaarheid’, ‘betaalbaar’ en ‘vertrouwen’ waren woorden die vielen.

Hoe zit Sliedrecht-Noord er de komende jaren uit. Nu is het nog poldergebied. De ontwikkeling van Sliedrecht kwam dinsdagavond aan de orde. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

“Met het Programma Ruimtelijke Vernieuwing wordt er een duidelijke stip aan de horizon gezet. Het is een duidelijk document waarin helder te lezen is wat er nodig is om deze missie succesvol te voltooien. Het stappenplan en tijdschema geven een goed inzicht wanneer wij als raad aan zet zijn. Het is een ambitieus programma dat Sliedrecht ingrijpend kan veranderen”, stelde fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU) die nog meer lovende woorden had als oppositiepartij, “De startnotitie voor Sliedrecht-Oost en het ambitiedocument voor Sliedrecht-Noord gaan ons een concreet idee gegeven hoe het programma er qua inhoud uit gaat zien. Wij willen het college wel meegeven vergeet de starters op de woningmarkt niet. De inhoudsopgave van de Startnotitie ziet er veel belovend uit.”

Haalbaarheid
Een goede ontwikkeling van Sliedrecht-Noord valt of staat volgens Jongeneel met een goede noord-zuid verbinding. Jongeneel: “Dat programma erkent ook deze noodzaak. De opgave is om een klimaat robuuste planopzet te maken die goed inspeelt op de ‘slappe’ ondergrond. Kan de wethouder hier beeld en geluid bij geven? Er wordt gedacht aan voldoende water en groen in de openbare ruimte, voldoende ruimte voor waterberging, en het beperkt ophogen van grond. In het kader van klimaatadaptatie kan hierbij ook gedacht worden aan passende woningtypologieën, zoals drijf-/waterwoningen etc. Van wonen op of aan het water daar wordt Slydregt.NU enthousiast van. ” Alles valt of staat volgens Jongeneel met de haalbaarheid van de plannen. Daarvoor is het volgens hem belangrijk dat alle partijen dezelfde taal spreken en intentie hebben.

Samenwerking
Enthousiasme is nog steeds bij collegepartij CDA van de plannen binnen het programma Ruimtelijke Vernieuwing. “Gaaf om te zien dat in het afgelopen jaar veel gerekend en getekend is om verder het programma concreter te maken. Daar mogen we trots op zijn”, begon fractievoorzitter Frank Dunsbergen (CDA) zijn betoog. Tegelijkertijd is er volgens hem nog veel werk aan de winkel. Dunsbergen: “Voor het CDA is het daarbij belangrijk dat het programmaplan haalbaar, betaalbaar en begrijpelijk is. De koers die richting 2030 is ingezet, is ambitieus. Verbouwing van Sliedrecht-Oost; 2.500 woningen erbij; een nieuwe Noord-Zuidverbinding. En dat allemaal terwijl de winkel gewoon open moet blijven. Daarom sluit het programma goed aan bij het adagium ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Publiek-private samenwerking is cruciaal om het plan werkelijkheid te maken. Het is aan de gemeente om uit te werken, kaders te bepalen en lobby te voeren richting hogere overheden (bijv. via de MLL). Het is aan de markt om gronden te ontwikkelen en huizen te bouwen. Gelukkig hebben we in Sliedrecht veel ontwikkelkracht van private bedrijven. Daar mogen we trots op zijn.”

Maatschappelijke Adviesgroep
Zoals volgens Dunsbergen duidelijk blijkt uit het programmaplan is de noord-zuidverbinding een dure grap. “Dat is ook hetgeen waardoor we nog te maken hebben met een serieus tekort van ten minste 15 miljoen euro. Een showstopper; zou je kunnen denken, maar niet voor ons. Ik breng graag in herinnering dat wij binnen onze gemeentegrenzen eerder een enorm mobiliteitsproject hebben gehad wat 15 miljoen koste: de verbreding van de A15. Een project wat voor het eerst geopperd werd in 2004, maar wat in 2021 (17 jaar later, dat wel) geopend is. Daar mogen we trots op zijn.” Belangrijk – zo niet het belangrijkste – onderdeel om het programma te laten slagen, is volgens Dunsbergen draagvlak. “Communicatie richting inwoners en – in het bijzonder – direct betrokkenen, is cruciaal. Wij zijn dan ook voorstander van het voorstel om een Maatschappelijke Adviesgroep (MAG) in te stellen.  Ook het werken met diverse klankbordgroepen is goed. Wij zien wel graag dat deze groepen een diverse samenstelling hebben, zodat alle relevante invalshoeken belicht worden. Daarmee wordt het programmaplan iets van ons allemaal en daar mogen we trots op zijn”, aldus een tevreden Dunsbergen, “Als dit programmaplan een
voorproefje is van hoe de toekomst eruit gaat zien, hebben wij er alle vertrouwen in!”

2 gedachten over “‘Programma Ruimtelijke Vernieuwing zet duidelijke stip aan horizon’”

 1. Beste Koos,

  Hoewel in dat artikel niet beschreven is er via de bijdrage van de andere 4 partijen zeker aandacht geweest voor zoals jij ze beschrijft “Johan Lavooi” vragen. Op raad.sliedrecht.nl kan je het gehele debat van ruim 5 kwartier terugzien.

  Wellicht is het dan ook handig te weten welk bedrag hieraan maximaal kan worden uitgegeven.
  “Voor de proceskosten is in de kadernota voor de jaren 2021 en 2022 een bedrag van twee keer €0,6 miljoen (zijnde €1,2 miljoen) beschikbaar gesteld voor het Programmaplan ruimtelijke vernieuwing.” En om helemaal volledig te zijn is aan de gemeenteraad verteld dat tot 7 juni 2022 het bedrag van € 732.000 inmiddels is uitgegeven aan het maken van plannen.

 2. Drijf-/water wonen, daar kan ik nog wel positief tegenover staan, wonen aan het water ook, twee opmerkingen van de heer Jongeneel maar de absolute wens om over de Rijksweg dwars door Sliedrecht een weg aan te leggen begrijp ik gewoon niet. Als dan als voorbeeld de verbreding van de A15 wordt genoemd door het CDA vergeet hij te vertellen dat we nu gewoon iets later in de file staan. Bleek niet echt een oplossing.

  Iets dergelijks zie ik ook voor die weg waar Sliedrecht geheel voor op de kop moet. Alleen om even naar het centrum te rijden?. Twee wegen leiden naar het zuiden, is dat niet genoeg? Is er al eens uitgerekend hoeveel minuten dat scheelt? Is naar het centrum rijden vanuit Sliedrecht West zoveel dichterbij? Wat is de winst??

  Verder natuurlijk grenzeloze bewondering voor de Raad die deze plannen, met bijzondere tekeningen en vele cruciale onduidelijkheden, gewoon enthousiast hebben begroet. Die vragen, gesteld door Johan Lavooi, kwamen blijkbaar niet aan de orde.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld