Raad discussieert over wel of geen geothermie voor Sliedrecht

SLIEDRECHT – Wordt geothermie een nieuwe bron van warmte voor Sliedrecht? Dinsdagavond 21 juni 2022 werd daar over gesproken tijdens een oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad in partycentrum De Lockhorst. 

Een deel van de gesteenten in de bovenste kilometers van de aardkorst is poreus en gevuld met water. Op twee tot drie kilometer diepte bevindt zich dus water met een temperatuur van wel 70 tot 100 ˚C. De energie die in dit warme water zit wordt ‘aardwarmte’ of ‘geothermie’ genoemd. (Afbeelding uit rapport)

Tekst gaat verder onder tweet.

In het verkiezingsprogramma van de SGP-ChristenUnie werd geothermie als ‘kansrijk’ omschreven. “Een van de redenen is dat wij een maximale leveringszekerheid willen voor de inwoners van Sliedrecht. Geothermie zou daarmee weer een stap in de goede richting kunnen zijn. Besluiten we dat Geothermie een keuze is of kiezen we nu voor Geothermie of stemmen we straks in met het proces om Geothermie te ontwikkelen? Het moet veilig zijn. Naast veiligheid, vindt de SGP-ChristenUnie dat het warmtenet open moet blijven voor andere aanbieders. De industrie is nog volop in ontwikkeling met de daarbij behorende innovaties. Wij zijn van mening dat een open net bijdraagt aan de marktwerking en het stimuleren van innovaties. Want uiteindelijk zijn de inwoners van Sliedrecht gebaat bij een betrouwbaar, duurzaam warmtenet wat ook voor de gewone mens betaalbaar is”, aldus raadslid Gerard van Urk (SGP-ChristenUnie).

Kinderschoenen
Voordat je een besluit neemt om te kiezen voor geothermie moet je volgens fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU) weten wat de ervaringen
zijn met geothermie. “Slydregt.NU wil immers de Sliedrechter niet als proefkonijn laten gebruiken voor een experiment. Gelukkig hebben wij in Den Haag een bevriende lokale partij die ons van ervaringen heeft voorzien. Den Haag is de eerste gemeente die een woonwijk verwarmt met aardwarmte gewonnen door geothermie. Het staat nog in de kinderschoenen en het wordt gekenmerkt door tegenslagen. De geothermiecentrale heeft daardoor al diverse keren stilgelegen. De buizen in de geothermiecentrale schijnen een korte levensduur te hebben. Als er dan gaten ontstaan, zal er chemische vloeistof in het grondwater stromen met alle gevolgen van dien. Het water dat van grote diepte kan radioactief zijn”, aldus Jongeneel.

Geen proefkonijn
Hij verwees naar de vergunningverlener Staatstoezicht op de Mijnen. Die waarschuwt volgens Jongeneel dat geothermie niet zonder risico’s is. Jongeneel: “Er is een kleine kans op bevingen. Is dit niet gevaarlijk voor de spoordijk? En gaat dit er ook niet aan bijdragen dat Sliedrecht nog sneller gaat verzakken? Er wordt nu een warmtenet aangelegd in Sliedrecht-Oost zullen we niet eerst afwachten of dat goed functioneert. Alles stap voor stap. We moeten Sliedrechters niet als proefkonijnen gebruiken. Mensen maken niet graag deel uit van een experiment.” 

‘Goudmijn’
Het CDA is enthousiast. “Een gemeente die gebruik kan maken van geothermie, zit op een goudmijn”, refereerde raadslid Vincent Prins (CDA) aan een eerdere opmerking iets meer dan een jaar geleden, “En dat vind ik nog steeds. Een groot deel van het antwoord op onze warmtevraag zit gewoon in de bodem onder ons. Geothermie zorgt voor minder uitstoot van CO2 dan aardgas. In vergelijking met een CV-ketel op aardgas is de CO2-uitstoot bij geothermie ongeveer 90% lager. Als we kiezen voor geothermie, dan moet dat op een veilige manier gebeuren. Het CDA is blij met de rol van het Staatstoezicht op de Mijnen. Als de veiligheid in het geding is, wordt alles meteen stilgelegd. Het Staatstoezicht op de Mijnen kijkt niet alleen naar de veiligheid op de korte termijn, maar ook naar de veiligheid en de milieubescherming op de lange termijn. Een ander belangrijk punt voor het CDA is de leveringszekerheid. We willen niet dat inwoners in de kou zitten. Zodra de geothermiecentrale operationeel is, zal een gasgestookte installatie als back-up dienen. Tot 2050 kan dat vast wel, maar daarna moet alles van het gas af. Waarom kiest het college niet voor bijvoorbeeld de slibverbranding als back-up in de toekomst? In de Nationale Omgevingsvisie staat dat we in het jaar 2050 de toepassing van geothermie heel gewoon vinden. Nu klinkt het voor ons in Sliedrecht nog heel bijzonder, maar het is goed dat we deze stap gaan zetten. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor Groningen”, vond raadslid Prins.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld