Ippel jr. in maidenspeech: ‘Inwoners dorp betrekken bij ontwikkelingen’

SLIEDRECHT – Burgerraadslid Matthijs Ippel (SGP-ChristenUnie) voerde dinsdagavond 21 juni 2022 zijn maidenspeech in de gemeenteraad. Een speech, waarbij je niet mag worden onderbroken, voor de eerste keer de gemeenteraad toespreekt en meestal eindigt met een applaus. Dat was ook dinsdagavond het geval! Aan de orde kwam het Programma Ruimtelijke Vernieuwing. “Wij vinden het dan ook echt belangrijk dat de inwoners van ons dorp betrokken worden bij de ontwikkelingen die zich hier afspelen”, benadrukte Ippel jr. aan het einde van zijn maidenspeech.

In het dagelijkse leven houdt burgerraadslid Matthijs Ippel, zoon van fractievoorzitter Cees Ippel (SGP-ChristenUnie), zich bezig met de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. “Een opleiding die zich richt op de leefbaarheid en op de toekomst van gebieden. Extra bijzonder is het dan dat ik binnen deze opleidingsrichting vandaag mijn maidenspeech mag houden over het Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing”, sprak hij. (Foto Raad Sliedrecht)

Tekst gaat verder onder tweet.

Leefbaarheid, kwaliteit en toekomstgerichtheid zijn volgens Ippel terug te vinden in het Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing dat voor ons ligt. Ippel: “Daar is de fractie SGP-ChristenUnie blij om. Als fractie zien we dan ook dat het Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing steeds meer invulling op de vijftien uitgangspunten krijgt, een invulling die hand in hand gaat met ons verkiezingsprogramma. Ik benoem wonen, duurzaamheid, blijvend in ontwikkeling, cultuur en recreatie en ga zo maar door.”

Aanwinst
“Als fractie SGP-ChristenUnie vinden we het goed om in het document terug te lezen dat er op deze thema’s echt stappen worden gemaakt binnen de vijftien uitgangspunten”, aldus Ippel, “We kunnen ons als fractie vinden in het genoemde aantal woningen en het koersen daarnaartoe. Ook zien we als fractie dat de minimaal twee groene verbindingen tussen polder en Merwede echt een aanwinst zullen zijn voor het hele dorp. Mooi ook dat we zagen in de beeldvormende vergadering dat de mensen die met deze plannen bezig zijn ook oog hebben voor het zoeken van haalbare en betaalbare oplossingen daarvoor. Daarnaast vinden we hetfijn dat klimaatadaptatie echt een grote rol speelt binnen deze planvorming.”

Belangrijk
Ippel haalde aan het eind van zijn maidenspeech de burgerparticipatie aan. Hij wil de inwoners dicht bij de politieke besluitvorming houden. Ippel: “We zien dat er stappen zijn gemaakt op de ontwikkeling communicatie en betrokkenheid. Deze stappen moedigen we als fractie SGP-ChristenUnie ook echt aan. Wij vinden het dan ook echt belangrijk dat de inwoners van ons dorp betrokken worden bij de ontwikkelingen die zich hier afspelen en indien nodig hun bezwaren tegen het plan ook echt kenbaar kunnen maken in bijvoorbeeld een Maatschappelijke Advies Groep en klankbordgroepen.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld