Ontwerptracébesluit A15 Papendrecht-Sliedrecht ter inzage

SLIEDRECHT – Rijkswaterstaat organiseert woensdag 24 januari 2018 van 16.00-21.00 uur een informatiebijeenkomst (of online) over het ontwerptracébesluit A15 Papendrecht-Sliedrecht bij zaal De Ark bij ASVZ, Touwbaan 1. De plannen inclusief bijlagen liggen van 11 januari 2018 tot en met 21 februari 2018 ter inzage. In deze periode is het mogelijk om formeel op de plannen te reageren. 

Rijk en regio werken samen aan dit project. Door de realisatie van een derde rijstrook vergroten we de capaciteit van de snelweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht. Dat zorgt voor een betere doorstroming op de A15 en het vermindert het sluipverkeer over regionale en lokale wegen in met name Papendrecht en Sliedrecht. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

Minister Van Nieuwenhuizen ondertekende eind december 2017 het ontwerptracébesluit (OTB), het ontwerpsaneringsplan en het m.e.r. beoordelingsbesluit voor de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht. De handtekening markeert een belangrijke stap voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Drechtsteden. 
Op woensdag 24 januari 2018 organiseert 

Uitbreiding
Om de doorstroming te verbeteren, komt op de noordbaan tussen de aansluiting Sliedrecht-West en Papendrecht-N3 een extra rijstsrook die functioneert als weefvak. Dit is een wegvak waarin het in- en uitvoegen is gecombineerd. Op de zuidbaan tussen de aansluitingen Papendrecht-N3 en Sliedrecht-Oost legt Rijkswaterstaat een permanente derde rijstrook met vluchtstrook aan. In het OTB staat in detail hoe de uitbreiding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht eruit komt te zien. Iedereen kan nu op het OTB, het ontwerpsaneringsplan en het m.e.r. beoordelingsbesluit reageren door het indienen van een zienswijze.

Vervolg
De reacties op het OTB en de overige besluiten gaan mee bij het opstellen van het (definitieve) tracébesluit. De Directie Participatie verzamelt alle zienswijzen. Die zijn openbaar. Op iedere zienswijze wordt een reactie gegeven in de Nota van Antwoord. Deze is, samen met het Tracébesluit, te zijner tijd in te zien. Indieners van zienswijzen krijgen hier automatisch bericht van. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt waarschijnlijk eind 2018 het tracébesluit vast. De voorbereidende werkzaamheden starten in 2018 (contractvoorbereiding en aanbesteding) en de realisatie in 2019.

MIRT-verkenning A15
Het ontwerptracébesluit is de eerste stap in de aanpak van de A15 en richt zich op de belangrijkste knelpunten. De minister heeft op 6 december 2017 samen met de regio besloten om nog voor de zomer een verkenning voor een lange termijn aanpak van de A15 te starten in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).  Het traject Papendrecht – Gorinchem maakt hier onderdeel van uit.

4 gedachten over “Ontwerptracébesluit A15 Papendrecht-Sliedrecht ter inzage

 1. Hallo…. de files moeten opgelost worden!! Kost tijd en is irritant om steeds file in te duiken. Inhalende vrachtwagens helpen ook niet echt mee dus weg moet sowieso breder!!!

 2. Helemaal mee eens!
  Ik wil er op wijzen dat deze suggestie al eerder is gedaan.
  Wordt blijkbaar niet op gereageerd door plaatselijke bestuurders.

 3. Beetje jammer. Zo blijven ze achter de feiten aan lopen. Als deze strook klaar is dan is het verkeer weer toegenomen en houden we dezelfde problemen.
  Als ze nou een snelweg boven de huidige weg maken en dan beneden richting Dordt. En boven richting Gorinchem. Dan kunnen de vrachtwagens apart en nog 6-baans. Dat zou pas een oplossing zijn.

 4. Hallo,
  Waarom wordt de A15 niet tot aan knooppunt Gorinchem verbreed ? Nu wordt het probleem alleen maar verplaatst van Alblasserdam naar Sliedrecht.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld