Gemeente maakt afspraken met vervoerder van zand

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Lokale partij Slydregt.NU heeft antwoord gehad op de zeventig schriftelijke vragen die zijn gesteld aan het College van B & W met betrekking tot de ’trekker en zandauto overlast’. Hinderen die bewoners van de Stationsweg ondervinden. Het college herkent de genoemde problematiek en zorg en is al lange tijd in gesprek met omwonenden van de Stationsweg. “Het heeft onze volle aandacht”, bericht het college.

Er wordt een verkeersonderzoek uitgevoerd, waarbij de intensiteiten en snelheden worden geregistreerd en geanalyseerd. De echte oplossing lijkt echter vooral te zitten in de extra Noord-Zuid verbinding, opgenomen in onze toekomstvisie. Deze is van cruciaal belang voor een evenwichtige verdeling van het (vracht)verkeer in Sliedrecht”, schrijft het college in de beantwoording. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Volgens het college zijn er afspraken gemaakt met aannemers over laad- en lostijden, over snelheden en kwetsbaarheden van de Stationsweg. “Met Van Vliet hebben we afgesproken dat hun zandwagens niet harder dan 30 km/uur rijden. We hebben overlegd met de politie over snelheid en een verbod op landbouwverkeer op de Stationsweg. Dit jaar is op een deel van de Stationsweg nieuw asfalt gelegd”, aldus het college.

Snelheid en controle
Het zand wordt door Van Vliet naar Hardinxveld-Giessendam gebracht. Zij rijden met vijf volle vrachtwagens heen en komen leeg terug. Dat gebeurt twintig keer per dag. Dat transport duurt tot eind deze week. De gemeente heeft een tekstkar langs de Stationsweg geplaatst. College: “We vragen de chauffeurs om langzamer te rijden, waardoor de overlast minder is. We hebben onderzoek gedaan naar de waterstand en de staat van de riolering. Dat is niet de oorzaak voor de trillingen. Binnenkort wordt er een verkeerstelling gehouden waarbij intensiteiten en snelheden worden gemeten. Een analyse van het zwaar verkeer neemt daar een prominente plaats in.” Herhaaldelijk is met de politie over dit probleem gesproken. “Zij kunnen alleen handhaven als deze voortuigen gekentekend zijn en te hard rijden. Maximumsnelheid voor zandvrachtwagens is 50 km/uur. Voor trekker met aanhanger is de maximumsnelheid 25 km/uur”, aldus het college.

Meer aandacht nodig
In één geval heeft een bewoner een schademelding gedaan en de gemeente Sliedrecht aansprakelijk gesteld. “Er zijn op dit moment geen duidelijke, aan veroorzakers, toewijsbare schades.” Een trekker verbod is mogelijk, maar volgens de gemeente niet realistisch. Ook de politie zal volgens de gemeente Sliedrecht daar negatief op adviseren. College: “Vanuit verkeersveiligheid is de Stationsweg de meest veilige weg. Omrijden via andere 50 km wegen, geeft meer potentiele conflicten met bijvoorbeeld overstekende fietsers. De Stationsweg heeft een aparte fietsroute “Achterom” (Stations – Centrum).” Ook het verminderen van de lading betekent dat men vaker op en neer moet rijden. Dat leidt tot meer transportbewegingen. “De overlast is een stuk minder als de voertuigen langzamer rijden.” Vanuit verkeersveiligheid is de route Stationsweg volgens de gemeente geen slechte route, mits de transporten rustig rijden. Het eerste gedeelte van de Merwestraat tot aan de rotonde Thorbeckelaan en Deltalaan heeft meer aandacht nodig m.b.t. veiligheid. Van Vliet houdt met haar transporten rekening met de haal- en brengtijden van de scholen aan de Merwestraat.

Veilige en kortere route
Het college vindt niet dat het aantal zandtransporten in Sliedrecht is toegenomen. College: “Echter momenteel zijn er diverse projecten in uitvoering, waarbij er ook nog een project buiten onze gemeente is opgestart.” De gemeente vindt een route via de Deltalaan straks na de reconstructie van de Craijensteijn een geschikte route voor zwaar verkeer. “De gemeente Sliedrecht verplicht haar opdrachtnemers om de Stationsweg te mijden. Van Vliet is momenteel geen opdrachtnemer van ons. Politie adviseert negatief op het instellen van een totaal verbod voor dit soort transporten. Mede gezien dat vanuit verkeersveiligheid de Stationsweg een veilige en kortere route is”, bericht het college aan Slydregt.NU. De Stationsweg zal te allen tijde volgens de gemeente een route zijn waar zwaar verkeer op rijdt. College: “Wanneer dit met aangepaste snelheid gebeurt, dan zal er geen overlast zijn. Wel proberen we het zwaar verkeer zo veel mogelijk over de gemeente te verdelen. Een extra Noord-Zuid verbinding zal zorgen voor een betere verdeling van het verkeer in het algemeen en het zwaar verkeer in het bijzonder. Bij werken waar de gemeente zelf de opdrachtgever is, worden afspraken gemaakt dat de route via de Stationsweg niet gebruikt mag worden. Overige afspraken mogen niet gemaakt worden.”

8 gedachten over “Gemeente maakt afspraken met vervoerder van zand”

 1. Wat klagen we toch graag he, de Stationsweg was vroeger de enige toevoerweg van de A15.
  Alles kwam hier Sliedrecht in toen hoorde je de mensen helemaal niet en was er ook zwaar verkeer daar omdat toen de grote scheepswerven nog in de Industrieweg waren zoals de Klop later IHC, baggermaatschappij Prins, Scheepswerf Slob, Sliedrechtse machinefabriek, Lierenfabriek Kraaijeveld, de Ham, en sluitingsfabriek van Beest allemaal zwaar materiaal wat daar vandaan kwam en dat moest allemaal via de Stationsweg vervoerd worden.

  Het wordt een echte klaagcultuur

 2. ‘Er komt nieuw asfalt op de Stationsweg’. Dit heeft weinig tot geen nut. Bij trillingen gaat het om de onderlaag. De enige manier om dit goed op te lossen is de hele Stationsweg eruit tot circa één meter onder maaiveld. Daarna nieuw opbouwen en zorgen voor een dilatatie tussen de weg en de woningen. Het is op te lossen maar dit kost tijd en geld.

 3. Beetje hypocriete reactie.
  Toen ik nog aan de stationsweg woonde hier vaak over geklaagd wat uiteindelijk na een handtekeningenactie resulteerde in het gedeeltelijk sluiten voor tractoren in de ochtend uren.

  Maar nu lijkt het een mooi argument om een nieuwe noord zuid verbinding te realiseren.

  Sliedrechters let op uw zaak!

 4. Was vandaag weer bijna raak met zwaar zandtransport hoek Lijsterweg / Kievitlaan.
  Een moeder met kind kon maar net dat grote zware transport uitwijken.

 5. Moeilijk vraagstuk.
  Als Van Vliet nu eens aan het water zou liggen, dan had je alles in 1 keer naar Hardinxveld kunnen varen en dan ben je er bijna.
  Maar ja, dat zou geen schade aanbrengen aan de huizen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld