Chemours slaat terug in beantwoording kamervragen; PFOA sinds 1968 in gebruik

door Peter Donk
DORDRECHT / SLIEDRECHT – Chemiebedrijf Chemours (tegenwoordig een afsplitsing van het bedrijf DuPont – red.) aan de Baanhoekweg in Dordrecht en gelegen pal aan de overkant van de rivier de Merwede voor Sliedrecht-Baanhoek bijt woensdag 23 augustus 2023 van zich af in een de beantwoording van bijna twintig vragen van de kamercommissie. Daarin slaat het bedrijf terug naar onder meer de makers van Zembla (BNNVARA) en hoe veelal wordt gedacht over de geheimzinnigheid en handelen naar hun personeel als het gaat om de veiligheid.

Chemours wenst op voorhand te benadrukken dat de vragen zoals gesteld door de makers van Zembla en de conclusies en suggesties die worden gegeven in de uitzending gebaseerd zijn op veronderstellingen, onvolledige informatie en informatie die uit haar context is gehaald. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Zembla heeft interne documenten van DuPont over de risico’s van PFAS voorgelegd aan meerdere deskundigen, onder wie een hoogleraar integriteit. Hij stelt dat DuPont willens en wetens informatie manipuleert en geen actie onderneemt, terwijl bekend is dat PFAS giftig is en een serieuze bedreiging zijn. De hoogleraar kwalificeert dit als een criminele activiteit. “Het is ons niet bekend welke documenten aan de deskundigen zijn voorgelegd. Bovendien heeft Zembla geweigerd om de betreffende documenten met ons te delen. Dat maakt het feitelijk onmogelijk om rechtstreeks te reageren op de persoonlijke meningen van de verschillende personen. We zijn steeds open geweest richting werknemers en autoriteiten over de kennis over en het gebruik van PFOA. De conclusies die door de deskundigen getrokken worden, komen niet overeen met de feiten die voorliggen”, stelt Chemours nu in de beantwoording. DuPont is begonnen met het gebruik van C8/PFOA in Nederland in 1968. De uitzending van Zembla was de aanleiding om de directie van Chemours begin juli 2023 uit te nodigen voor een hoorzitting. Voorafgaand aan de uitzending heeft Chemours een aantal vragen van Zembla gekregen. Woordvoerder Chemours: “Deze vragen hadden betrekking op documenten waarvan Zembla aangaf dat deze nieuw en vertrouwelijk waren, maar die Zembla – ondanks een verzoek daartoe van Chemours – niet heeft gedeeld. Aan Chemours is niet  aangegeven om welke documenten het precies ging. Dat maakte het moeilijk, zo niet onmogelijk, om inhoudelijk op de vragen in te gaan. Slechts door de uitzending te bekijken kon Chemours (de meeste van) de documenten identificeren waarop de programmamakers zich baseerden.”

PFAS
PFAS is een verzamelnaam voor per- en polyfluoralkylstoffen waartoe, afhankelijk van de definitie, meer dan 10.000 verschillende stoffen behoren, die aanzienlijk van elkaar verschillen in zowel fysieke en chemische eigenschappen, als in gezondheids- en milieukundig profiel, gebruik en voordelen. Chemours bericht daarover: “Van belang is dat Chemours slechts een klein aantal PFAS-stoffen op verschillende manieren gebruikt en produceert. Twee van de stoffen waar de maatschappelijke bezorgdheid in de PFAS-discussie voornamelijk op gericht is, betreffen PFOS en PFOA. PFOS is echter nooit door Chemours, of haar rechtsvoorganger, in Dordrecht geproduceerd of verkocht. PFOS wordt ook niet met onze scheikundige processen in verband gebracht. PFOA werd wel gebruikt in de fabriek in Dordrecht, namelijk als hulpstof, tot oktober 2012, ruim tien jaar geleden. Nadat het gebruik van PFOA is gestopt in de fabrieken in Dordrecht, is Chemours overgestapt op het gebruik van GenX  technologie als hulpstof in de productie.” Zowel Chemours als de wetenschap en de autoriteiten hebben de beschikbare gegevens over PFOA – zo zegt Chemours woensdag 23 augustus 2023 – gemonitord. “Mede in het kader van de productie van fluorpolymeren in Dordrecht. Die beschikbare kennis is vervolgens toegepast. Deze kennis is ook gedeeld, zowel binnen het bedrijf als met autoriteiten en werknemers. Steeds als een veiligheidsmarge voor PFOA was bepaald, werd deze intern met de werknemers gecommuniceerd”, aldus Chemours, die verder bericht dat de kennis ook werd gebruikt in de werkinstructies om medewerkers te beschermen bij het werken met PFOA.

Informatie gedeeld
Chemours zegt in de loop van de jaren actief te hebben deelgenomen aan de dialoog met de overheden. Het chemiebedrijf zegt beschikbare informatie over de stoffen waarmee wordt gewerkt in hun productieprocessen conform overheidsvoorschriften te hebben gedeeld. Het bedrijf stelde medewerkers op de hoogte van de risico’s van de stoffen, waar ze mee werkten. “Veiligheid van werknemers was en is van wezenlijk belang in het overleg binnen onze teams. Teamleiders deelden deze informatie in groepsgesprekken en in die gesprekken was zeker ook discussie mogelijk en konden vragen gesteld worden. We hadden safety data sheets waarop de geïdentificeerde risico’s van de stof vermeld werden. We hechtten veel waarde aan het opleiden van onze werknemers op het gebied van veilig werken”, aldus Chemours, “Daarbij besteedden wij uiteraard ook aandacht aan incidenten op de werkplek: hoe moet hier in voorkomend geval mee omgegaan worden, maar ook – en belangrijker nog – hoe moet met de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen gewerkt worden en hoe kunnen incidenten voorkomen worden. Dit werd en wordt nog steeds zeer serieus genomen.

Bloedproeven
Chemiebedrijf DuPont heeft in de jaren ’80 van de vorige eeuw diverse malen bloedonderzoek aan onze werknemers in Dordrecht aangeboden, waaraan op vrijwillige basis kon worden deelgenomen. “De reden voor het bloedonderzoek was biomonitoring om vast te stellen of blootstelling aan C-8 geleid had tot een verhoogd gehalte van organische fluorides in het bloed van werknemers. Dit is ook aan de werknemers uitgelegd. De resultaten zijn door onze bedrijfsarts aan de deelnemers meegedeeld”, schrijft Chemours is de beantwoording van de kamervragen. Dit soort onderzoek was volgens Chemour overigens gebruikelijk bij chemiebedrijven en de resultaten werden ter beschikking gesteld aan de autoriteiten. “De resultaten zijn onderdeel van het publieke domein en dit is in het onderzoek door de arbeidsinspectie van juni 2017 bevestigd (“PFOA en DMAC in de productie van Teflon en Lycra bij DuPont (1964 – 2012) – Nota van Bevindingen – Feitenonderzoek ten behoeve van lessen voor de toekomst”). De werknemers werden daarna door de bedrijfsarts gemonitord. Kortheidshalve verwijzen wij naar het rapport van de arbeidsinspectie en de documenten die daarin geciteerd worden (waaronder verschillende brieven aan werknemers)”, aldus Chemours.

Teflon
Veel vragen die zijn beantwoord gaan over het personeel en hun veiligheid. Oud-medewerkers verklaarden in de tv-uitzending dat DuPont heeft gezegd dat Teflon onschuldig is. “Teflon is niet hetzelfde als PFOA of GenX-stoffen. Teflon. Het is een geregistreerde merknaam, geen chemische stof. De producten die in Dordrecht met de merknaam Teflon™ worden gemaakt zijn fluorpolymeren. Deze fluorpolymeren zijn veilig, niet giftig en leveren geen gevaar op (indien gebruikt conform de bedoeling)”, schrijft Chemours.

10 gedachten over “Chemours slaat terug in beantwoording kamervragen; PFOA sinds 1968 in gebruik”

 1. Laat DuPont/Chemours uitleggen waar alle Pfas e.d. verontreinigingen in Z-H vandaan komen?
  vast niet uit mijn koekenpan

 2. Hier wordt een hoogleraar integriteit ten tonele gevoerd die weet dat PFAS giftig is en dat er crimineel gehandeld wordt maar hoe hij dat weet is er weeral nier bij. Misschien stond hij op een berg en heeft hij een stem of stemmen gehoord maar dat is geen bewijs dat hij een profeet is.

 3. Ik zou zeggen, kijk eens de film Dark Waters (2019). Dit gaat over rechtzaken in Amerika tegen DuPont. Ik zie een hoop gelijkenissen.

 4. Jaja, nu zeggen dat Zembla niet het hele verhaal kent, hebben ze ook niet bepaald aan mee gewerkt!
  Het is ronduit schandalig hoe dit bedrijf met deze gifstoffen omgaat!

 5. Een bedrijf wat z’n eigen product gaat keuren zal nooit een negatieve uitslag laten zien, dus daarop hoeven we niet te wachten. Het is een Amerikaans bedrijf misschien met een mega claim kunnen we ze toch tot stoppen dwingen maar dat moet wel uit den Haag komen en zolang die niet mee werken kunnen we het hier wel schudden. Die hebben het te druk om boeren uit te kopen want die hebben niet de macht om tegen de regering in te gaan en zijn een makkelijkere prooi voor den Haag !

 6. Iedereen kan kostenloos meedoen met de massa-aangifte voor de rechtszaak die topadvocaat Bénédicte Ficq aanspant tegen Dupont/Chemours. Dit moet stoppen! Onze directe leefomgeving en levensbehoeften worden permanent vergiftigd.
  (…) (Een link plaatsen en oproepen tot actie mag niet in de reacties – red.)

 7. Wat een tenenkrommend verhaal weer van Chemours. Toen de Werkgroep Derde Merwedehavenrond 2000, met als adviseur drs. ir. Johan Vollenbroek tegen DuPont begonnen te procederen wist het bedrijf al van de problemen die PFOA gaf. Dat was hun vanuit Amerika medegedeeld. Ze zeggen dat ze het personeel er over geinformeerd hebben. Maar in de vergunning stond het niet vermeld. Het was bij de vergunning verlenende overheid toen ook niet bekend. Ook de gevolgen waar we nu mee zitten was toen niet bekend. Omdat de top in Dordt het toen al wel wist, hoop ik dat de rechtzaak tegen de verschillende directies gewonnen gaat worden

 8. Gillen over stikstof, boerderijen weg maar niet zo’n fabriek direct sluiten. Wie gelooft dit nog nog?

 9. De maatschappelijke bezorgdheid beperkt zich natuurlijk niet tot PFOS en PFOA zoals Chemours beweert. Bij de GenX technologie worden nog steeds stoffen gebruikt die door de Nederlandse overheid zijn geclassificeerd als zeer zorgwekkende stoffen: FRD-902 en FRD-903. Voor FRD-902 is vastgesteld dat dit kanker veroorzaakt bij ratten. In 2013 werd Chemours nog toegestaan 6400 kg per jaar te lozen, door voortschrijdend inzicht is dit nu nog 5. Evenwel zijn er zeer sterke vermoedens dat dit bedrijf eind 2021 rond de 150 kg illegaal geloosd heeft. Het volk proberen te sussen door te zeggen dat de fluorpolymeren (Teflon) veilig zijn, hoe achterlijk denken ze dat we zijn? Als inwoner van Dordrecht doe ik mee met de massa-aangifte die advocaat Ficq voorbereid tegen Chemours. Criminelen zijn het.

 10. Ik heb bij Dupont van 1985 t/m 2000 gewerkt. In die tijd was is ik HSE shift coördinator. Elk jaar hadden we een 3 daagse veiligheidsmeeting in Gilze Rije. Geen enkel keer is er hier over dit onderwerp gesproken. Ik herken ook niet wat er geschreven staat. Supervisors en teamleiders hebben nooit een woord over gerept. Ik ben zelf 1 jaar teamleider geweest om mijn eigen teamleider te vervangen wegens ziekte. Er is nooit aan mij verteld om over dit soort zaken te vertellen. Sterker nog niemand van mijn shift collega’s wisten hiervan af.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld