Wethouder Vat voorgedragen als portefeuillehouder namens Sliedrecht

SLIEDRECT / REGIO – Wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie) is door het College van B & W van de gemeente Sliedrecht voorgedragen als portefeuillehouder namens Sliedrecht en als bestuurlijk trekker namens de Drechtstedengemeenten voor het groeiagenda-thema Mobiliteit en bereikbaarheid.

In het verlengde van uw raadsbesluit over regionale samenwerking d.d. 9 april 2019 vroeg de burgemeester van Dordrecht de gemeente Sliedrecht om portefeuillehouders aan te wijzen voor de bestuurlijke werkgroepen voor de thema’s uit de groeiagenda. Piet Vat werd het voor het groeiagenda-thema Mobiliteit en bereikbaarheid. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Sliedrecht koos voor bestuurlijke continuïteit. “Zowel rondom de groeiagenda als in de vertegenwoordiging in het DSB. Wij vertrouwen erop dat Piet Vat als trekker bereikbaarheid op voldoende draagvlak voor deze rol in de regio kan rekenen. Ook kan hij daarmee als lid zonder portefeuille in het DSB de belangen van Sliedrecht succesvol borgen.

Overige vertegenwoordigers
De portefeuillehoudersoverleggen worden voor het overige namens Sliedrecht als volgt ingevuld. Voor het thema Wonen en bouwen: portefeuillehouder Ton Spek voor het thema ‘wonen’; bij een verschuiving van het accent van ‘wonen’ naar ‘bouwen’ in deze bestuurlijke werkgroep wijzen wij portefeuillehouder Ben van der Plas hiervoor aan. Voor het thema Economie en werken: portefeuillehouder Piet Vat. Voor het thema Energietransitie: portefeuillehouder Ton Spek”, schrijft het college in een College Informatiebrief (CIb). 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld