Burgemeester Winklerplein in besluitvormende vergadering van gemeenteraad

SLIEDRECHT – Tijdens de besluitvormende vergadering van dinsdag 11 juni 2019 wordt in de gemeenteraad gesproken over de voortgang Burgemeester Winklerplein en de aanvraag voor aanvullende kredieten. Een aantal fractie heeft daar vragen over. Ook wordt ingesproken door voorzitter Piet Boogaard van de winkeliersvereniging Burgemeester Winklerplein bij aanvang van de openbare bijeenkomst in het raadhuis, die om 20.00 uur begint, Dr. Langeveldplein 30.

Het Burgemeester Winklerplein. (Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Het Burgemeester Winklerplein is een langlopend project. Kortgeleden is een doorbraak bereikt waardoor voortgang kan worden gemaakt. Er is daarmee ook een natuurlijk moment ontstaan om het project te overzien en de grondexploitatie en kredieten te herijken. In het voorstel van dinsdagavond wordt inzichtelijk gemaakt dat sprake is van drie onderdelen waarvoor kredieten moeten worden bijgesteld tot een totaalbedrag van € 1.445.000,–.

Financiële gevolgen
In het voorstel worden tevens voorstellen gedaan ter dekking. In een College Informatiebrief (CIb) van 8 januari 2019 is de gemeenteraad geïnformeerd over de herontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein. En daarbij is aangegeven dat zij medio 2019 wordt geïnformeerd over de financiële consequentie van de langere doorlooptijd en marktontwikkelingen. De financiële cijfers van de kredieten en de grondexploitatie zijn nu compleet en inzichtelijk gemaakt. De doorrekening en bijstelling kan nu volgens het college worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld