Wel degelijk bouwplannen in polder

SLIEDRECHT – Het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente ‘over het spoor’ laat op papier wat anders zien dan een ‘Recreatief Knooppunt Sliedrecht’ waar de gemeente Sliedrecht steeds over spreekt. Conform het gemeentelijk beleid staat er letterlijk over de woningbouw (toelichting op het bestemmingsplan Buitengebied, pag. 29-red.): “Eventuele woningbouw in dit gebied is in ieder geval bedoeld om te kunnen voorzien in de eigen, Sliedrechtse woningbehoefte.”

Woningbouw in de polder staat letterlijk in de plannen van de gemeente Sliedrecht. (Foto Sliedrecht24)

Reden voor de redactie van Sliedrecht24 vrijdag 4 december 2015 dan maar eens zelf de polder in te gaan. Tenslotte staat het punt voor half december op de agenda van de gemeenteraad. Wie in de archiefstukken van de gemeente Sliedrecht duikt, doet verassende ontdekkingen. Een partij die altijd tegen bouwen over het spoor was, namelijk PRO Sliedrecht, is nu kennelijk welwillend. De partij zit in het college met wethouder Hanny Visser-Schlieker. Zij ging begin november 2014 akkoord met een nieuw bestemmingsplan dat woningbouw in het groene gebied toelaat. 

WVG
Recreatief Knooppunt Sliedrecht (RKS) in het zogenaamde Middenblok, ten noorden van de Betuweroute en tussen de Tolsteeg en de N 482 is volgens de gemeente verleden tijd. ‘De grondverwerving was op die locatie het grootste risico’, zegt het college tegen de raad, maar dit is onjuist. De raad wordt hiermee op het verkeerde been gezet. AM Vastgoed heeft de gemeente juist de gronden aangeboden, maar de gemeente heeft daarnaast ook al gronden in eigendom. Daar zitten geen boeren die de grond rechtstreeks bij hun bedrijf kwijtraken, dus de verwerving is zelfs eenvoudiger. 

Overeenkomst
“Om die reden is besloten om de locatie te verplaatsen naar het gebied ten oosten van de N 482”, volgens de gemeente. Maar dat heeft weer te maken met een samenwerking met Verheij Groenvoorziening B.V. Deze overeenkomst is niet openbaar. Verheij stort een bedrag van € 200.000,– in een ‘fonds recreatieve zone’ en het bedrijf brengt 6,3 hectare landbouwgrond in. In ruil voor het mogen ontwikkelen van een gedeelte industrieterrein in de polder. Op het gebied ten oosten van de N 482 is in de loop van de tweede helft van 2014 de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) gevestigd. Het wordt toegepast om projectontwikkelaars of speculatieve kopers voor te zijn. 

Beginsel akkoord
Informerend over kat- en muisspel tussen de gemeente Sliedrecht en boeren en hun grond komen we op het erf van Piet Smits aan de Kweldamweg. Hij voerde o.a. het afgelopen jaar een procedure bij de Raad van State tegen een bestemmingsplan van de gemeente Sliedrecht en spreekt regelmatig in bij de gemeenteraad. Smits is één van de grondeigenaren in het gebied ten noorden van het spoor. Van de 25 hectare grond die hij bezit, legde de gemeente Sliedrecht op 8 hectare de WVG op. Maar haalde dat er weer af, toen over de grondaankoop geen overeenstemming kon worden bereikt. Echter toen lag er volgens Smits wel een beginsel akkoord. “Een WVG ergens op leggen en niet komen met een omlijst plan en dan de WVG er weer afhalen, heeft iets weg van onzorgvuldig bestuur”, zegt Smits, toen wethouder Len van Rekom meedeelde in een brief geen belangstelling meer te hebben.

Nota Grondbeleid
Wie goed door de stukken kijkt – die gepubliceerd staan op de website van de gemeente Sliedrecht – zou de indruk kunnen krijgen dat de gemeente goedkoop de grond wil werven onder het mom van ‘recreatie’. In de Nota Grondbeleid (pag. 32) staat dat er wel degelijk woningen zouden kunnen komen. Er is zelfs een bijdrage beschreven op deze pagina die private ontwikkelaars moeten betalen, namelijk € 15.000,–.

Voeten in aarde
De provincie schrijft weer iets anders. Die heeft het over ‘de ladder voor duurzame verstedelijking’, dan mag je alleen in de polder bouwen als er binnenstedelijk geen mogelijkheden meer zijn. Ondernemer agrariër Smits weet waar hij over praat en laat zich door de gemeente niet met een kluitje het riet in sturen. Duidelijk wordt dat grondaankoop heel wat voeten in de aarde heeft. Het hangt samen met melkvee en uitrijden van mest. Gaat er grond weg, dan kan je minder mest uitrijden met als gevolg minder koeien melken.

Gesprek
De gemeente Sliedrecht beschikt nu over 5 hectare landbouwgrond in het gebied ten oosten van de N 482, WVG rust verder op meerdere landbouwgronden van eigenaren. WVG is afgehaald van de 8 hectare landbouwgrond van Piet Smits. Op één perceel landbouwgrond van de iets verderop gevestigde ondernemer Verheij Groenvoorzieningen B.V. zit helemaal geen WVG. Vraag is of er sprake is van rechtsongelijke behandeling van grondeigenaren. Bijzonder is dat op landbouwgrond van boeren WVG wordt opgelegd en op één stuk van Verheij geen WVG zit. Navraag leert dat wethouder Len van Rekom komende week weer met enkele grondeigenaren onder wie Smits om de tafel zit.

Reactie gemeente
Niet toegestaan
Wethouder Len van Rekom (VVD) noemt het bovenstaande artikel ‘suggestief’ en noemt het ‘op punten onjuist’. Ook de stellingname jegens Pro Sliedrecht en Hanny Visser vindt Van Rekom feitelijk onjuist. “De stelligheid van dit stuk suggereert nogal wat. Je refereert aan pagina 29 van het bestemmingsplan Buitengebied van november 2014, waarin je aangeeft dat woningbouw letterlijk in de plannen van de gemeente staat vermeld. Dit staat inderdaad vermeld in het bestemmingsplan, maar er wordt expliciet verwezen naar de structuurvisie van 2006(!), waarin deze woningbouw als stip op de horizon is beschreven. Feitelijke woningbouw in het buitengebied is niet toegestaan, tenzij het bestemmingsplan ook daadwerkelijk hierop gewijzigd wordt. Daar is geen sprake van, ook niet bij de vaststelling in november 2014. PRO Sliedrecht laat dus feitelijk niets toe!”, aldus Van Rekom.

Zorgvuldig onderzoek
Dat de grondverwerving in het middenblok het grootste risico was, is volgens het artikel onjuist en hiermee zou de raad op het verkeerde been zijn gezet. Ook deze stellingname is volgens Van Rekom twijfelachtig. Van Rekom: “De gemeente heeft destijds zorgvuldig onderzoek verricht naar de grondprijzen in het middenblok en deze gronden waren inmiddels veelal in eigendom van ontwikkelaars en speculanten, waardoor de gemiddelde grondprijs in dit gebied ver boven de marktconforme prijs voor landbouwgrond/recreatiegrond is komen te liggen. Hiermee zou op voorhand het recreatief knooppunt op die plek onhaalbaar zijn geweest.”

Geen industrieterrein
AM Vastgoed heeft volgens Van Rekom inderdaad de gronden, na vestiging van de WVG op de oostzijde, aangeboden. “Tot een concrete aanbieding is het niet gekomen, maar duidelijk was dat de aankoopprijs van de gronden nog steeds veel te hoog was. Het feit dat de gemeente de WVG heeft gevestigd op het oostblok is primair gedaan. Deze locatie heeft een normaal prijsniveau en op geen enkele wijze van doen met Verheij. Zij hebben een hoveniersbedrijf en is geen industrieterrein”, aldus Van Rekom.

Stemmingmakerij
De nota grondbeleid, waaraan wordt gerefereerd, geeft volgens Van Rekom inzicht in de prijs die een bouwer moet betalen voor een eventuele woning in het buitengebied. Van Rekom: “Dit is gedaan om zo volledig mogelijk te zijn in het prijsbeleid van de gemeente, niet om hieraan concrete invulling te geven. Kan ook niet want dan zal toch echt het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd. Op grond van het bovenstaande kan ik niets anders concluderen dat het artikel aanzet tot stemmingmakerij en ik betreur dat zeer.”

1 gedachte over “Wel degelijk bouwplannen in polder”

 1. Geachte heer Van Rekom, beste Len,

  Wij willen nog wel even reageren op wat je ons schrijft en vooral de verwijten die maakt.
  Vooral het woord ‘stemmingmakerij’ valt bij ons verkeerd.

  Dat is nogal wat namelijk. Onder andere zeg je dat wij aan onzorgvuldige journalistiek doen.
  Je kan ons veel zeggen, maar daarvoor ziten we te lang in dit vak.

  Onze bronnen hebben zaken op papier gesteld en dat is door ons niet anders overgenomen.

  De gemeente Sliedrecht zet gewoon te veel in hun notities.
  In mijn vak geldt de kunst van het weglaten. Jullie kalken alles op papier.
  Als je geen woningbouw wil, zet dat er dan vet in. Nu ga je er wel over schrijven.
  Het is nadrukkelijk gemeentelijk beleid.
  En als het niet het beleid is dan moet je het er ook niet neerzetten.
  Zo simpel is het.

  Met het oog op de Structuurvisie staat er duidelijk 2015.
  Het is nu bijna 2016 !!!

  PRO Sliedrecht heeft het goed gevonden, want anders had het er niet gestaan.

  Verder over grondprijzen; AM vastgoed vraagt dezelfde prijs als die bij manege Alblas is betaald.
  Naar onze bron ongeveer 15 euro per vierkante meter.
  De boeren die nu nog hun bedrijf uitoefenen, gaan vast ook niet voor minder verkopen aan de oostzijde, is onze informatie.

  Dan het bedrijf Verheij. Dat is volgens de stukken wel degelijk gelinkt met een eventueel RKS aan de oostkant van de N 482.
  Kijk nog maar eens in de zogenaamde anterieure overeenkomst!!!
  Het bedrijf stelt gronden beschikbaar aan de gemeente bij bestemmingsplan-wijziging t.b.v. hun uitbreiding.

  Dan de woningbouw. U heeft als gemeente al 1 vergunning gegeven voor een particuliere woning en wel t.b.v. Verheij.
  Volgens onze informatie horen bedrijfswoningen alleen bij agrarische bedrijven. Sinds wanneer is Verheij een agrarisch bedrijf?
  Misschien agrarisch verwant, maar is dat niet wat misplaatst? (zie ook de verordening Ruimte)
  De gemeente Sliedrecht geeft dus al invulling aan het geschreven beleid.

  Komende tijd gaan we verder graven in de materie over het spoor.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld