Raad praat over invullingen locaties RKS

SLIEDRECHT – Op de agenda van de gemeenteraad staat dinsdag 15 december 2015 een beeldvormende notitie: ‘Haalbaarheidsstudie Recreatief Knooppunt. De raad krijgt een aantal keuzes voorgelegd om over te praten. 

Het college vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van de mogelijkheden, private initiatieven, denkrichtingen voor Stationspark 3, ontbrekende scenario’s in te brengen en ongewenste ontwikkelingen te melden. (Dronefoto Sliedrecht24)

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst zal een geactualiseerde haalbaarheidsstudie op de nieuwe locatie worden gepresenteerd. Daarbij is tevens de, in februari 2014 geraamde, opbrengstpotentie van de herontwikkeling van de huidige voetbalvelden tot bedrijventerrein Stationspark 3 geactualiseerd. Doel van het college is om in de Beeldvormende Raad duidelijkheid te geven over de mogelijkheden van ontwikkeling van een Recreatief Knooppunt Sliedrecht (RKS), en de gemeenteraad is staat te stellen om daaromtrent keuzes te maken. Private ideeën zullen daarbij worden meegenomen.

Scenario’s
De raad krijgt een vijftal scenario’s (lees richtingen) gepresenteerd. 
A een RKS ten oosten van de N 482, inclusief de verplaatste voetbalvelden en opstallen van V.V. Sliedrecht en herontwikkeling van het huidige voetbalcomplex De Lockhorst tot bedrijventerrein.
B een RKS ten oosten van de N 482, zonder voetbalvelden. De voetbalvelden en opstallen van V.V. Sliedrecht blijven op het huidige voetbalcomplex De Lockhorst.
C een RKS ten oosten van de N 482, zonder voetbalvelden. De voetbalvelden en opstallen van V.V. Sliedrecht worden verplaatst naar De Driehoek. Het huidige voetbalcomplex De Lockhorst wordt her ontwikkeld tot bedrijventerrein.
D private initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme, als aanvulling op de bovenstaande 3 scenario’s.
E denkrichtingen (in tijd, invulling en opbrengst) voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Stationspark 3 op de voetbalvelden van de V.V. Sliedrecht
De raadsleden krijgen begin december nog aanvullende informatie.

Geschiedenis
De bespreking op dinsdagavond 15 december 2015 is eigenlijk een vervolg op, want op 5 februari 2014 is de gemeenteraad van Sliedrecht in een besloten bijeenkomst op de hoogte gebracht van de resultaten van een eerste haalbaarheidsstudie naar een RKS. Het betrof een studie naar realisatie van een RKS in het zogenaamde Middenblok, ten noorden van de Betuweroute en tussen de Tolsteeg en de N 482. De grondverwerving was op die locatie het grootste risico. Om die reden is besloten om de locatie te verplaatsen naar het gebied ten oosten van de N 482. Op dat gebied is in de loop van de tweede helft van 2014 de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) gevestigd. Daarover is in de gemeenteraadsvergadering van 16 december 2014 een besluit genomen. Op 20 januari 2015 is de tussenstand van het project RKS aan de raad gepresenteerd in een besloten bijeenkomst.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld