Watertorenterrein weer in beeld; raad krijgt uitnodiging voor inloopavond

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Er zijn weer plannen voor het Watertorenterrein aan de Rivierdijk in beeld. Woensdag 29 november 2023 is er een openbare inloopavond, van 17.00 – 20.00 uur in partycentrum De Lockhorst aan Sportlaan 1. De redactie zag zondag 12 november 2023 een uitnodigingbrief in, die was gericht aan de leden van de gemeenteraad. De brief komt van Aa-Planadvies uit Sneek, in Friesland. Dat er geen beweging zat in de voortgang, zoals de gemeente Sliedrecht steeds heeft volgehouden, was dus niet waar. 

De buren van het Watertorenterrein zijn volgens de ontwerpers al een half jaar op de hoogte van de plannen, die Aa-Planadvies uitwerkte voor het Watertorenterrein. Hanieh Alesaeidi en Gert Schouwstra van Aa-Planadvies doen sinds november 2022 het projectmanagement voor het gebied aan de rivier de Merwede. “We hebben eerst met een aantal bewoners persoonlijk kennisgemaakt”, schrijft het tweetal in de brief aan de raad. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

In de brief wordt de raad uitgenodigd en worden de raadsleden door het Friese bedrijf bijgepraat. “We zijn in maart 2023 begonnen met de meest dringende actie en dat was het herplanten van de zeventien bomen die enkele jaren geleden zonder vergunning waren gekapt. U zult zich nog herinneren dat er tot 2021 een uitgebreid participatieproces is gevoerd waarbij de omwonenden is gevraagd hoe zij naar de ontwikkeling van het terrein kijken. De gemeenteraad heeft ook kaders vastgesteld voor de ontwikkeling en ook Rijkswaterstaat heeft eisen gesteld”, schrijft Aa-Planadvies.

Oude factuur
Met al die input is door de Friese onderneming een nieuw plan gemaakt. Minder hoog, minder woningen, groener en ruimer opgezet. Dat nieuwe plan is al in juli 2022 aan de gemeente gepresenteerd en dat betekent dus dat er wel degelijk ontwikkelingen waren. Al werd dat voortdurend ontkend. Steeds werd gezegd dat het een particulier terrein betrof en de gemeente op de ontwikkelingen geen invloed had. Nu blijkt dat er een ander probleem was en dat dat is opgelost. Aa-Planadvies aan de gemeenteraad: “Na de presentatie is de procedure stilgelegd, omdat de gemeente eerst overeenstemming wilde hebben over een oude factuur. Daarover is inmiddels mondeling een akkoord bereikt.”

Wel ontwikkelingen
Ondertussen is er wel doorgewerkt volgens Aa-Planadvies en is door Watertoren B.V. een vergunningaanvraag voorbereid om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. “We hebben daarvoor in mei 2023 een procesvoorstel aan de gemeente voorgelegd. Ondertussen zijn er allerlei voor de vergunning noodzakelijke onderzoeken gedaan, mogelijk hebt u daar in de afgelopen maanden iets van gemerkt. We willen natuurlijk niet zomaar een vergunningaanvraag bij de gemeente indienen. Het is belangrijk dat de direct omwonenden goed geïnformeerd zijn over de plannen en over de manier waarop we alle kaders en participatie uitkomsten in het nieuwe ontwerp hebben verwerkt”, schrijft het Friese bedrijf.

In gesprek
Dat betekent dat de gemeente Sliedrecht, die steeds vertelde dat er geen voortgang was, heeft gelogen. Er waren wel ontwikkelingen, maar die konden kennelijk nog niet naar buiten. Daarom wordt nu een openbare inloopavond gehouden voor de bewoners. waar Aa-Planadvies namens Watertoren B.V., samen met de specialisten van West8 Architecten en Rho Adviseurs, uitgebreid willen laten zien hoe het plan nu is vormgegeven. Er is volgens de organisatie van de inloopavond ‘alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan’. 

16 gedachten over “Watertorenterrein weer in beeld; raad krijgt uitnodiging voor inloopavond”

 1. Als omwonenden zijn we nogal overvallen door het bericht van AA-Planadvies (namens projectontwikkelaar Watertoren B.V.) dat op 29 november a.s. tijdens een inloopavond de nieuwe plannen voor het Watertorenterrein zullen worden gepresenteerd.

  Overvallen. Omdat tijdens recente gesprekken met de gemeente Sliedrecht (wethouders en ambtenaren) steeds is gesteld dat er geen nieuwe plannen voor het Watertorenterrein op tafel lagen. Zwart op wit bevestigd in een brief van de gemeente Sliedrecht aan Stichting Rivierdijk wijkt niet van 22 juni van dit jaar. Dat staat op zijn minst op gespannen voet met de claim van AA-Planadvies dat er al in de zomer van 2022 plannen zijn gepresenteerd aan de gemeente Sliedrecht. Los van de inhoud van die plannen, is de manier van communiceren met en informeren van haar burgers door de gemeente Sliedrecht een voortdurende aaneenschakeling van missers, vaagheden, hele en halve leugens, niet nagekomen toezeggingen en gebroken beloftes. Hoe luidt het spreekwoord ook al weer?: “vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”

  Overvallen. Omdat in de uitnodiging aan de leden van de gemeenteraad AA-Planadvies stelt dat de plannen die gepresenteerd zullen worden al een half jaar bij de omwonenden bekend zijn. Hiervan is geen sprake! Kennelijk hanteert AA-Planadvies een soort van overvaltactiek om de gemeenteraadsleden met misinformatie alvast voor te kneden voor de noodzakelijke procedure voor de bestemmingsplanwijziging die nodig zal zijn om de plannen voor de ontwikkeling van het Watertorenterrein te realiseren. Een bestemmingsplanwijziging die zal moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad van Sliedrecht. Al met al een stukje powerplay van de projectontwikkelaar, die het al jaren lang niet al te nauw neemt met de waarheid noch met het voldoen aan de eisen van de wet en algemeen fatsoen.

  Als Stichting Rivierdijk wijkt niet zijn wij niet mordicus tegen de ontwikkeling van het Watertorenterrein. Maar dan wel ingebed in de schaal en maatvoering van de omgeving – lees het historische dijklint – en met respect voor de omwonenden en alle belanghebbenden. En met eerlijke, heldere en tijdige communicatie. Wat dat betreft hopen wij dat de gemeente Sliedrecht in ieder geval de projectontwikkelaar gaat houden aan de noodzaak van een hernieuwd participatieproces, zoals aan ons is bevestigd in de hierboven genoemde brief van de gemeente van 22 juni 2023.

  Kees van Wijk – voorzitter Stichting Rivierdijk wijkt niet

 2. Het is goed nieuws dat er weer beweging komt voor woningbouw op het watertorenterrein.
  Ja in 2001 kreeg de projectontwikkelaar en eigenaar van het terrein het recht van de gemeente om daar woningen te bouwen. Na een lange tijd van stilte kwam men met een heel groot project van 210 woningen in de duurdere klasse met veel hoogbouw. Men noemde het Manhatten aan de Merwede.
  Dit werd afgeblazen door de gemeenteraad. In 2019 kwam er weer beweging voor een nieuw project.
  Op 29 oktober 2019 heeft de gemeenteraad bij besluit de richtinggevende kaders daarvoor aangegeven. Dit hield in wat wel en niet mag. Hierna is de projectontwikkelaar in overleg gegaan met een participatiegroep, bestaande uit omwonende en andere belanghebbenden. De gemeenteraad heeft hier geen bemoeienis mee gehad. Uit de besluitenlijst van de vergaderingen van Ben W na 2020 staan hierover ook geen nieuwe zaken.
  Het is heel goed dat er nu eindelijk beweging komt in het watertorenproject, waarbij de gemeenteraad al eerder had besloten dat de watertoren deel moet uit moeten blijven in het project.
  Het is nu wachten op de aanvraag voor het bestemmingsplan en verdere uitwerking van de plannen waar zeker ook de participatiegroep een belangrijke stem zal hebben. Laten we daarom niet te veel met modder gaan gooien over wat al dan niet is gezegd maar de broedende kip niet storen dan komt er misschien een mooi kuiken uit.

 3. Een Noord Zuidverbinding van 42 miljoen euro waarbij zwembad en Partycentrum lees Raadzaal worden gesloopt om het kleinschalige watertoren terrein project te realiseren bij de Watertoren is volledig uit verband gerukt.

  Vreemd ook dat erbij deze grote woningnood de gemeente niets heeft gezegd na talloze vragen over het terrein en dat alles stil ligt door een oude factuur?

  Hoe zit het eigenlijk daar met de PFas grond vervuiling? Zijn er resultaten? Mag je überhaupt bouwen in Sliedrecht?

  Gelukkig moeten nieuwbouw projecten hieraan voldoen: dus lekker fietsen in het heerlijke Nederlandse weer.

  Bij het STOMP-ontwerpprincipe staat de auto niet langer centraal bij de inrichting van de ruimte, maar gaan we eerst uit van de voetganger (Stappen) en vervolgens de fietser (Trappen), OV en MaaS. Als laatste wordt de privé-auto meegenomen in de inrichting. Het STOMP-principe is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk uitgangspunt waarin de mens centraal staat in gebiedsontwikkelingen en dat invulling geeft aan de leefbaarheid en bereikbaarheid.

 4. Toch vaker naar de Sliedrecht24 podcast luisteren en hier online terug te horen. Zoek naar het onderwerp Watertorenterrein. Als je als gemeente weet dat één en ander speelt, dan kan je ook zeggen dat er ontwikkelingen zijn, waarover nu nog niets kan worden gezegd. Zelfs maandagmorgen is door communicatie van de gemeente Sliedrecht tegen onze redactie gezegd (zwart-op-wit overigens): “Het watertoren terrein is geen project van de gemeente. Het is dus niet aan de gemeente om hierover te communiceren met de media.” Het blijft bijzonder. Deze reactie kwam een dag na plaatsing van dit artikel.

 5. Mooi dat er weer schot in ontwikkeling watertoren terrein zit. Ben benieuwd naar de plannen!

  Plannen als deze bewijzen maar weer eens de noodzaak van een extra NZ-verbinding. Met alle inbreidingsplannen die er liggen kunnen we niet om aanpassing van het bestaande wegennet heen. Doorgaande wegen als Baanhoek, Rivierdijk en Stationsweg zijn niet aan te passen om huidige en door inbreiding toenemende verkeersdruk op te vangen. De ruimte ontbreekt er simpelweg voor.

 6. Ik zit helemaal op de lijn van J. van der Linden. Als de gemeente verweten wordt dat ze er te weinig aan gedaan heeft, het Watertorenterrein is inderdaad geen eigendom van de gemeente. Dus maakt de gemeente geen bouwplan voor zo’n gebied. Maar er is wel een bestemmingsplan waar het bouwplan aan moet voldoen of waar zo nodig op onderdelen ontheffing van kan worden verleend.
  De gemeente heeft ook niets te zeggen over de snelheid waarmee plannen worden ontwikkeld.
  Opnieuw worden er een paar dingen geroepen die niet kloppen met opnieuw reacties die daarop gebaseerd worden en dus ook niet kloppen.
  Jammer dat er weer met modder gegooid werd.

 7. Bij de reacties moet ik constateren: Veel geschreeuw en weinig wol”.”
  Als ik het goed lees is Watertoren BV opdrachtgever voor het geheel. Gemeente en Rijkswaterstaat hebben randvoorwaarden gesteld. AA-advies heeft opbasis van deze gegevens een plan opgesteld dat nu wordt voorgelegd aan gemeente Sliedrecht en bewoners. Er zit dus een beetje beweging in de planvorming, maar het is dus nog lang geen gelopen race.

 8. Als er door de gemeente, lees B&W, lees wethouder Spek daadwerkelijk gelogen is dan dient dat consequenties te hebben. Er zijn wethouders voor minder opgestapt. Verder hoop ik dat er nu eindelijk eens gebouwd gaat worden en als het kan betaalbaar. En geen gezanik over verkeersdruk of uitzicht of een verdwaalde larve van een watervlo. Er is inmiddels genoeg getalmd. Het recht op wonen is een grondrecht, uitzicht is dat niet. Ook verkeersdruk is niets nieuws. Het aantal invalswegen naar Sliedrecht is beperkt tot vier. Je weet dat je in de buurt van de crayesteyn, baanhoek, stationsweg en rivierdijk meer verkeer hebt. Typisch gevalletje van accepteren of anders verhuizen naar rustiger oord.
  Nu nog beperkte bouw bij het Dreespark en wellicht bestemming van het Plaatje wijzigen en het gaat nog worden in Sliedrecht. Ik vrees alleen dat we dan al in 2060 zitten.

 9. Poeh, dit is niet best wat ik hier allemaal lees, ben ook totaal niet verbaasd, hoe treurig dat ook is.
  Schijnbaar heeft de gemeente, achter de rug om van omwonenden, dure adviesbureaus en architecten ingehuurd om plannen te maken voor het watertorenterrein. Over participatie gesproken !
  Volgens mij is de meest gangbare procedure dat je eerst naar de omwonenden gaat, in gesprek gaat als gemeente en vraagt of zij ideeen hebben voor dit terrein?
  Maar wat de gemeente Sliedrecht hier doet is echt heel slecht.
  De gemeente gaat achter de rug om van omwonende met dure adviesbureaus en architecten praten, dan zeggen ze dat er niet gebouwd mag worden en nu blijkt dat ze ook nog gelogen hebben.
  Slechter als dit kan het niet worden.
  Als de gemeenteraad en college hierover liegen, dan rijst de volgende vraag:
  waarover hebben ze nog meer gelogen??
  En dan gaat de beerput open……

 10. Omwonenden op de hoogte? Helemaal niets gehoord. Schandalig dit. Een terrein met zoveel potentie om een mooi recreatiegebied/park van te maken. Maar er moet beton neergegooid worden. Huidige bewoners het vrije zicht op de Merwede kwijt, en de toch al mega drukke dijk die nog drukker wordt. Onvoorstelbaar dat dit wordt doorgezet.

 11. Krijgen op zondag eind van de middag de uitnodiging in de brievenbus. Dat keurt onze burgemeester en wethouders goed?

 12. Omwonenden moeten al een half jaar op de hoogte van de plannen zijn? Onze tuin grenst aan het watertorenterrein. Laatste communicatie is een mail van 20 januari dat de plannen naderden maar nog geen tekening of iets gezien. En dan wil ook deze nieuwe partijen beweren dat ze goed communiceren?

 13. Dit keer geen zondagse regenboog boven Sliedrecht maar fantastisch nieuws!

  Groene hart groen laten

  Dreespark park laten

  Geen vervuilende Noord Zuid verbinding

  Maar bouwen waar we voor het gevoel al 1000 jaar op wachten

Plaats een reactie

*=Verplicht veld