Voorstel om raad grip te laten houden op grote projecten

SLIEDRECHT – Welke informatie vraagt en ontvangt de gemeenteraad van Sliedrecht om grip te houden op grote projecten en welke verbetermogelijkheden zijn er? Die vraag stelde de Rekenkamer Sliedrecht, die in 2020 onderzoek deed naar het sturen op grote projecten in de gemeente Sliedrecht. Daar kon nog wel het één en ander in verbeteren, vond de Rekenkamer Sliedrecht en kwam met een aantal aanbevelingen naar het College van B & W. In de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 18 mei 2021 komt het plan van aanpak ‘Sturen op grote projecten’ aan de orde.

Het college is verzocht om een plan van aanpak op te stellen ter uitvoering van de door de raad overgenomen aanbevelingen en dit plan aan te bieden aan de gemeenteraad. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Het doel van het vorig jaar gehouden onderzoek was het bieden van inzicht aan de raad in de beleidskaders voor en de praktijk van rolneming bij grote projecten in Sliedrecht en de raad handvatten bieden om de kwaliteit van de rolneming waar nodig te verbeteren. 

Aanbevelingen
De Rekenkamer Sliedrecht kwam met vijf aanbevelingen:

 • Focus op beleid en grote lijnen van projecten: voer een goed debat over de visie van Sliedrecht. College: faciliteert de raad met voldoende informatie en duiding van projecten. Raad: geeft aan welke behoeften er hieromtrent zijn.
 • Ga meer uit van mijlpalen en tussentijdse doelen. Hierdoor kan op een structurele manier worden gemonitord en waar nodig bijgestuurd.
 • Kom tot een gedeelde visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Sliedrecht met eenduidige kaders voor rolinvulling door de gemeente en voldoende sturingsmogelijkheden.
 • Kies voor een eenduidig systeem van projectmanagement.
 • Zet verder in op doorontwikkeling en professionaliseren van de organisatie voor projecten inclusief aandacht voor de capaciteit van de projectleiding.

Proces
Met het plan van aanpak worden stappen gezet om de samenwerking met betrekking tot projecten op het niveau van rolneming, informatievoorziening en besluitvorming tussen de raad, het college en de organisatie te verbeteren. Dit plan van aanpak doet een concrete aanzet om tot een effectieve werkwijze rond grote projecten te komen. Het beschrijft een proces voor verdere ontwikkeling om effectief met grote projecten om te gaan. “Dat is met het vaststellen van dit plan van aanpak niet direct klaar. Verschillende zaken zullen in de komende tijd nog meer uitwerking vragen. Dit plan van aanpak doet een concrete aanzet om tot een effectieve werkwijze voor grote projecten te komen. Een nieuwe werkwijze vraagt tijd en ruimte om te experimenteren”, schrijft het college aan de raad. Door de nieuwe werkwijze uit te proberen, zegt de gemeente Sliedrecht meer kennis over wat werkt te krijgen en wat juist niet werkt. 

Volgend jaar evalueren
Het is volgens het college de bedoeling om vanaf nu te gaan werken op de wijze zoals in dit plan van aanpak is beschreven. Het college schrijft in het raadsvoorstel: “Hierbij is sprake van een leerproces. Met elkaar moeten we gaan ervaren of de voorgestelde werkwijze bevalt of – op onderdelen – aanpassing behoeft.” Voorgesteld wordt om om in 2022 te evalueren wat bevalt en wat niet bevalt of anders zou moeten. In het nu voorliggende plan van aanpak is een aanzet gedaan om diverse zaken nog verder te ontwikkelen of uit te gaan proberen de komende tijd. Dinsdag 25 mei 2021 komt het raadsvoorstel in de besluitvormende vergadering.

1 gedachte over “Voorstel om raad grip te laten houden op grote projecten”

 1. Het is best wel een probleem om de indruk te wekken dat alles negatief is want dat is natuurlijk niet zo.

  Maar kijk eens naar die vijf punten, dat is toch basis bestuurs- en organisatiekunde? Het is toch vreemd dat dit soort regels nog niet gehanteerd werden? Nog vreemder is de opmerking dat men het gaat proberen en kijken of het werkt.

  Maar goed, kan gebeuren. Veel erger is dat de Sliedrechtse bevolking niet wordt genoemd. Die staat hier zelfs niet als 6e punt op. Toch zien we heel vaak voorbeelden in Sliedrecht24 waarbij de bevolking niet of slecht wordt voorgelicht. Tip: gelijk aan toevoegen ook al is het op de 6e plaats: transparantie richting inwoners.

  Tenslotte het democratische probleem van de collegepartijen met dichtgetimmerde coalitieafspraken. Als de raad goed wordt voorgelicht, wat is dan de invloed van de niet-college partijen? Wordt er naar geluisterd, zijn plannen om te buigen?

  Tot op heden communiceert de Raad, zeker de collegepartijen, zelden met de bevolking op een enkele opmerking na in Sliedrecht24 of in het Kompas. Misschien als 7e punt: zodra een project moet worden aangepast gelden de coalitieafspraken niet meer en wordt open overleg gevoerd?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld