Sliedrechtse bibliotheek kan op enkele punten beter blijkt uit Bibliotheekvisie

SLIEDRECHT – Het gaat heel goed met bibliotheek AanZet aan de Scheldelaan. De bibliotheek is een plek geworden met grote waarde voor individuen en maatschappij. Bezoekers komen voor verschillende redenen: om boeken te lenen, een taalcursus te volgen, om te leren omgaan met de digitale overheid, voor een voorleesmiddag, om huiswerk te maken of gewoon om de krant te lezen met een kop koffie. Uit de evaluatie Bibliotheekvisie 2016 – 2020 ‘Hét plein voor Ontmoeting, Kennis en Beleving’ blijkt volgens Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) dat het op slechts twee van de dertien punten nog beter kan. 

De bibliotheekvisie is opgesteld met als doel om de bibliotheek om te vormen tot ‘Hét Plein voor Ontmoeting, Kennis en Beleving’. Het is een laagdrempelige en toegankelijke plek zijn waar bezoekers komen om elkaar te ontmoeten, te beleven en kennis te delen en vergaren. Om richting te geven aan deze ontwikkeling, zijn in de visie dertien doelstellingen opgenomen. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten waar een lidmaatschap van de bibliotheek niet voor nodig is en deelname is vaak gratis. Bij alle activiteiten die worden georganiseerd staat ontmoeting en verbinding centraal, waardoor ze bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Doorontwikkeling van het aanbod, waarbij de vraag leidend is, staat voorop. Veel van de activiteiten worden georganiseerd met samenwerkingspartners, zoals Het Bonkelaarhuis en Participe.

Doorontwikkeling
Tijdens de coronacrisis heeft de bibliotheek aangetoond flexibel te zijn door op de constant veranderende maatregelen in te spelen en te anticiperen. Ze is volgens de evaluatie creatief aan de slag gegaan met oplossingen om doelgroepen te bereiken en hun dienstverlening te blijven uitvoeren. Hierbij is extra ingezet om kwetsbare doelgroepen zoals ouderen te bereiken, die tijdens deze coronaperiode geïsoleerd thuis zitten. Helaas konden er minder activiteiten plaats vinden waardoor de bibliotheek als ontmoetingsplek werd gemist. Maar het laat wel zien dat de bibliotheek in Sliedrecht de laatste jaren een doorontwikkeling heeft gemaakt en niet meer gezien wordt als een plaats waar je alleen terecht kunt voor het lenen van boeken.

Plein
Een van de doelstellingen die niet gehaald is, is dat het Plein 50 uur per week geopend moet zijn vanaf 2018. In werkelijkheid is de bibliotheek 40 uur per week open, dit is in samenwerking met partners. Verruiming van de openingstijden is mogelijk door de samenwerking met lokale organisaties uit te breiden. In de bibliotheekvisie is opgenomen dat Het Plein een plek is waar ondernemers uit Sliedrecht nieuwe werknemers kunnen vinden. Ondanks dat er contacten zijn gelegd met onder andere de SDD en Werkbank, is het nog niet gelukt om deze doelstelling te behalen. Op dit moment wordt de mogelijkheid voor een ontwikkelplein onderzocht.

Jongeren
Ook kan meer samenwerking bijdragen aan het bereiken van lastige doelgroepen, zoals jongeren vanaf 13 jaar en de NT1 doelgroep, en het vergroten van de bekendheid van de bibliotheek. Uit het onderzoek van het OCD komt namelijk naar voren dat de meeste inwoners bekend zijn met de voorzieningen van de bibliotheek, maar dat er ook nog een gedeelte is die geen enkele voorziening kent. Samenwerking met lokale partners kan bijdragen aan meer bekendheid van de voorzieningen van de bibliotheek, maar ook door het aanbod meer te promoten.

Aanscherpen beleid
De bibliotheek is omgevormd tot Hét Plein voor Ontmoeting, Kennis en Beleving. De (meeste) doelstellingen in de bibliotheekvisie zijn behaald en nog steeds actueel. Deze doelstellingen worden meegenomen bij het opstellen van een nieuwe bibliotheekvisie in 2021. Wel kan er gekeken worden of het beleid op onderdelen moet worden  aangescherpt en of het nodig is dat bepaalde speerpunten meer of minder aandacht krijgen. Daarnaast moet de aankomende visie de bibliotheek de ruimte geven om te experimenten met hun activiteiten zodat het aanbod blijft aansluiten bij de vraag.

1 gedachte over “Sliedrechtse bibliotheek kan op enkele punten beter blijkt uit Bibliotheekvisie”

  1. Een felicitatie waard !
    Richting gemeentebestuur ( goed subsidiebeleid met een warm hart voor dit werk )
    En richting bibliotheek-leiding ( enthousiast, gastvrij en altijd in voor nieuwe initiatieven )

Plaats een reactie

*=Verplicht veld