Verbouwing van raadhuis en gemeentekantoor gaat miljoenen kosten

SLIEDRECHT – De verbouwing van het monumentale raadhuis aan het Dr. Langeveldplein en het gemeentekantoor aan de Industrieweg worden geraamd op € 6.970.000,–. Het College van B & W vraagt de gemeenteraad om een voorbereidingskrediet van € 553.000,–. Het voorstel komt aan de orde in de oordeelsvormende vergadering van dinsdag 18 januari 2022. 

Het college wil het raadhuis in ere te herstellen als huis voor de democratie én centrum van de samenleving met specifiek aandacht voor ontmoeting, multifunctioneel gebruik en verduurzaming. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Het geld voor onder meer het raadhuis is nodig voor restauratie, verduurzaming en herinrichting. Het college stelt de gemeenteraad voor om het bijna 100 jaar oude raadhuis weer een centrale plek te geven in de Sliedrechtse samenleving. Als huis van de democratie én het middelpunt van de samenleving. “Het raadhuis, en in samenhang daarmee ook het gemeentekantoor, maken we een ontmoetings- en werkplek voor de Sliedrechtse samenleving, gemeenteraad, college en medewerkers van de gemeente”, aldus het college in het raadsvoorstel. Tegelijkertijd worden de gebouwen gemoderniseerd en wordt volgens het college een impuls gegeven aan diversiteit en duurzaamheid. 

Prominente plaats
Het raadhuis is een rijksmonument en het gebouw staat er al zo’n honderd jaar. Het huidige gebruik is echter beperkt en het gebouw staat het merendeel van de week leeg. “De vandaag de dag gewenste en noodzakelijke faciliteiten voor een goede huisvesting en functioneren van de raad(svergaderingen) anno nu ontbreken volledig. En bouw- en installatietechnisch is sprake van fors achterstallig onderhoud. Richting de toekomst is het daarom zaak de publieke waarde in ere te herstellen en het weer een prominente plaats binnen de gemeenschap te geven”, stelt het college. In ‘Koers 2030, Groei en ontwikkeling’ is richting gegeven aan de ontwikkeling van het raadhuis en gemeentekantoor. College: “We streven naar een raadhuis van en voor Sliedrecht. Als huis van de democratie én als middelpunt van de samenleving. Er ligt groot potentieel om het gebruiksnut te vergroten en tegelijk kwaliteit en levendigheid aan het gebied toe te voegen. Het draait niet alleen om het vastgoed, maar ook om het verstevigen van de band tussen samenleving, bestuur en de gemeentelijke organisatie.”

Noodzakelijk
Deze ambities moeten daarom volgens het college in samenhang worden gezien met de herinrichting van het gemeentekantoor. College: “Het is van belang ontwerpvisie en functionaliteiten van beide gebouwen op elkaar aan te sluiten. Waarbij het raadhuis vooral het ontmoeten met buiten faciliteert en het gemeentekantoor de interne ontmoeting en het opgavengericht werken faciliteert. Belangrijke uitgangspunten zijn dan ook het uitnodigen tot ontmoeting, multifunctioneel en efficiënt gebruik en het moderniseren van beide gebouwen op onder meer het gebied van verduurzaming en klimaatbeheersing.” Het verstevigen van de positie van het raadhuis als middelpunt van de Sliedrechtse samenleving is dan ook onlosmakelijk verbonden met de herinrichting van het gemeentekantoor. “Deze herinrichting is niet alleen noodzakelijk om het kantoor te laten voldoen aan wettelijke eisen (o.a. brandveiligheid en ARBO normen), te moderniseren en verduurzamen, maar ook een essentieel onderdeel van de visie om ontmoeting tussen gemeente en samenleving te stimuleren en faciliteren.” Ook het gemeentekantoor is volgens het college bij uitstek een plek waar deze contacten tot stand komen en waar uitnodigende en laagdrempelige ruimtes belangrijk zijn.

Horecafunctie en buitenterras
Bovendien ontstaat met de wisselwerking tussen gemeentekantoor en raadhuis de mogelijkheid, zo berich het college in het voorstel aan de gemeenteraad, het multifunctionele ruimtegebruik efficiënt en effectief vorm te geven. In het voorlopig ontwerp zijn de uitgangspunten voor de herinrichting van het gemeentekantoor uitgewerkt. De band tussen samenleving, bestuur en gemeentelijke organisatie wordt aangehaald. “Dit past bij het doel om gemeentelijk vastgoed breder en beter in te zetten voor Sliedrecht, maar ook om als gemeente meer ‘van buiten naar binnen’ te werken”, schrijft het college. Er is een aantal belangrijke elementen die worden meegenomen, zoals het behouden en eerbiedigen van de cultuurhistorische en architectonische waarden van het monumentale pand. De raadzaal wordt vergroot en ingericht naar huidige normen om raadvergaderingen, en vergaderingen van fracties, commissies en werkgroepen mogelijk te maken. Op de begane grond komt een horecafunctie, met buitenterras aan de zijde van de jachthaven.

Risico’s en doorpakken
De ambtelijke organisatie is de afgelopen periode nadrukkelijk betrokken geweest bij de uitwerking van het voorontwerp voor de herinrichting van het gemeentekantoor. Via onder meer de ‘Baggerdagen’ en een ambtelijke werkgroep is input opgehaald. Daarnaast heeft de OR van de gemeente Sliedrecht een actieve bijdrage geleverd. Gezien de monumentale status van het raadhuis vragen de werkzaamheden specialistische kennis en expertise. Deze is niet continue direct voorhanden en vormt daarmee een risico. Zowel wat betreft het vinden van voldoende geschikte partijen voor de aanbestedingsprocedure als voor de uitvoeringsplanning. Door vroegtijdig hier op te anticiperen wil de gemeente Sliedrecht dit risico zoveel mogelijk beheersen. “Door tekorten aan materialen en mensen zien we momenteel de bouwkosten snel stijgen. In de kostenramingen is daarom al een extra opslag op de post onvoorzien gezet. Dit blijft echter een risico voor wat betreft de kosten, maar ook de planning (beschikbaarheid mensen/materieel). Dit betekent ook dat snel doorpakken van belang is. Hoe langer we wachten hoe duurder het kan worden. Aan de andere kant is dit ook een onzekere factor die nog ten gunste kan uitpakken gezien de extra hoge post onvoorzien die we nu hanteren”, aldus het college aan de gemeenteraad.

Planning
Er is een tijdpad bekend. In het vierde kwartaal van 2022 moet er een definitief ontwerp liggen voor de plannen met het raadhuis. In het eerste kwartaal van 2023 begint de uitwerking en start de aanbesteding. Medio derde kwartaal 2023 begint de uitvoering, zodat oplevering van het werk het vierde kwartaal van 2024 wordt. Dat betekent dat de gemeenteraad (als de coronamaatregelen zijn opgeheven) nog lange tijd gebruik gaat maken van de ’tijdelijke’ raadzaal in partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1. Medio het derde kwartaal van 2022 moet er een definitief ontwerp liggen voor het gemeentekantoor. Aanbesteding staat gepland voor het derde kwartaal van 2022. In het eerste kwartaal van 2023 moet de verbouwing aan de Industrieweg beginnen, waarna in het vierde kwartaal van 2023 de oplevering van het werk moet zijn.  

4 gedachten over “Verbouwing van raadhuis en gemeentekantoor gaat miljoenen kosten”

 1. Dit speelt al jaren achter de schermen. Meerdere ideeën zijn de revue gepasseerd (restaurant, B&B, hotel, ambtenaren terug, atelier, etc..) Soms moet je als gemeente doorpakken, maar soms moet je ook als gemeentebestuur kijken of het momentum de juiste is. Bij het omvallen van vele ondernemers en bedrijven landelijk gaat dit ook de komende maanden lokaal spelen. Is dit dan nu het juiste moment om zulke bedragen aan een pand en idee te besteden terwijl als het ware de economie omdondert? Geld geef je maar 1 keer uit en ik betwijfel of dit nu wel het juiste moment en het juiste doel is om zulke bedragen aan dit uit te geven? Daarnaast hoop ik echt, mocht dit nu toch doorgaan, dat de lokale overheid leert van het verleden. De afgelopen maanden is het carillon van het raadhuis kapot geweest. Je zou zeggen….daar is standaard onderhoud aan en er is zeker een potje gereserveerd om te dit waar nodig te herstellen. NIETS van dit al. De lokale overheid en diens bestuur presteerde het om dit typisch Sliedrechts geluid te laten verslonzen, kapot te laten gaan en dan ook er opeens achter te komen dat er geen gelden klaar staan (reservering) om dit te laten maken.
  En dan gaat het om kleine bedragen, maar op een of andere wijze denkt de overheid dat we zonder budgettering zaken voor elkaar krijgen ofzo? Moet ik thuis eens proberen. En thuis gaat het over mijn eigen geld. Dit geld van de gemeente is van de samenleving en van de inwoners. Dus dan mag je toch echt verwachten dat daar secuur en slim mee omgegaan wordt?

  Lijkt iets kleins, maar dit typeert het geheel mbt dit prachtige nostalgische pand. Er is nooit in geïnvesteerd, nooit een budget opgebouwd voor onderhoud en herstel. Ik heb wel eens de eer gehad om in de kelder en op zolder te kijken 😱 Als dit mijn huis was geweest….dan was ik per direct eruit getrapt door mijn partner en was de scheiding een feit geweest 😖

  En dit is geen incident, maar standaard beleid van Sliedrecht. Kijk maar naar het gebouw Elektra en de daar genoemde bedragen om enigszins herstel te plegen. Ook jaren geen onderhoud gepleegd of enigszins budget opgebouwd. Hoe komt dat toch? Leeft Sliedrechts bestuur op de pof? Zijn andere plannen zoals bouwen ten Noorden heiliger en scoort dat beter bij de provincie of landelijke belangrijke heren?

  Zomaar wat kanttekeningen🤔

 2. Volgens mij Arie Blokland, staat er 6.970.000 euro dus dat moet wel op de cent af uitgerekend zijn hoewel het nog sterker zou zijn als als er ,47 bij had gestaan, dat dan weer wel. En die laatste 30 euro erbij? Dan zou het veel duurder lijken. Je moet de supermarkt prijssystemen natuurlijk aanhouden. Ik bedoel dit niet eens vervelend maar stop met die onzin als er zoveel afhankelijkheden zijn. Zeg dan ongeveer of zo.

  Ik neem aan dat het nieuwe gemeentehuis hiermee achteraf toch niet nodig was geweest. Maar nu het er toch is en we gaan het oude weer gebruiken is het misschien mooi om daar:
  – of appartementen in maken
  – of een bioscoop uitgaanscentrum (link naar cultuur) en diverse cultuurcentra die nu versnipperd zijn.
  – Er is al een autodek dus auto’s van de straat.

  Vanuit de gedachte natuurlijk: cultuur + woningen + recreatie = creatief een combinatie leggen.

  Overigens vind ik het onverstandig om het woord ‘doorpakken’ te gebruiken. Komt ongetwijfeld van het CDA af maar dat hielp niet echt bij de landelijke verkiezingen.

 3. Is dat even schrikken. Een fors bedrag maar dan krijg je ook wat.
  Wollige taal. Het is te mooi om waar te zijn. Een sprookje met op de laatste bladzijde een negen miljoen woord.
  Ondernemen is risico dragen en besturen vooruitzien.
  Beiden geen eenvoudige opgave in een crisissituatie.
  Als gekozen vertegenwoordiger zou ik zeker tot op honderd euro nauwkeurig willen weten waaraan het eerste halve miljoen gaat worden besteed voordat ik voortvarende bestuurders mijn fiat gaf. Tenzij je in sprookjes die te mooi zijn om waar te zijn blijft geloven.

 4. “En bouw- en installatietechnisch is sprake van fors achterstallig onderhoud.”

  Is de gemeentelijke dienst niet een beetje te laat, of hebben ze de afgelopen jaren verkeerde keuzes gemaakt?
  Je weet toch immers met vastgoed specialisten in dienst dat dit pand ieder jaar zijn onderhoud nodig heeft?

  Of kunnen wij straks als burgers weer betalen voor een falend beleid.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld