Uitbreiding begraafplaats valt mogelijk fors duurder uit als gevolg van corona

SLIEDRECHT – De uitbreiding van de Algemene begraafplaats en de realisatie van een nieuw beheerdersonderkomen gaat nu al bijna een half miljoen duurder uitvallen, dan eerder geraamd. Dat blijkt uit inschrijvingen voor het realiseren van extra capaciteit bij de aanbesteding. Dat schrijft wethouder Ton Spek (CDA) van Openbare Ruimte in een College Informatiebrief (CIb) aan de leden van de gemeenteraad. Eerder stelde de raad voor de uitbreiding een bedrag van € 5,4 miljoen beschikbaar.

Wethouder Ton Spek vreest dat de uitvoering duurder uitvalt. Hij belooft de raad te kijken om de kosten toch te beperken, waar dat kan. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

“Met name de staalprijzen zijn de afgelopen periode ruim verdubbeld. Voor de fysieke uitbreiding van de begraafplaats – waarbij er ongeveer 500 meter stalen damwand wordt toegepast – heeft deze prijsstijging consequenties. Van drie marktpartijen hebben wij een inschrijving ontvangen. Ten opzichte van de ramingen (SSK 2019 – red.) zien we nu dat aannemers hoger inschrijven. Het gaat om een overschrijding van ongeveer € 450.000,–“, bericht Spek aan de gemeenteraad. De schaarste, leveringsproblemen en forse prijsstijgingen van bouwmaterialen zijn het gevolg van de coronapandemie.

Cruciaal
Dergelijke prijsstijgingen zijn ongekend en liggen zo verantwoord Spek buiten de invloedssfeer van ons als gemeente. Spek in de CIb: “Daar komt bij dat we niet kunnen voorspellen of en wanneer deze prijsstijging ombuigt naar een daling. De uitbreiding van de capaciteit van onze begraafplaats heeft hoge prioriteit. We hebben tot ca. 2025 nog voldoende capaciteit om overledenen te kunnen begraven, daarna is de begraafplaats vol. Voordat de nieuwe locaties voor begraven gebruikt kunnen worden gaat er een periode van ten minste 14 maanden (5 maanden bouwtijd en 9 maanden voorbelasting periode) overheen. Het tijdig gereed hebben van de locaties waar we kunnen begraven is dus cruciaal.

Beschikbaar budget
Naast de uitbreiding van de capaciteit en de realisatie van een nieuw beheerdersonderkomen staat ook nog het ruimen van oude graven, de inplant van nieuw volwassen groen en het deels herinrichten van het voorplein binnen het totale project in de planning. “De overschrijding van € 450.000,- is binnen het totale taakstellende budget op te vangen”, stelt Spek in de CIb, “Dit doen we door de risicoreservering (10%) op de ramingen van 2019 aan te wenden. Daarmee kunnen we de overschrijding voor ongeveer een derde opvangen. Daarnaast kunnen we middelen beoogd voor capaciteitsinzet (VAT) inzetten om de overschrijding op te vangen.” De VAT-middelen die waren beoogd voor het jaar 2020 zijn namelijk niet benut omdat er nog een restant budget beschikbaar was uit het voorbereidingskrediet wat verder is gebruikt (€ 170.000,- ter beschikking gesteld d.d. 12 februari 2019). Voortschrijdend inzicht en de aanbieding van marktpartijen in de aanbestedingsprocedure leren volgens Spek verder dat de uitvoering een stuk sneller kan dan voorzien. Spek: “Zonder daarbij concessies te doen aan het uitgangspunt van het altijd kunnen blijven begraven. Voor de uitvoering van het totale project was een uitvoeringsperiode van vijf jaren voorzien (2020-2025).”

Gegund
De urgentie voor het tijdig beschikbaar hebben van begraafcapaciteit is hetzelfde gebleven. “Ondanks de overschrijding op dit onderdeel van het project is er gegund en hebben we nu een aannemer aan boord. In samenspraak met de aannemer gaan we bij de start en tijdens de uitvoering opzoek naar mogelijke optimalisaties om daarmee mogelijk kosten te besparen en risico’s op nieuwe overschrijding tot een minimum te beperken”, legt Spek uit. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld