Sportclubs willen dat oefenhal in toekomstig IKc ook aan hún eisen voldoet

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht heeft dinsdagavond 31 januari 2023 online overlegd met verschillende sportvereniging  over de oefenhal, die wordt gebouwd aan de Valkweg als onderdeel van het Integraal Kindcentra (IKc). De sportclubs willen meepraten over de eisen waaraan zo’n sportaccommodatie moet voldoen. Dat kwam eerder ter sprake in een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad en toen werden al vragen gesteld. Dinsdagavond namen verschillende sportclubs deel aan het overleg, waarbij nog niet op alle vragen een antwoord kwam of dat er duidelijkheid was. Sportclubs moeten de vragen die er nog zijn mailen, zodat de gemeente er later op terug kan komen. 

De online bijeenkomst tussen de gemeente en een aantal Sliedrechtse sportverenigingen met een aantal deelnemers. Door technische problemen begon het overleg ruim twintig minuten later dan gepland. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

De bijeenkomst werd geleid door een aantal ambtenaren. Verantwoordelijk wethouder Cees Paas (SGP-ChristenUnie) van Onderwijs was dinsdagavond buiten beeld. Ook wethouder Roelant Bijderwieden (VVD) van Sport was afwezig in de online samenkomst. Zij zaten met de andere leden van het college bij een afscheidsavond van een burgemeester.

Opmerkingen
De verenigingen waren eerder om input gevraagd. Er volgens presentaties o.a. van de enquête. In huidige situatie in sporthal De Valk zijn de slechte akoestiek van de hal en zelfs tot gehoorschade kan leiden. Ook de afstand van de school, de klimaatbeheersing (soms muffe geur), krapte in berging en geen vaste opstelling voor turnen. Er zit geen goede akoestische scheiding tussen de twee hallen. De verenigingen zijn ook over heel veel dingen tevreden en in de nieuwe ruimte worden ook kansen zien. Verbeteringen van wat nu problemen zijn in een nieuwe hal. Verenigingen hebben eisen over de vloer, daglicht toetreding. De clubs hebben wat op en aanmerkingen, lees wensen. Dinsdagavond werd opnieuw door de sportclubs de vinger op de zere plek gelegd. De gemeente Sliedrecht werd door verschillende sportverenigingen gewezen op bijvoorbeeld de eisen voor een hal, die soms noodzakelijk zijn voor het kunnen en mogen organiseren van regionale (of grotere) wedstrijden. Denk aan een tribune en kantine-accommodatie.

Plannen meenemen
Omnisportvereniging Synergos noemde de hoogte van de hal. Voor trampolinespringen moet die hoog zijn, tenminste acht meter. Ook vraagt de gemeente om een vast ingerichte zaal voor de turnsters. Dat lijkt er niet in te zitten. “Moeten we dan een eigen zaal bouwen? Of een stuk eraan zetten? Het is een investering van vijftig jaar en we dagen mee aan een ommekeer van de bewegingsarmoede in Sliedrecht”, stelde een bestuurder van Synergos. Hij had totaal niet het gevoel dat er naar gekeken wordt en of het inpasbaar is. “Ik heb ook niet het idee dat jullie aan de raad voorleggen wat wensen en extra kosten zijn. Het besluit om dit niet op te nemen, komt bij jullie (de ambtenaren – red.) vandaan en niet bij de gemeenteraad vandaan. Als dit niet wordt opgenomen op deze manier, dan communiceer ik het rechtstreeks met de leden van de gemeenteraad.”

Zonder sporthal De Lockhorst?
In Sliedrecht-Oost is sprake van beweegarmoede. Er is behoefte aan wijkgebonden voorzieningen en de nadruk ligt op breedtesport. Individueel doen inwoners daar volgens de gemeente weinig aan individuele sporten. Het zou zeer wel niet mogelijk zijn dat sporthal De Lockhorst in de toekomst nog nodig is, stelde een ambtenaar tijdens de presentatie. Dat leidde meteen tot een vraag, omdat clubs vaak op zaterdag wedstrijden organiseren. Getwijfeld werd ‘aan niet nodig’. Als dat tot problemen leidt, ben je te laat stelde één van de sportbestuurders. Er zou een diepgaander capaciteitsonderzoek nodig zijn als je tien jaar vooruitkijkt om een conclusie te trekken en dat is volgens een spreker ‘een gemiste kans’ dat dat nog niet is gebeurd. Volgens de ambtenaar gaat het dan om ontwikkelperspectief. Ook werden de ambtenaren op het sociale aspect. “Geld wat je hebt, kun je beter besteden aan meer berging dan in een tribune”, stelde een ambtenaar. Het heeft ook een sociale aspect stelde een sportbestuurder. Horeca en tribune horen er bij. “Dat stukje capaciteit en beschikbaarheid zou eens onderzocht moeten worden”, vond de verenigingsbestuurder. Hij kreeg support van andere clubs. Want je zou maar moeten uitwijken naar een andere sporthal, zonder deze publieksaccommodaties. Ook wilde een vereniging weten wanneer er duidelijkheid komt over horeca en tribune. Horeca gaat er komen en daar worden de verenigingen bij betrokken. “Uiteraard worden jullie daarin meegenomen”, werd beloofd. 

Ruimte oefenhal
De Stoep zou als sporthal bij vernieuwing in de wijk moeten worden meegenomen. Als De Lockhorst verdwijnt, zou moeten worden heroverwogen bij realisatie van het viaduct. ’t Crayenest is nodig voor de onderwijsaccommodatie. De Valk zou nu kunnen worden meegenomen in een IKc. In zo’n nieuwe sporthal zou je volgens de presentatie prima wedstrijden kunnen spelen. In het IKc is een kantine voorzien. Er zal ruimte zijn voor het ontvangen van publiek, al is dat in het huidige plan beperkt. Voor een goed gebruik van alle hallen is een andere verdeling van de zaalruimte noodzakelijk. Niet alle kinderen van basisscholen in Sliedrecht krijgen op dit moment twee uur per week bewegingsonderwijs. Verwacht wordt dat dat drie zaaldelen van de nieuw te bouwen oefenhal nodig zijn. Dat leidde weer tot een nieuwe vraag. Waar zijn de drie zaaldelen op gebaseerd? En gaan de huidige gebruikers van De Valk straks voor op nieuwe gebruikers?

Functionaliteit
Er wordt gekeken naar een moderne techniek en duurzaamheid. Entree en, horeca (kantine) zijn in het programma van eisen opgenomen, maar moeten nog nader worden uitgewerkt. Gekeken wordt volgens een andere ambtenaar ook naar onder meer een constante temperatuur, een goed ventilatiesysteem en geen blowers die zorgen voor grote luchtverplaatsingen. Er wordt ingezet op een goede akoestiek o.a. worden de juiste wanden aangebracht. Synergos mist een deel van de hal waar dans en groepslessen kunnen worden gegeven. Volgens de woordvoerder van deze vereniging vraagt dat om andere eisen.

Geweigerd
De oefenhal is onderdeel van een plan dat wordt geraamd op totaal zestien miljoen euro. Online krant Sliedrecht24 werd door de gemeente Sliedrecht geweigerd om deze online bijeenkomst ergens bij te wonen. De gemeente beschouwde het als een intern overleg met de sportverenigingen en vertelde dat daar normaal geen media bij zijn. Online krant Sliedrecht24 wees de gemeente op het betrachten van transparantie of je moet wat te verbergen hebben. Enkele verenigingen waren dat met de krant eens. Het ging tenslotte om veel geld, om een groot belang voor een aantal verenigingen, ook als het ging om hun toekomst en voortbestaan. Dus ‘stond de deur open’ om mee te luisteren. Het feit dat de gemeente aangaf de gemeenteraad na de bijeenkomst te informeren met een verslag (in ieder geval voor de besluitvormende vergadering over een week, dinsdag 7 februari 2023) vond online krant Sliedrecht24 los staan van eigen verslaggeving doen. Sportclubs zouden bovendien de informatie toch ook kunnen delen na dinsdagavond met hun bestuur, hun eigen leden of misschien wel met de leden van de gemeenteraad. 

2 gedachten over “Sportclubs willen dat oefenhal in toekomstig IKc ook aan hún eisen voldoet”

 1. Hier kun je natuurlijk alles over vinden….een krakkemikkerige ‘inspraakavond’ lijkt de beste omschrijving.

  Inhoudelijk weet ik niet veel van deze materie, net als de Gemeente, maar daar zijn juist die experts voor toch? En dus valt het volgende op:

  – Komen alle deelnemers en ambtenaren van buiten Sliedrecht en was daardoor tegenover elkaar zitten niet mogelijk? Gezien het aantal deelnemers was een huiskamer voldoende geweest.
  – Was het afscheid van die burgemeester, waardoor geen enkele wethouder aanwezig was, zo plotseling? En kon daardoor deze bijeenkomst niet een dagje of uurtje eerder/later? Of kwam het wel goed uit om ambtenaren in te zetten? Helaas kom je zo niet geïnteresseerd over als college.
  – Is het zo dat de mening van ambtenaren van een zo groot belang is dat zij zich kunnen permitteren tot antwoorden en meningen geven?
  – Is het normaal dat, bij een digitale vergadering, men niet wil dat de (Sliedrechtse) pers kan meekijken? Hoeveel mensen zouden er meegekeken hebben bij al die sportvoortrekkers thuis? Dat is toch juist de bedoeling, zoveel mogelijk mensen erin betrekken?
  – Is dit de transparantie die de Gemeente nastreeft?

  Transparantie blijkt steeds heel moeilijk en deze actie toont dat maar weer aan. De plannen zijn te algemeen op alle fronten maar zodra toekomstige gebruikers aangeven wat men mist blijken zaken ineens niet te kunnen of anders te moeten.

  De opmerking: ‘anders gaan we wel direct naar de Gemeenteraad’ geeft ook het wantrouwen aan in de politiek. En dat is jammer en vooral onnodig. En helaas: verwacht niet teveel van de Gemeenteraad, zo is al vaak gebleken. Dit is misschien wel een geweldige kans om echt het verschil te maken als Raad.

 2. Als je in Sliedrecht niet aan volleybal doet ben je nergens . Echt beschamend gemeente Sliedrecht! Zeker gezien de resultaten van Synergos in het turnen. Een turnclub zonder tribune en kantine mist inkomsten en een ‘oefenhal’ zonder vaste opstelling is geen oefenhal te noemen. Een miljoenen investering niet afgestemd op het gebruik, maar op wat een aantal mensen zonder enige turnkennis van achter hun bureau besluiten. Laat ze eens een keertje de boel komen opzetten en afbreken en zich verdiepen in andere sporten dan volleybal!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld