Volle zaal bij uitleg tijdens raadsvergadering over onderwijshuisvesting

door Peter Donk
SLIEDRECHT – In de Johannes Calvijnschool is dinsdagavond 17 januari 2023 gesproken over onderwijshuisvesting en het Integraal Huisvestingsplan (IHp). Op deze locatie vond de beeldvormende vergadering van de gemeente Sliedrecht plaats. Op de avond waren verschillende presentaties. De opkomst was goed. Naast raadsleden kwamen ook vertegenwoordigers uit het onderwijs en de sport naar de avond. 

De avond werd ingeleid door wethouder Cees Paas (SGP-ChristenUnie) van Financiën en Onderwijs leidde de avond in en heette iedereen welkom. Dat was een volle zaal. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

De avond ging onder meer over de plannen voor de nieuwbouw aan de Valkweg. Uitgelegd werd dat gelden onder andere daarvoor gaan komen van het ministerie van OCW (reguliere bekostiging – lumpsum) en het ministerie van BZK en Financiën (algemene uitkering gemeentefonds). De gelden gaan dan richting het schoolbestuur en de gemeente. Op de locatie aan de Valkweg, waar nu obs De Wilgen staat, komen volgens de plannen ook de Prins Willem-Alexander school, nieuwbouw sporthal De Valk (oefenhal in drie delen en zonder tribune, kantine e.d.), maatschappelijke (wijk)functies en een Integraal Kindcentra (IKc). Dat laatste is niet nieuw. Op meer basisscholen in het dorp is nu al een IKc aanwezig. De gemeente heeft daar dus al ervaring mee. Dinsdagavond werden de plannen uitgelegd met een presentatie. Twee locaties voor de nieuwbouw zijn onderzocht. De locatie ijsbaanterrein en de locatie obs De Wilgen. Daar is een haalbaarheidsonderzoek naar uitgevoerd. De scholen krijgen in de plannen gescheiden schoolpleinen. Geraamde kosten € 16.550.000,–

Tekst gaat verder onder foto.

Wethouder Cees Paas geeft uitleg aan de zaal. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Sporthal
“Waar gaan die verenigingen naartoe, die wedstrijden houden met de mogelijkheid van tribune en kantine?”, stelde iemand van de aanwezigen, “Waar moeten de verenigingen naartoe?”Eind januari wordt gesproken met sportverenigingen over de plannen rond de sporthal. Paas: “Het voorstel dat voorligt, is een oefenhal. Geen topsporthal.” Bijderwieden vond het ‘wat lastig’ om het nu te hebben over sportvoorzieningen. “Dat vind ik even niet het onderwerp van vanavond”, voegde wethouder Roelant Bijderwieden (VVD) van Sport toe. Eerst was gedacht aan een oefenruimte met twee zaalgedeelten, dat worden dus zoals genoemd nu drie zaalgedeelten oefenruimte, 1590 vierkante meter, geraamde kosten nu bij zes miljoen euro (volgens een – wat wordt genoemd – realistisch budget. Bewust is volgens Paas gekozen voor een sporthal dichtbij de school in verband met bewegingsonderwijs. Paas noemde het ‘geen charmante suggestie’ om een grote sporthal met alles erop en eraan neer te zetten in Sliedrecht-Noord. Zowel vertegenwoordigers van Omnisportvereniging Synergos en Tafeltennisvereniging Sliedrecht Sport waren aanwezig. De voorzitter van de laatste club voelde zich niet serieus genomen. Wethouder Bijderwieden nam de reactie serieus en beloofde er nog op terug te komen. Raadslid Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) wilde dat Bijderwieden vóór besluitvorming hierover naar de raad te komen. Bijderwieden vertelde het ‘nu niet scherp te hebben’ en wilde zijn best doen om daar voor besluitvorming op terug te komen. PRO Sliedrecht wilde ook weten of een kantine e.d. nooit overwogen is. Paas vertelde dat de details nog moeten worden uitgewerkt. Ook het CDA vond dat als De Valk wordt ontmanteld, dat er ‘iets voor terug moet komen’. “U snapt dat toch wel!”, stelde raadslid Priscilla Kraaijeveld-le Pair (CDA). De scholen houden graag de oefenruimte. 

Maatschappelijke (wijk)functies
Er komt ook ruimte over maatschappelijke (wijk)functies (sociaal team, bibliotheek en buurthuis in kwetsbare buurt). Namens Moestuin Sliedrecht was vertegenwoordiger onder de aanwezigen en hij wilde weten welke rol deze Sliedrechtse organisatie zou kunnen spelen. Eigenlijk werd er onvoldoende ingegaan op zijn idee. Duidelijk werd dat eigenlijk meer in algemene zin over de plannen zou worden verteld en op deze dinsdagavond nog niet gedetailleerd. Bijderwieden voegde nog toe ‘dat een kantinefunctie’ wel is ‘genoemd’ in de ‘maatschappelijke vierkante meters’. 

Planning
In 2023 worden de plannen voor tijdelijke huisvesting afgerond en worden de voorbereidingen gestart. In 2024 staat de afronding van het ontwerp gepland en de aanbesteding. Ondertussen wordt de tijdelijke huisvesting in gebruik genomen. Eén van de schoolgebouwen wordt behouden voor die tijdelijke huisvesting en ‘de pijn wordt verdeeld’. Er is voor tijdelijke huisvesting een miljoen euro ingepland (op basis van offerte Porto Cabins – red.). Staan de definitieve instemming met de offerte en ‘bouwplannen college’ op de rol. Er wordt gesloopt en gestart met de bouw. Voor 2025 is de realisatie van het IKc voorzien en in 2026 is de oplevering van de nieuwbouw. Als de gemeenteraad later besluit, dan heeft dat gevolgen voor de planning. Paas: “Dat schuift de planning in zijn geheel naar achteren.” Paas verduidelijkte dat goed gekeken wordt naar de toekomst als het gaat om de nieuwbouw. 

School en plannen
Na een korte pauze kwam het nieuwe IHp aan de orde. Nelleke van den Dool, één van de drie parttime schoolleiders van de Johannes Calvijnschool en die o.a. gaat over het gebouwenbeheer, pleitte voor een meerjarenplan IHp. Zij pleitte voor een periode van tenminste twintig jaar. Dan kan volgens haar een beter tijdpad worden gemaakt. Volgens de wetgeving gaat het schoolbestuur over het onderhoud. Over renovatie gaat de gemeente en de schoolbesturen. Van den Dool informeerde de aanwezigen onder wie veel raadsleden wat er op de scholen af komt. Van energieneutrale school tot ventilatie van de klaslokalen. Komende jaren wacht de school aan de Scheldelaan verbeteringen / onderhoud. Van den Dool maakte in een presentatie duidelijk dat de school richting 2040 denkt aan nieuwbouw. 

1 gedachte over “Volle zaal bij uitleg tijdens raadsvergadering over onderwijshuisvesting”

  1. Scholen zijn natuurlijk nodig maar wat mij echt niet meer van deze tijd lijkt is dat de schoolpleinen gescheiden zijn. Wordt het niet eens tijd om te onderzoeken of openbaar en christelijk onderwijs niet op vele onderdelen samengevoegd kunnen worden? Vrijwel alle vakken zijn religievrij. Samen sporten, samen naar rekenen, taal, schrijven etc. Voor meer begrip voor elkaar misschien wat godsdienstles (van alle godsdiensten) als keuzevak.

    Wellicht verzacht dat de werkdruk voor de leraren ook. En tenslotte leven we in 2022.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld