Slydregt.NU komt met motie ‘Bevrijdingsdag 2019 zondag 5 mei’

SLIEDRECHT – Lokale partij Slydregt.NU wil dat bevrijdingsdag 2019 op zondag 5 mei 2018 wordt gehouden in Sliedrecht en niet op een andere dag. De politieke partij kwam daarom dinsdagavond 15 mei 2018 tijdens de besluitvormende raadsvergadering met een motie vreemd. De motie werd ingediend door fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU)

Fractievoorzitter Mark Jongeneel van Slydregt.NU. (Foto gemeente Sliedrecht)

Voor Slydregt.NU gaat het om het erom dat vrijheid een luxe is die niet iedereen zich kan veroorloven, vrijheid geen recht is maar een plicht is, vrijheid niet gratis is, veel mensen in de samenleving de samenhang tussen 4 en 5 mei erg belangrijk vinden en het daarom goed is om dit op 5 mei in het centrum van het dorp te vieren en niet op een afgelegen terrein ten noorden van de A15. 

Eisen
Volgens de APV mogen er op zondag namelijk geen festiviteiten plaatsvinden op het Burgemeester Winklerplein of op en rond het Dr. Langeveldplein. Art. 2:25 lid 4 zegt verder dat een evenement op zondag alleen ten noorden van de A15 mag worden georganiseerd, dat er maximaal 600 aanwezigen mogen komen en dat er sprake moet zijn van een sociaal of cultureel belang van het evenement of tradities, sportevenementen of het geven van muziekuitvoeringen. 5 Mei, Bevrijdingsdag, is een nationale feestdag is. Bevrijdingsdag valt altijd op 5 mei ook als 5 mei een zondag of religieuze dag is volgens de rijksoverheid. De burgemeester beslist of in een gemeente festiviteiten zijn toegestaan.

Zonder ristricties
Slydregt.NU riep in de motie dinsdagavond op om het mogelijk te maken dat Stichting Comité 4 en 5 mei Bevrijdingsdag 2019 kan organiseren op zondag 5 mei zonder ristricties op het aantal aanwezigen. “Omdat iedere Sliedrechter het recht heeft om aanwezig te zijn bij Bevrijdingsdag 2019, zonder restricties op de activiteiten die georganiseerd worden rondom Bevrijdingsdag; bijvoorbeeld muziekoptredens, een laser- en een vuurwerkshow en als het nodig is hiervoor de APV te wijzigen”, aldus Jongeneel in de motie. 

Comité
De SGP-ChristenUnie vroeg of de motie kan in het kader van de zondagwet. “De motie sluit een groot deel van de Sliedrechtse bevolking uit van een gezamenlijk feest. De zondag leent zich op basis van de Bijbel niet voor een dergelijk evenement”, stelde fractievoorzitter Nico de Jager (SGP-ChristenUnie). PRO Sliedrecht vroeg of er contact geweest was met de Stichting Comité 4 en 5 mei. “De gemeente organiseert niets”, sprak fractievoorzitter Peter de Borst (PRO Sliedrecht). Ook fractievoorzitter Ton Spek (CDA) vond dat eerst advies bij het comité gevraagd moest worden. Raadslid Sjors van Wijngaarden: “Het zal u niet verbazen dat een partij met vrijheid in de naam hier voor is.” Fractievoorzitter René de Munck (D66): “Wij zijn voor, maar je moet wel kijken naar de samenleving. Raadpleeg eerst het comité. Voor fractievoorzitter Anton van Rees: “Een groot deel van de Sliedrechtse bevolking kan hier niet aan mee doen. Dat schuurt met de bevolking. Een dilemma voor de PvdA. We willen het met elkaar doen. Ik wil eerste het comité horen.”

Regels
Burgemeester Bram van Hemmen (CDA): “Het symbool van vrijheid onderschrijft iedereen. De motie is overbodig en ongewenst en we raden hem als college af. De burgemeester gaat over de vergunning, maar ook over de openbare orde en veiligheid. Het maakt voor mij als burgemeester niets uit op welke dag het plaatsvindt. Als je een evenement zonder regels wil organiseren, dan keur ik het af. Ik zal onverkort voor de veiligheid van de inwoners moeten blijven staan. Voor de aanvraag van een evenement geldt dat we altijd dezelfde regels hanteren. De aanvraag wordt dan getoetst. Om die reden is de motie overbodig en onnodig. De artikelen 1 en 2 geven heel duidelijk aan het niet hinderen van de zondaggang. Vrijheid van Godsdienst. Kerken moeten 200 meter staan van een evenemententerrein.”

Lachertje Drechtsteden
In een tweede termijn maakte Jongeneel duidelijk dat het mogelijk moet worden iets op zondag te organiseren. “We dwingen niemand om deel te nemen aan een feestdag. Net als we iedereen vrij laten om naar de kerk te gaan, Het is een groot onderwerp en we kunnen er wel een hele avond over praten. Bevrijdingsdag is geen 6 mei, maar 5 mei”, aldus Jongeneel, “5 mei is 5 mei. Hier zijn we principieel in. Moeten we in Sliedrecht weer het lelijke eendje zijn. Het Urk aan de Merwede. We willen kaders stellen. Het comité kan dan een gepaste invulling geven. Je bent het lachertje van de Drechtsteden als je zegt dat je 5 mei niet viert op 5 mei.” Niemand had behoefte aan een tweede termijn. Jongeneel handhaafde zijn motie en dus kwam het tot stemming. PRO Sliedrecht vindt het lastig. “Er zal verdeeld gestemd worden. We vinden het jammer dat vooraf geen overleg is geweest met het comité.” Jongeneel vroeg om een hoofdelijke stem verklaring. D66-fractievoorzitter De Munck vertelde dat vrijheid twee boodschappen in zich heeft. Dat is de reden dat D66 voor het amendement stemmen. Ook Gerrit Venis (PRO Sliedrecht) stemde voor de motie. “Ik heb er geen enkel principieel bezwaar mee als dit op zondag gebeurt. Net zo als ik er geen probleem mee heb als mijn overburen naar de kerk gaan”, aldus Venis. Na een hoofdelijke stemming stemden 14 van de 19 aanwezige raadsleden tegen de motie. 

Reactie
Sliedrecht24 vroeg dinsdagavond hoe Stichting comité 4 en 5 mei het ziet. Op persoonlijke titel zegt voorzitter Nicole Boer geen medewerking toe voor de viering van een bevrijdingsfeest op zondag. Ze denkt dat het comité daar ook niet in mee gaat.

10 gedachten over “Slydregt.NU komt met motie ‘Bevrijdingsdag 2019 zondag 5 mei’”

 1. Zo jammer dat De herdenkingsdag opzij moet worden geschoven door hooghartigheid. Zo onterecht en egoïstisch om de levens-die-gegeven zijn op zij te schuiven en als minder belangrijk beschouwd te moeten worden.

 2. Op basis van de Bijbel zegt de Jager. Deze mantra wordt al heel lang door SGP gebruikt. Dan ben je voor de “mannen broeders” weer goed bezig. Maar wat die basis inhoudt en welke context m.b.t. 5 mei op zondag is onbekend.
  Van Hemmen trekt wel een grote broek aan: Ik regel de vergunning ! Maar die moet wel getoetst worden aan regels en wetten. En nu was er een voorstel om wat met de A.P.V. te doen waaraan hij zou toetsen. Daar ging het om. Maar de Raad als regelgever wil jammer genoeg in meerderheid niets wijzigen dus machtige Hemmen………….toetsen maar!

 3. En weer komt het geloof boven alles. Schrap de naam Sliedrecht. En noem het voortaan Kerk aan de merwede. Of Merwedekerk of Sliekerk. Dat staat duurder. Al de geloofsaanbidders moeten zich schamen dat ze zo’n zware stempel op een gemeente durven te drukken. Ik denk dat de Drechtsteden Sliedrecht graag kwijt zijn. Dus Sliekerk is een mooie nieuwe naam.

 4. Mooi om ook onderbouwde reacties te lezen i.p.v. onderbuikachtige oprispingen. Indien 5 mei op zondag valt zou je wellicht wel kunnen overwegen om qua festiviteiten rekening te houden met die momenten waarop de kerken hun samenkomsten hebben. Veel mensen die in WOII hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid (veel gereformeerden zoals o.a. Johannes Post) waren nl. christen en ik kan me zo voorstellen dat die weinig ophadden met alle festivals die nu op 5 mei onder het mom van “vier de vrijheid” worden gehouden.

 5. De oprichter van de SGP was zelf antisemitisch. Misschien heeft daarom de SGP weinig met bevrijdingsdag?

 6. We mogen in een vrij land, onze “vrijheid” niet vieren op bevrijdingsdag. Allemaal onder het mom van “vrijheid”. Hoe kan je dit uitleggen?

 7. Het is niet voor het eerst dat 5 mei op een zondag valt. De discussie is ook niet nieuw. Echter, het kabinet De Jong legde al in 1968 vast dat “4 en 5 mei niet worden verplaatst.”

  Ook in 1985 speelde de non-discussie op nota bene bij de herdenking van 40 jaar bevrijding. Toen was het GPV’er Schutte die het oprakelde.

  Het was ook hét argument van premier Lubbers in 1985 om niet te wijken en tóch 5 mei op de zondag te vieren door: “meer waarde hechten aan het feit, dat veel mensen in de samenleving de samenhang tussen 4 en 5 mei erg belangrijk vinden.”

  Jammer, dat het historisch besef en dito kennis zo beperkt is bij de christenpolitici. Daarom is het prima om een oproep te doen om ook in 2019 4 en 5 mei gewoon direct na elkaar te vieren. Op zondag.

 8. Wanneer een politicus kort na de dodenherdenking het woord “razzia” in de mond neemt waar het gaat om controle op de hondenbelasting en mensen die daar kritiek op hebben afsnauwt, snapt hij weinig van goede omgangsvormen en tactvolle woordkeus. Ook deze motie is daar weer een voorbeeld van.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld