Oishi Fusion

Slydregt.NU haalt uit naar college: ‘Handhaving in het dorp allerbelabberdst’

SLIEDRECHT – Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2023 werd dinsdagavond 10 december 2019 tijdens de besluitvormende vergadering door de lokale oppositiepartij Slydregt.NU ‘verheven’ tot debatstuk. “Omdat het stuk is gewijzigd en dat niet ten tijde van de vergadering bekend was. En als tweede argument de College Informatiebrief over minder inzet van de politie. Wij hebben als derde argument dat er onder de bevolking steeds groter groeiende ergernissen zijn over het gebrek aan handhaving van de openbare orde. Tot slot vindt Slydregt.NU dit een zeer belangrijk onderwerp omdat het hier gaat om een kerntaak van de overheid en wij vinden dat dit onderwerp tijdens de oordeelsvormende vergadering van dinsdag 19 november 2019 is afgeraffeld, omdat het al na elven was”, verklaarde fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU).

Fractievoorzitter Mark Jongeneel (rechts boven op de foto) haalde dinsdagavond flink uit. Hij noemde onder meer de handhaving in het dorp ‘allerbelabberdst’. (Foto gemeente Peter Donk / Sliedrecht24)

Volgens het politiekorps Rotterdam zijn er 500 fte minder aan ‘inzetbare’ agenten dan een paar jaar terug. “Dat leidt er toe dat minder urgente zaken tijdelijk minder aandacht krijgen. Daardoor zal de aangiftebereidheid nog verder afnemen omdat de Sliedrechter weet dat zijn aangiftes toch op de plank blijven liggen. Doordat men geen aangifte meer doet dalen de criminaliteitscijfers dit geeft natuurlijk een vertekend beeld”, aldus Jongeneel, die daarna het veiligheidsgevoel in Sliedrecht onder de loep na door even een rijtje op te sommen wat er is gebeurd sinds 1 oktober dit jaar in Sliedrecht. Jongeneel noemde onder meer auto-inbraken, vernielingen en de schietpartij. “Dit biedt weinig hoop op verbetering voor de toekomst als er geen maatregelen worden genomen”, oordeelde Jongeneel.

Handhaving
Veel Sliedrechters vinden volgens de fractievoorzitter van Slydregt.NU de handhaving in het dorp allerbelabberdst. Jongeneel: “Er wordt veel te hard gereden omdat snelheidsduivels vrij spel hebben en vuurwerkoverlast is een doorn in het oog. Er gebeuren te veel ongelukken bij kruispunten en zebrapaden doordat er slecht zicht is en dat automobilisten zich niet aan de verkeersregels houden. Veel Sliedrechters verwachten een actievere rol van de overheid om deze misstanden tegen te gaan.” Jongeneel stelde meer cameratoezicht op doorgaande wegen en op overlastplekken voor, betere verlichting op kruispunten en bij zebrapaden. Desnoods knipperende lampjes plaatsen die aangeven dat er een zebrapad ligt, zet boa’s in om de openbare orde en veiligheid te handhaven en meer snelheidscontroles. “Eén snelheidscontrole tussen 1-1-2018 en 31-12-2018 is te weinig”, vond Jongeneel, “Als er serieus wordt gekeken naar onze voorstellen dan blijft Sliedrecht een leefbaar dorp zo niet dan wordt Sliedrecht een gemeente met grootstedelijke problematiek. Alles valt of staat met handhaving, zo niet dan neemt de kans op eigenrichting toe.”

4 gedachten over “Slydregt.NU haalt uit naar college: ‘Handhaving in het dorp allerbelabberdst’”

 1. Geachte heer Van Kleef,

  De bedoeling van een reactie is het reageren op de inhoud.
  Reageren op het geplaatste artikel dus!
  Dat geldt overigens voor iedereen.

  De kans bestaat dat een reactie zodoende niet online komt.
  We gaan daar nog meer op letten.

 2. Denk, dat we met het schrijven van dergelijke algemeenheden over “de politiek” en over “de gemeente” niet verder komen en ook niet tot een werkbare oplossing.
  De politiek en de gemeente, dat zijn wij zelf als kiezers.
  En die kiezers kunnen direct en indirect wel invloed uitoefenen op het beleid.
  Namelijk: bij de verkiezingen. Zo werkt dat in Nederland.
  Dan ontkom je echter niet aan het maken van keuzes in het beleid want je kunt geld
  maar één keer uitgeven en er zijn altijd meer doelen dan er voldoende geld is.
  Ik ben het ook niet eens met het handhavingsbeleid (en nog veel meer ander beleid),
  maar met dat te roepen kom ik niet verder.
  Nog afgezien daarvan, dat veel beleid en veel gezag niet bij de plaatselijke gemeente
  kan worden gevoerd, maar (inderdaad) door de regio, door de provincie of de landelijke
  regering wordt bepaald door wet- en regelgeving.
  Stem dus als dat kan en wees politiek actief, of zoek anderen, die dat namens u en mij
  kunnen zijn op een goede manier.
  Zo maar wat roepen, zoals ook lokale partijen dat in ons dorp doen, is leuk voor de publiciteit,
  wekt indruk op de burger, maar levert doorgaans niets op. En dat kun je vooraf ook weten.

 3. Helemaal mee eens hoor!
  Politiek Den Haag denkt dat gemeentes alles maar kunnen dragen en op kunnen lossen.
  Het afschuifsysteem is doorgeslagen op de schouders van de burgers. En die kunnen met hun serieuze meldingen geen kant op! Van de week Radar gekeken over woningnood. Inderdaad de nieuwkomers krijgen alles, verwarde mensen en overlastgevers gaan voor en de nette burger die trouw betaald?
  Ik weet als burger de ‘fraude’ wel te vinden waarom de instanties niet? Door alle problemen bij elkaar krijg je een asociaal gedrag want ze zeggen toch niks! Ik ben het helemaal eens wat Slydregt.NU aankaart en wat Henk van den Berg zegt.
  Het is ver uit de hand gelopen met het huftergedrag in het verkeer, criminaliteit en inzet om het aan te pakken!
  Ik vind dat ‘het wonen’ erbij hoort want daar kunnen ze ook hun gang maar gaan. De criminaliteit is uit het zicht verdwenen. En als ze het zien…..dan kijken ze meestal weg. Jammer dat de goede onder de kwade moeten lijden. Want dat is absoluut mijn bedoeling niet.

 4. Niet alleen in Sliedrecht is de handhaving minder en minder geworden .
  Het is een landelijke tendens.
  Als je de politie gaat weghalen ten koste van de lokale veiligheid kun je er op wachten .
  De algehele landelijke politiebezetting is niet gebaseerd op zoveel criminaliteit veroorzaakt door de eindeloze stroom nieuwkomers die
  die te veel politiebezetting vereisen.
  Ik weet dat deze opmerking niet in dank wordt afgenomen maar
  het is gewoon een constatering die benoemd moet gaan worden.
  Zolang de echte waarheid wordt verzwegen wordt het alleen maar erger.
  Dus even resume , We worden een onbestuurbaar land als we niet snel
  keihard gaan aanpakken.
  Dat vind ik.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld