Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Wethouder Spek: ‘Eindplaatje per saldo levert aanzienlijke vergroening op’

SLIEDRECHT – Niet alle bomen op het voormalige ziekenhuisterrein aan de Wilhelminastraat worden behouden. Dat werd dinsdagavond 10 december 2019 duidelijk bij een beantwoording van vragen van PRO Sliedrecht door wethouder Ton Spek (CDA) van Openbare Ruimte. 

Wethouder Ton Spek (CDA). (Foto gemeente Sliedrecht)

Het groen heeft vanaf het begin van de projectontwikkeling voor het terrein volgens Spek de aandacht en de ontwikkelaar gehad. “De ontwikkelaar heeft ook al in een vroeg stadium een inrichtingsplan buitenruimte laten opstellen door een landschapsarchitect om zo goed mogelijk gestalte te geven aan ons uitgangspunt om groen te behouden en te versterken”, aldus Spek.

Kappen bomen
Dat betekent volgens Spek ook dat is en wordt gekeken of bepaalde bomen kunnen worden verplaatst. Spek: “Waarvan ten minste in één geval sprake is, of aanplant met lager of hoger groen versterkt kan worden – dat gebeurt ook aan de noord- en oostkant van het perceel want daar wordt juist groen toegevoegd -, maar helaas moet ook een aantal esdoorns (ong. 7 bomen) en meidoorns (ong. 7 struiken) wijken, die echter ook weer worden vervangen door nieuwe meerjarige aanplant met voldoende grote maat. Verder wordt het binnenterrein vergroend. Zo’n inrichtingsplan in relatie tot een nieuwbouwplan is een afweging van heel veel factoren, maar waarbij het eindplaatje per saldo een aanzienlijke vergroening oplevert van het nu nog bijna volledig versteende ziekenhuisterrein.”

Jammer
Spek liet ook weten dat altijd maar het negatieve, de kap, in het nieuws komt. “Ik vind het erg jammer dat het beeld bij u bestaat dat er zomaar her en der bomen omgekapt worden. Dat beeld klopt niet. Het vervelende van ons systeem is dat voor het behouden en planten geen vergunning nodig hebt maar voor het kappen wel. Dat leidt er toe dat er veel aandacht is voor het kappen van bomen en dat behoud en plant niet zichtbaar wordt voor u als raadsleden en voor inwoners. Ook in dit plan van het ziekenhuisterrein lijkt dat aan de orde. Er worden bomen behouden en verplaatst en er komen er bij. En ja ook zijn er bomen gekapt”, aldus Spek.

Nieuwe bomen
Elke boom heeft volgens Spek ongeveer zes tot acht belangen. Spek: “Bij elke afgegeven of geweigerde vergunning weten we dat een aantal van die belangen niet zijn gehonoreerd. Bij elke aanvraag wordt die belangenafweging opnieuw gemaakt. Helaas ontkomen we er in dit project maar ook in toekomstige projecten niet aan dat we soms bomen moeten kappen. Maar het afgelopen jaar zijn er in Sliedrecht 56 meer bomen gepland dan er gekapt zijn.”

Belangenafweging
Spek zegt het college toen het advies te hebben gegeven bij de nieuwbouw op het ziekenhuisterrein de plannen zodanig te laten ontwikkelen, dat het niet nodig is de bomen daar om te hakken. “Voor het college was en is het uitgangspunt bij elke ruimtelijke ontwikkeling dat gestreefd, wordt naar het zo veel mogelijk behouden en versterken van het groen. De opmerkingen van PRO Sliedrecht hebben wij als aanmoediging gezien om op deze weg voort te gaan. Het college trekt zich goede adviezen altijd aan, wat onverlet laat dat bij projectontwikkeling een groot aantal factoren in de belangenafweging een rol spelen en het dan dus gaat om evenwicht in die afweging door recht te doen aan al die factoren in samenhang met elkaar”, vertelde Spek.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld