Sliedrecht ziet ook nadelen in voorrangsregelingsplan demissionair minister

SLIEDRECHT – Eigen inwoners voorrang geven bij nieuwbouwprojecten. Dat staat in een voorstel dat demissionair minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken  heeft ingediend. De gemeente Sliedrecht ziet ook nadelen in een dergelijk plan. Dat laat wethouder Ton Spek (CDA) van Wonen vrijdag 3 december 2021 in een reactie weten. “In het eerste kwartaal van 2022 komt er een voorstel over ‘doelgroepenbeleid’. Je moet dan denken aan zaken als zelfbewoningsplicht, starterslening enz, enz. Deze zullen we daar ook in meenemen. Er zitten overal ook nadelen aan, dus we maken een afweging wat wel en wat niet”, zegt Spek.

De voorrang geldt voor sociale nieuwbouwwoningen tot € 355.000,–, wat ook de grens is voor de Nationale Hypotheek Garantie volgend jaar. Maximaal 30 procent van de woningen mag via deze voorrangsregeling worden toegewezen. Nu is het voor gemeenten nog verboden om voorkeur te geven aan eigen inwoners. Alleen op de Waddeneilanden is dat al wel toegestaan. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Een aantal gemeenten in Nederland is voorstander. Die zeggen dat nu veel nieuwbouwhuizen worden gekocht door inwoners van buiten de stad, bijvoorbeeld van mensen uit de Randstad. Daardoor is het voor starters uit de eigen streek moeilijk om ertussen te komen. Uiteindelijk is het aan het parlement om het plan van Ollongren goed te keuren of af te wijzen.

12 gedachten over “Sliedrecht ziet ook nadelen in voorrangsregelingsplan demissionair minister”

 1. Beste Johan,

  Fijn dat je het waardeert dat de wethouder Ruimtelijke Ordening van zich laat horen. Niettemin, ik had wat reserves omdat het nieuwsbericht feitelijk over ‘wonen’ ging en dat niet mijn portefeuille betreft. Maar zoals je zegt, het college spreekt met één mond en in dit geval is en blijft dat zeker zo: op het gebied van wonen (en bouwen) heeft collega Spek het bij het rechte eind dat elk voorstel op een deelaspect van dit thema voor- maar ook nadelen kent. Het wordt dan straks, zoals hij aankondigt met het voorstel doelgroepenbeleid, een kwestie van wegen en balans zoeken. Ofwel, hoe je belangen van uiteenlopende doelgroepen goed in verhouding laat zijn en de juiste keuzes maakt voor het Sliedrecht van de toekomst, voor groei en ontwikkeling.

  Maar okee, omdat je in je reactie alsnog de Ruimtelijke Ordening aansnijdt en RO voor mij óók staat voor Ruimtelijke Ontwikkeling, van mijn kant dan ook nog een bijdrage, mijn laatste, beloof ik je. Want wij gaan graag in gesprek met inwoners.
  Ik volg je punten op volgorde en geef mijn antwoord, inclusief belangrijke toelichtende tekst uit het programmaplan die jij dan weer weg liet.

  – De tunnel of het viaduct: ja het is serieus; hoe die er kan komen, wat het kost, wie betaalt: op blz 16 van het programmaplan staat letterlijk dat “de varianten nader worden uitgewerkt op hun ruimtelijk, verkeerskundige, civieltechnische en financiële consequenties”. Er is in alle opzichten nog een lange weg te gaan dus. Maar (bijna) iedere Sliedrechter zal het er toch mee eens zijn dat de huidige verkeerssituatie in en ontsluiting van Sliedrecht niet nog eens decennia zo mee kan. Vraag het de bewoners van Stationsweg en andere overbelaste wegen zoals de Rivierdijk.
  – Moeten we nu 700 of 2500 woningen bouwen? De Drechtsteden hebben met elkaar een ambitie. Het aantal woningen dat erbij moet komen is niet eens een doel op zich, maar wel onlosmakelijk verbonden aan wat goed is voor de regio én voor Sliedrecht: doorontwikkeling (om die voorsprong ook écht te kunnen behouden!) als maritieme topregio. En dan vragen goede bedrijven, met vakmensen op allerlei gebied, naast brede werving ook een breed scala aan woningaanbod; méér en diverser dan de regio en in het bijzonder Sliedrecht nu heeft. In de te bereiken resultaten blijven we overigens realistisch: tot 2030 plannen voor 2000 woningen, waarvan 1000 klaar in dat jaar.
  – Kunnen er 1000 woningen in bestaand gebied? Waarschijnlijk niet, want er zijn op ruimtelijke ordening/ontwikkelingsgebied inderdaad nog wat andere wensen om Sliedrecht te verbeteren, te versterken ook. En laat dát nu precies de reden zijn om Sliedrecht zuid en noord vanaf nu in samenhang te ontwikkelen.
  – Is de ontwikkeling van woningen in noord financieel haalbaar? Eens, het is geen ABCtje. Daar is een zogenoemde publiek-private samenwerking voor nodig. Zoals ook in ons plan staat beschreven (blz 24 ev), heeft het college het eerste huiswerk gedaan: marktpartijen zien potentie en kansen, de omvang van het programma wordt als reëel beschouwd; cruciaal voor hun vertrouwen is visie van de gemeente en vasthoudendheid in de koers. Samen uitwerken en ontwikkelen dus. Je zal toch met mij eens zijn dat Sliedrecht zeker niet het eerste voorbeeld zal worden van geslaagde gebiedsontwikkeling in een dergelijke samenwerking?
  – Hoeveel en welke woningen? Tja, een algemeen gedeeld principe in volkshuisvestingsland is dat er voor álle doelgroepen plaats moet zijn en dat dan in liefst zo divers mogelijke wijken. Het is dus niet of/of maar en/en. En een feit is dat er een zwaar tekort is in het land. Het biedt juist kansen voor Sliedrecht om nú in alle opzichten mee te doen.
  – Het bouwen voor ouderen en jongeren, waar? Nou ja, feitelijk overal dus, met voor iedere doelgroep het accent op de plek waar het ’t meest vanzelfsprekend is. Voor ouderen in de buurt van goede voorzieningen, voor jongeren vaak het liefst in de buurt van het centrum, voor gezinnen wat meer in ruim opgezette, rustiger buurten. Maar knip dat niet met een schaartje, niemand laat zich graag in een hokje stoppen.
  – Waarom de keuze voor midden en hoger segment? Dat is niet correct. De focus ligt juíst op allereerst de (her)ontwikkeling in het bestaand gebied. In Oost staan vele honderden woningen die nu al nauwelijks en straks helemaal niet meer aantrekkelijk zijn voor welke doelgroep dan ook. Die moeten worden vernieuwd en daarvoor gaan we eerst vervangend sociaal bouwen ook op andere locaties in het dorp (zie blz 12 ev). Het woningaanbod van Tablis zal kwalitatief verbeteren en ook nog eens in aantal met enkele honderden groeien. Dat daarnaast extra behoefte is aan andere, ook duurdere woningen, is al onderbouwd in het Lokaal Uitvoeringsprogramma Wonen 2019, vastgesteld in de gemeenteraad.
  – De Stoep en Wilhelmus slopen of niet? Een ruimtelijke ontwikkelings-ambitie is om meer groene kwaliteit in het dorp toe te voegen, iets dat veelvuldig is genoemd in de inwonersenquête over de omgevingsvisie. Áls het zou leiden tot sloopvoornemens, kan dat uiteraard nooit zonder gesprek met én alternatief voor partijen die dit dan raakt. De insprekers en de raad hebben hier terecht op aangedrongen, iets dat voor het college overigens een vanzelfsprekendheid is, maar niettemin geen kwaad kan om dit nog eens als harde randvoorwaarde in het programmaplan te laten opnemen.
  – Het korfbalcomplex: zie vorige punt.

  Misschien nog (lang) niet op alle vragen van jou hét antwoord, maar hopelijk wel meer dan een begin ervan. Tweederde van onze gemeenteraad heeft vertrouwen uitgesproken in Koers2030 én het vervolg erop in de Kadernota 2022, Koersvast vooruit. Ik hoop uiteraard het resterende deel én jou ook alsnog als supporter te strikken in het samen vooruit kijken op weg naar een goede toekomst voor een vitaal Sliedrecht.
  En oh ja, het prachtige liedje van Herman van Veen: ik houd me juist voor Sliedrecht vooral vast aan de twee regels van het refrein. Want die ‘andere keer’ komt anders misschien wel niet meer.

  Ed Goverde

 2. Haha, ja Joop Keesmaat, wie men liefhebt kastijdt men of zoiets. En je hebt gelijk: de basis voor het nieuwe verkiezingsprogramma omvat: betaalbare woningen, meer betrokkenheid van burgers, goede voorzieningen ‘nul uit de pijp’ bij Chemours en veiligheid. Dat staat er niet voor niets denk ik.
  Het lijkt een nieuwe aanpak maar het is, even blijvend bij het onderwerp, de basis van PvdA: betaalbaar wonen en betrokkenheid burgers. Is het dan niet uiterst vreemd om dat apart te benoemen? Nee, dat is het niet want de afgelopen vier jaar hebben we daar, helaas, niets van gemerkt.

  Zomaar een greep: er wordt gebouwd in Noord, er worden duurdere woningen gebouwd (niemand heeft een afgestuurd iemand nodig om te zien wat die man van TU zegt), Kerkbuurt richting PC Hooftlaan open voor verkeer, Sliedrecht ‘verdient’ een betaalafvalsysteem ook al wil men het niet, 5 mei viering op zondag gaat niet door, Boerhaave gebouw plat, winkels op zondag niet vrij open/dicht, geen Sliedrechtse wethouder in voorraad, nooit reacties van raadsleden via Sld24 etc etc…..en dan het ergste: een site die echt achterhaalde informatie bevat met afscheid van een blijkbaar bijzondere fractievoorzitter, en geen mogelijkheid om als inwoner vragen te stellen.

  En intussen is de samenwerking opgezegd met PRO, juist om de reden die je terecht noemt: voortschrijdend inzicht. De toelichting was dichtgetimmerd, vragen kunnen niet worden gesteld.

  Het lijkt me van belang om goed te evalueren hoe de afgelopen vier jaar is ‘bestuurd, wat niet des PvdA’s was daarvan, daar op inspelen met toelichtingen/uitleg e.d. en ook inderdaad even te kijken naar wat Richard van Genderen zegt.

  Mijn interesse in de Sliedrechtse politiek ontstond toen Sld24 er aandacht aan schonk en ik was werkelijk stomverbaasd over het onderwerp: Kerkbuurt open voor verkeer. Daarna ben ik alleen maar geschrokken, niet alleen van het bestuur, maar van de reacties, of juist het gebrek eraan, van de partij waarop ik altijd stem(de).

  Ik constateer dat jij, ook in je columns, de PvdA prima laat horen maar van de mensen aan de knoppen, en de meeste blijven aan die knoppen begreep ik, hoor ik zelden een toelichting. Dan kom je over als: wij besturen en jullie, inwoners, snappen dat niet.

  Desalniettemin wens ik jullie een goed verkiezingsresultaat maar zonder open terug te kijken (ook open naar potentiele kiezers) en zonder duidelijkheid over wethouder kandidaten, beraad ik me zeer.

 3. Jongens kom op zeg, het ligt allemaal veel genuanceerder als men doet schetsen hier. Ik moet er bijna van lachen, maar het te droevig voor woorden.

  Ik citeer maar even; “ een voorrangsregelingsplan voor eigen inwoners”. Sliedrecht met woningnood, kent al lang geen “eigen” inwoners meer. Sliedrecht onder de paraplu van de Drechtsteden, is al een aantal jaar een magneet voor mensen van (ver) buiten Sliedrecht
  (dat geeft ook maatschappelijke problemen, met een knipoog naar Ed Goverde, maar dat terzijde).
  zo is de gemeente Sliedrecht met fysiek 25.026 inwoners maar virtueel getal, of beter gezegd een totaal niets zeggen iets.

 4. Tja, als mijn naam in één van de reacties wordt genoemd en er vragen over de PvdA gesteld worden, dan wil ik graag ook even summier reageren. Binnen de PvdA is er inderdaad discussie over met name het woningbouw-onderwerp. Dat kan en mag daar gelukkig en moet wat mij betreft ook zo blijven, want van een goede discussie kan iedereen wat leren. In elk geval meer dan als iedereen gewoon “ja” knikt. En zo is het PvdA verkiezingsprogramma tijdens de afgelopen ledenvergadering door een aantal leden ook op een aantal punten, waaronder woningbouw gewijzigd. In mijn optiek is “aangescherpt” zelfs een beter woord, maar ook daar kun je over discussiëren.

  Los van dit alles, hoorde ik gistermiddag, terugkomend uit Den Haag (maar dat is toeval), op de radio in de auto een interview met een woningbouw-deskundige van de TU Delft, die verstand van prijzen en bouwkosten had. Die legde het volgende uit over die “eigen inwoners voorkeurregeling”:

  1. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning ligt momenteel op 393.000 Euro
  2. Daarvan ligt slechts 30% onder de grens van 353.000 Euro
  3. Het huidige voorstel om op die 30% van de nieuwbouwwoningen een voorkeursregeling toe te passen van 30% aan lokale inwoners is dus eigenlijk “een druppel op een gloeiende plaat”
  4. Een betere oplossing is dan om dus meer gericht kleinere en goedkopere woningen te bouwen voor doelgroepen, zoals één persoons huishoudens en – met name – ouderen, die uit hun rijtjeshuis zouden willen vertrekken naar een kleiner appartement.
  Oftewel, zo zei die persoon, als je dat soort kleinere appartementen meer gaat bouwen, dan komt er echt doorstroming op gang.

  Overigens is de bedoeling, dat er in Sliedrecht ook woningen in de lagere prijs-categorie worden gebouwd, maar dan ter vervanging van bestaande oudere kleine huizen, appartementen, et cetera.
  Op zich natuurlijke prima, maar dat is niet ter vermeerdering van woningen in die lagere prijsklasse.
  Nog niet (?)
  Volgens mij sluit Koos den Dunnen zijn reacties dan wel eens af met iets van: “Dat hangt er maar net vanaf op welke partij u gaat stemmen in maart 2022” 😊
  En daar heeft Koos dan wel weer gelijk in! 😊

 5. Beste Ed, geacht college,

  Wat goed dat nu ook eens de wethouder voor Ruimtelijke Ordening naar voren treedt. Zo blijkt dat het college met één mond spreekt en dat is voor de stabiliteit van bestuur altijd goed. Bovendien gaat het niet om persoonlijke meningen , maar om de zaak. Want voor je het weet krijgt een wethouder een stempel op zijn voorhoofd gedrukt. Dat is ook het gevaar als ík zelf persoonlijk word aangesproken. Voor je het weet zit ik in de hoek van de oude mannen die alles bij het oude willen laten. Alsof ik , om met de fractievoorzitter van de PvdA te spreken , de hele dag naar Het Dorp van Wim Zonneveld zit te luisteren . Ik zou zeggen : lees mijn pamflet : “Geen groei, maar bloei “ nog eens .
  Zo ben ik bijvoorbeeld vóór hoogbouw bij het Winklerplein , voor jongerenhuisvesting en geschikte woningen voor ouderen. En voor meer levendigheid in ons dorp.
  Ook mijn zienswijze bevatte niet zoveel emotie , maar vooral puur zakelijke punten. Het college nam ze gemakshalve allemaal maar voor kennisgeving aan . De zienswijzen van anderen werden overigens ook naar de prullenbak verwezen.
  Ik pik nog maar een paar voorstellen van het college waar ik vraagtekens bij zet .
  – Het paradepaardje van het college , de tunnel of het viaduct wordt dwars over het zwembad getekend ; is dat serieus ?
  – Wat kost zo’n ding en wie betaalt dat ?
  – Moeten we nu 700 woningen gaan bouwen ( de behoefte ) of 2500 ( de volgens het college noodzakelijke groei )
  – Kan je nog 1000 extra woningen kwijt in bestaande gebied ?
  – Is het financieel haalbaar om 1250 tot 1600 woningen te bouwen te noorden van de spoorlijn ?
  – Hoeveel behoefte is er nu aan welke soort woningen ?
  – Hoe zit dat in het bijzonder met de ouderen en de jongeren en waar kunnen we voor hen bouwen ?
  – Waarom kiest het college voor woningen in het midden en hogere segment ?
  – Wil het college De Stoep en Wilhelmus nu wél slopen ( zie omgevingsvisie / programma ) of niet ( antwoord aan de voorzitter van Wilhelmus ) ?
  – Wil het college nu wel of geen nieuwbouw op de plek van het korfbalcomplex en wat houdt de – wel erg laat –
  beloofde inspraak voor die vereniging nu eigenlijk in ?
  Dat soort vragen werd tot mijn teleurstelling bij de afgelopen oordeelvormende raadsvergadering nauwelijks gesteld, maar als ze gesteld werden dan was er geen tijd meer om er fatsoenlijk over te discussiëren omdat het inmiddels ver over 12 uur was .
  D’66 deed vergeefse moeite met een voorstel om de tijd te gaan nemen. Dat kan ook want we hebben de tijd tot juli 2025 ( ! ) de tijd om een omgevingsvisie vast te stellen.
  Dus college : Stilstand is achteruitgang is een cliché .Luister eens naar Opzij,opzij,opzij van Herman van Veen.
  Ik beloof dat dit mijn laatste bijdrage is vóór de raadsvergadering van 14 december.

 6. Laat ik beginnen met een compliment aan al die plotseling reagerende wethouders, via de podcasts of als reactie. Zo hoort het ook maar ik ben bang dat het iets met verkiezingen te maken heeft. De burgemeester is uitstekend begonnen want die laat van zich horen, ook via SLD24.

  De opmerking dat er meer dan genoeg democratische waarborgen zijn om contact met de gemeente, de raadsleden en het college laat al zien dat een reactie eigenlijk niet nodig wordt geacht maar dat we dit moeten zien als een bonus. Maar hier vaker reageren juich ik echt toe want dan weten we hoe er wordt gedacht en vooral, waarom dingen gaan zoals ze gaan.
  Maar liever niet overdrijven, zo toegankelijk is de politiek in Sliedrecht niet. Conclusie:…..’gaan we niets mee doen’….ontving ik in een brief met vragen, opgesteld door Johan over dit onderwerp.

  U noemt de PvdA. Het zou wel sportief geweest zijn om even aan te geven waarom Sliedrecht, met de zegen van de PvdA, tegen het verkiezingsprogramma in, wil bouwen in Noord en waarom er zoveel huizen moeten worden bijgebouwd met zo’n verdeling etc. Dan snappen we dat misschien. En waarom Sliedrecht tegen een pasjessysteem voor afval is en wij nu horen dat ‘Sliedrecht een goed afvalsysteem verdient”. En waarom, na het aanbieden van handtekeningen, gewoon dezelfde week het Boerhaave gebouw werd afgebroken. Zo kan ik nog even doorgaan. Als daar op gereageerd was door de wethouders of raadslieden, via een podcast of als reactie, had ik het misschien begrepen. Ik denk het niet maar het had gekund. Maar dan had ik me in elk niet gepasseerd gevoeld als inwoner.
  En even terzijde: de PvdA heeft vier jaar niets van zich laten horen (m.u.v. Keesmaat), zelfs de site wordt niet bijgehouden.

  Maar oproep aan alle wethouders: ga vooral door met de inwoners gewoon te informeren via dit meest gelezen medium.

 7. Beste Johan,

  Het is niet mijn gewoonte om het gesprek, de discussie te voeren via de media. Immers, er zijn voor iedereen gelukkig genoeg democratische waarborgen om als inwoner, als betrokkene, als geïnteresseerde je te laten horen. Vierjaarlijks als kiezer, maar daarnaast ook elke dag richting politieke partijen en raadsleden om te vertellen wat je van iets vindt én om over alle thema’s het gesprek aan te gaan. Jij zal dat als geen ander, als door de wol geverfde lokale politicus van ‘vroeger’ erkennen. Voer het gesprek, wissel argumenten, luister naar elkaars visie en denk vervolgens met elkaar na over toekomst en ontwikkeling.

  Je bijdrage nu op deze website triggerde mij om, in afwijking van mijn gewoonte, een reactie te geven. Niet zo zeer om met elkaar via dit kanaal een discussie te voeren, wel om voor de lezers ook de andere kant van de medaille te beschrijven.
  Bij deze dus: Kom op Johan, huidige inwoners en hun nakomelingen helpen en perspectief op de woningmarkt bieden, dat kan prima samengaan met ruimte voor nieuwe Sliedrechters. Groei en ontwikkeling, dat is wat we als Sliedrechters (ja, zo voel ik me ook meer dan een beetje na bijna twee jaar wethouderschap) nodig hebben. Om Sliedrecht ook in de toekomst een sterke, zelfstandige gemeente te laten zijn die zijn voorzieningen (winkels, sportorganisaties, culturele organisaties, etc.) op peil kan houden en versterken, is wel beweging nodig. ‘Stilstand is achteruitgang’ is niet voor niks een gezegde. Vanzelfsprekend moet er balans zijn op de woningmarkt. Niemand moet de gemeente uit worden gedwongen, niks liever dan jongeren die zich nog ontwikkelen vast te houden, maar tegelijkertijd is vers bloed altijd keiharde noodzaak. En wat te denken van al die werknemers van de vele prachtige bedrijven in en om het dorp die hier graag zouden willen wonen; niks mis mee om die nog meer te binden aan het dorp, toch?
  En Johan, laten we eerlijk zijn, onze(?) partij is ook altijd voor vooruitgang, toch?
  Het is niet ‘beschermen en weren’, het is ruimte bieden voor lokalo’s én nieuwelingen. Dát is een garantie op een goede toekomst voor een vitaal Sliedrecht.

  Ed Goverde, wethouder

 8. Als het parlement de plannen van voorrang voor eigen inwoners goedkeurt dan heeft de lokale bestuurder Spek zich daar maar aan te houden. Een kwestie van gezond verstand, of komt Spek niet op voor zijn eigen inwoners? Gelukkig zijn er in maart verkiezingen en kunnen de eigen inwoners laten blijken hoe blij ze zijn met Spek, die niets ziet in voorrang van woningen voor eigen inwoners.

 9. Inderdaad Johan.
  Het principe van dure koopwoningen bouwen om doorstroming te krijgen werkt al jaren niet.
  Goedkopere koop en huurwoningen bouwen zou een beter idee zijn om oa. jonge mensen een kans te geven.
  Ik denk niet dat er huurwoningen gebouwd gaan worden over het spoor.
  Voor wie gaan we er dan bouwen?

 10. Als er dan voor de rijkere gekozen gaat worden, dan moet ik het nog zien hoe het gaat worden voor jongeren en éénpersoons huishoudens.
  Ze kunnen de bewoners gerust al wijzen op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, maar het nut onderhand?

 11. als vorige reactie goed begrijp het volgende je jaagd mensen het dorp uit om dat ze niet rijk zijn/jan met pet brengt niet genoeg in gemeentelijke kas.
  Denk niet dat rijke je wc komt ontstoppen wel iemand die nu in papendrecht woont.De wethouder woont dacht ik zelf hier ook niet krijgt reis kosten vergoeding.

 12. Ik vind de reactie van wethouder Spek logisch want dat strookt met wat er in de Omgevingsvisie van het college staat .
  Het college wil voor de komende 10 jaar meer woningen bouwen dan de Sliedrechtse behoefte . Die behoefte is afgerond 700 woningen en men wil 2500 woningen bouwen.
  Daarnaast wil men het percentage sociale huurwoningen terugbrengen van 34 naar 30 % . En men wil vooral koopwoningen gaan bouwen in het midden -en dure segment.
  Dit is allemaal het gevolg van het feit dat men vindt dat er in Sliedrecht te weinig vermogende mensen wonen .
  Men wil die van buiten aantrekken. Sliedrecht op de kaart; de Drechtsteden op de kaart. Men heeft er al een Engelse kreet voor bedacht : Smart Delta Drechtsteden !
  Vandaar dat wethouder Spek en met hem het hele college en zeer waarschijnlijk het overgrote deel van de gemeenteraad nadelen ziet in de plannen van de regering.
  Je eigen inwoners beschermen wil namelijk zeggen mensen van buiten de gemeente weren. En dat strookt niet met de Omgevingsvisie.
  Op 14 december kunt u merken wat uw favoriete partij daarvan vindt . Dan komt de Omgevingsvisie in de gemeenteraad

Plaats een reactie

*=Verplicht veld