Online besluitvormende vergadering gemeenteraad op tweede dinsdag in december

SLIEDRECHT – De gemeenteraad van Sliedrecht heeft dinsdag 14 december 2021 een besluitvormende vergadering. Alleen de voorzitter van de raad, burgemeester Jan de Vries (CDA), zit in de tijdelijke raadzaal van partycentrum De Lockhorst, samen met de griffie en de techniek. De raadsleden zitten thuis, omdat de vergadering digitaal is. De agenda telt een aantal hamerstukken (met stemverklaring) en debatstukken. De aanvang is 19.00 uur.

Deze opstelling zal het dinsdag 14 december 2021 niet zijn. De vergadering wordt online gehouden. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

Als hamerstukken komen voorbij: de verordening bekostiging leerlingenvervoer 2022, het ontwerpbeleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2022-2025, de verordeningen gemeentelijke belastingen 2022, de 2e tussenrapportage 2021, de beantwoording technische vragen Burgemeester Winklerplein, het onderhoudsplan bruggen en het onderhoudsplan binnenhaven. Als hamerstuk met stemverklaring staan op de agenda: de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) en de planopzet en grondexploitatie herontwikkeling Burgemeester Winklerplein

Debatstukken
Wat meer tijd gaan de debatstukken vragen, te beginnen met het ruimtelijk en financieel kader Sliedrecht Buiten. Daarna staan gepland: de kredietaanvraag fietspad Achterom, het vaststellen APV 2022, de Omgevingsvisie Sliedrecht en het Programmaplan Programma Ruimtelijke vernieuwing. In principe wordt tot 23.00 uur vergaderd. Mocht de gemeenteraad tijd tekort komen, dan kan er een vervolgvergadering komen dinsdag 21 december 2021 voor verdere behandeling. Daarna is de raad met kerstreces.

Inspreken
Wie kort na aanvang van de vergadering wil inspreken over geagendeerde onderwerpen moet zich uiterlijk dinsdag 14 december 2021 vóór 12.00 uur melden bij griffier Rumo van Aalst. De spreektijd is maximaal vijf minuten per persoon en gebeurt digitaal (camera met geluid dus nodig). Aanmelden kan per e-mail: [email protected] of door te bellen met tel. 0184-495986.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld