‘Rijkswaterstaat past plannen voor deels onder water zetten Merwelanden aan’

DORDRECHT / SLIEDRECHT – “Rijkswaterstaat heeft de plannen voor het gedeeltelijk onder water zetten van de Merwelanden aangepast. Zo blijft er gedeelte van de graslandpolder bestaan en blijven er meer wandelpaden in en om de polder. Ook kunnen er meer bomen blijven staan”, bericht woensdagmiddag 23 november 2022 de gemeente Dordrecht.

Het College van B & W van Dordrecht vindt dat verbeteringen en wil de komende tijd nauwer samenwerken met Rijkswaterstaat aan het plan. Veel Sliedrechters maken zomer en winter als recreant / bezoeker gebruik van de Merwedelanden, pal aan de overzijde van Sliedrecht. (Stockfoto)

Het plan voor de Hel- en Zuilespolder, waar recreatieterrein De Merwelanden in ligt, heeft te maken met de slechte waterkwaliteit in Nederland. Rijkswaterstaat op veel plaatsen plannen om de waterkwaliteit te verbeteren en zo te voldoen aan de Europese norm. In het gebied van de Beneden Merwede wil Rijkswaterstaat ruim 60 hectare nieuwe natuur ontwikkelen. De Hel -en Zuilespolder bleek daarvoor het meest geschikt. Door rivierwater in te laten in de polder ontstaat hier een gebied met kreken.

Meer groen behouden
Vorig jaar ontstond er enige onrust in Dordrecht over dit plan. Verschillende belanghebbenden waren bang dat er wandelpaden verloren gingen. Ook het verlies aan open polderland en een deel van het bos riep weerstand op. De afgelopen maanden is er verder aan de plannen geschaafd. Zo blijft er meer groen behouden, zoals het klimbos en de boomgaard. De Zuileshoeve, waar tegenwoordig horeca is gevestigd en de Ecolodge blijven goed bereikbaar. Ook kijkt Rijkswaterstaat of het mogelijk is om een kanoroute te maken.

Staart in beeld
Het college van burgemeester kiest voor samenwerking, juist om de eigen wensen in te brengen in de plannen. De gemeente stelt wel als voorwaarde dat Rijkswaterstaat de belanghebbenden nauwer betrekt bij de plannen. Daarnaast wil de gemeente met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, provincie en waterschap een programma opstellen voor meer natuur- en recreatie op de Staart. Daarna komt het college met een definitief standpunt over de maatregelen in de Hel- en Zuilespolder. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld